Uuden sukupolven merkinnät

Renkaan energiamerkinnän avulla kuljettajat voivat varmistaa ostavansa autoonsa sopivan renkaan, ja sen avulla voi saada selville myös renkaan suorituskyvyn eri piirteet, kuten jarrutuksen pito märällä pinnalla, ulkoinen vierintämelu tai vierintävastus. Merkinnän avulla renkaan voi luokittaa ja se kannustaa myös valmistajia kehittämään hiljaisempia, turvallisempia mutta myös tehokkaampia malleja.

Renkaiden suorituskyvyn luokitus

Renkaiden ja niiden suorituskyvyn luokittelemiseksi on 3 energiamerkintää:

  • Tehokkaimmasta heikoimpaan ulottuva energiatehokkuuden A-G -luokitus ilmaisee renkaan vierintävastuksen ja sen vaatiman energian. Mitä pienempi renkaan vierintävastus on, sitä vähemmän energiaa ajo vaatii, ja näin voidaan saavuttaa merkittävää energiansäästöä.
  • Saamaa yllä esitettyä A-G -asteikkoa noudatteleva märän pinnan pidon luokitus ilmaisee jarrumatkan kosteissa olosuhteissa.
  • Melutasoa arvioiva ulkoisen vierintämelun luokka on tässä merkinnässä ilmoitettu välillä A-B (korkeammasta matalampaan). Huomaa, että luokan C melutason renkaat eivät ole enää sallittuja.
energiamerkinnät

Energiamerkinnät ja laki

Alunperin määräyksessä (EY) n°1222/2009 esitetty velvoite tarjota Euroopan markkinoille henkilö- ja pakettiautojen renkaita, joissa onenergiamerkinnät, on korvattu määräyksellä (EU) 2020/740 1. toukokuuta 2021 lukien. Tässä määräyksessä esitetyt uudet vaatimukset koskevat nyt myös kuorma- ja linja-autoja.

Lisäksi tämä uusi energiamerkintämääräys vaatii, että vakiomerkinnän ohella renkaalle tulee laittaa symboli, joka esittää renkaan pidon suorituskyvyn äärimmäisissä olosuhteissa lumessa ja jäällä. Merkintövaihtoehtoja on nyt neljä. Jos rengas on pohjoismainen talvirengas, siinä on jäinen asennussymboli, ja jos se sopii äärimmäisiin lumiolosuhteisiin, siinä on alppisymboli, jossa on lumihiutale ja taustana kolmihuippuinen vuori.

Toisaalta uudet energiatarpeen symbolit määrittävät selvemmin, että polttoaineen kulutustehokkuus koskee sekä sähköautoja että polttomoottoriautoja. Melua koskeva teholuokka on puolestaan merkitty edelleen renkaan alaosaan, ja siinä ilmoitetaan melutaso desibeleinä.

Tämä uusi määräys kieltää myös sellaisten renkaiden käytön, joiden pito märällä pinnalla ja vierintävastus on tasolla F tai G. Näin ollen arvoasteikko muuttuu A-E -luokituksesta A-G -luokitukseen, ja jäljelle jää vain 5 luokkaa.

Ja lopuksi nämä 5 eri tehoa-arvoa ilmoittavat renkaat joutuvat normalisoituihin kokeisiin, ja toimivaltaiset viranomaiset voivat halutessaan suorittaa tarkastuksia. Saadaksesi lisätietoja voit myös katsoa Euroopan komission tietokantaa QG-koodin avulla. On myös huomattava, että kiinteällä moottorilla varustettujen ajoneuvojen yleisen turvallisuuden osalta määräys (EY) n°661/2009 säätää renkaiden ekosuunnittelun tehon minimivaatimukset.

Vanhan ja uuden sukupolven energiamerkintöjen vastaavuus:

vanhan ja uuden energiamerkinnän vastaavuus