Yksityisyydensuoja

 1. Yleiset periaatteet
 2. Mikä on isolla alkukirjaimella kirjoitettujen termien määritelmä?
 3. Mikä on peruskirjan tarkoitus?
 4. Mitä tietoja kerätään?
 5. Miksi tietojasi käytetään?
 6. Kuinka kauan tietojasi säilytetään?
 7. Kenen kanssa tietojasi jaetaan?
 8. Siirretäänkö tietojasi Euroopan unionin ulkopuolelle?
 9. Miten tietosi on suojattu?
 10. Mitkä ovat oikeutesi?
 11. Miten GRIP500 kerää tietoja alaikäisistä?
 12. Entä evästeet ja vastaavat seurantatekniikat?
 13. Miten sinulle ilmoitetaan peruskirjaan tehtävistä muutoksista?
 14. Miten meihin voi ottaa yhteyttä?

1. YLEISET PERIAATTEET

GRIP500 SLU on Andorran lainsäädännön mukainen yhtiö, joka on Societat limitada unipersonal, jonka pääoma on 3,00 euroa.000 euroa, rekisteröity Andorran kauppa- ja yhtiörekisteriin numerolla 17485, kotipaikka Carrer Prat de la Creu 59, AD500, ANDORRA LA VELLA (Andorran ruhtinaskunta), sähköpostiosoite: cm@grip500.com, (jäljempänä 'GRIP500'), joka harjoittaa sähköistä kaupankäyntiä, tarjoaa renkaiden ja niihin liittyvien tuotteiden myyntiä verkkosivuston https://www.grip500.fi (jäljempänä 'sivusto') kautta.

Tämän toiminnan yhteydessä GRIP500 voi kerätä verkossa tai puhelimitse tietoja, jotka suoraan tai epäsuorasti yksilöivät asiakkaita, sivuston käyttäjiä tai kolmansia osapuolia (jäljempänä erotuksetta "rekisteröidyt" tai "sinä"), ja käsitellä tällaisia tietoja. GRIP500 ei koskaan kerää tietoja rekisteröidyltä epäsuorasti eli kolmannen osapuolen lähteestä.

GRIP500, jonka yhteystiedot on mainittu edellä, on vastuussa tietojen käsittelystä siltä osin kuin se määrittää tällaisen käsittelyn tarkoitukset ja keinot.

Tiettyjen pankkitietojen osalta GRIP500 jakaa vastuun tällaisten pankkitietojen käsittelystä GoCardless SAS:n kanssa, joka on Pariisin kaupparekisteriin numerolla 834422180 rekisteröity yksinkertaistettu osakeyhtiö, jonka rekisteröity toimipaikka sijaitsee osoitteessa 7 rue de Madrid, Pariisi (75008). Lisätietoja siitä, miten GoCardless käsittelee pankkitietojasi ja tietosuojaoikeuksiasi, on saatavilla täällä.

Joidenkin evästeiden keräämien selaustietojen osalta GRIP500 jakaa vastuun tällaisten selaustietojen käsittelystä kolmansien osapuolten kanssa, joiden luettelo ja lisätietoja on saatavilla evästesivulla.

GRIP500 on nimittänyt tietosuojavastaavan 27. huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (jäljempänä "yleinen tietosuoja-asetus") 37 artiklan mukaisesti, jonka yhteystiedot ovat cm@grip500.com.

GRIP500:n keräämiä tietoja käsittelee erityisesti AD TYRESin Maltan alueelle sijoittautunut sivuliike AD TYRES INTERNATIONAL EU, joka on rekisteröity numerolla OC 1277 ja jonka rekisteröity toimipaikka sijaitsee osoitteessa Level 3, (Suite No. 2407), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013 (Malta).

Nämä tietojenkäsittelyt katsotaan näin ollen suoritetuiksi Euroopan unionin alueella yleisen tietosuoja-asetuksen johdanto-osan 22 kappaleen ja 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ja niihin sovelletaan tätä lainsäädäntöä.

Lisäksi tietojen käsittelyyn sovelletaan myös Maltan vuoden 2018 tietosuojalakia (Cap 586) kyseisen lain 4 §:n 2 momentin a kohdan nojalla.

Sinua pyydetään lukemaan tämä tietosuojakäytäntö (jäljempänä "käytäntö") huolellisesti ja ottamaan huomioon sen sisältö.

2. MIKÄ ON ISOLLA ALKUKIRJAIMELLA KIRJOITETTUJEN TERMIEN MÄÄRITELMÄ?

Suurella alkukirjaimella alkavilla sanoilla tai ilmauksilla on jäljempänä määritelty määritelmä.

GRIP500
tarkoittaa1 artiklan ensimmäisessä kohdassa mainittua yritystä.
Peruskirja
on1 artiklassa tarkoitettu määritelmä.
Asiakastili
on tili, jonka kuka tahansa asiakas voi luoda https://www.grip500.fi[[REMOVE_LINK]].
Tiedot
'henkilötiedoilla' kaikkia henkilötietoja eli kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja; tunnistettavissa olevalla henkilöllä tarkoitetaan henkilöä, joka voidaan suoraan tai välillisesti tunnistaa erityisesti tunnisteen, kuten nimen, tunnistenumeron, sijaintitietojen, verkkotunnisteen tai yhden tai useamman fyysiseen, fysiologiseen, geneettiseen, psyykkiseen, taloudelliseen, kulttuuriseen tai sosiaaliseen identiteettiin liittyvän tekijän perusteella.
Pankkitiedot
on4 artiklassa tarkoitettu määritelmä.
Tilaustiedot
on4 artiklassa tarkoitettu määritelmä.
Navigointitiedot
on4 artiklassa tarkoitettu määritelmä.
Tekniset tiedot
on4 artiklassa tarkoitettu määritelmä.
Asianomainen henkilö(t)
on1 artiklassa tarkoitettu määritelmä.
Tuote(t)
tarkoittaa renkaita tai niihin liittyviä tuotteita (vanteet, ketjut jne.), joita GRIP500 tarjoaa myyntiin Sivustolla.
GDPR
on1 artiklassa tarkoitettu määritelmä.
Verkkosivusto
on1 artiklassa tarkoitettu määritelmä.
Hoito(t)
tarkoitetaan kaikkia automaattisia prosesseja käyttäen tai ilman niitä suoritettuja ja tietoihin sovellettavia toimintoja tai toimintojen kokonaisuuksia, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, tallentamista, mukauttamista tai muuttamista, louhintaa, kyselyä, käyttöä, välittämistä, levittämistä tai muuta saataville asettamista, yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista.
Sinä
on1 artiklassa tarkoitettu määritelmä.

3. MIKÄ ON PERUSKIRJAN TARKOITUS?

Tämä politiikka annetaan sinulle tietojesi keräämisen yhteydessä, jotta varmistetaan GRIP500:n suorittaman tietojesi käsittelyn täydellinen avoimuus tarjoamalla tiivistä, helposti saatavilla olevaa ja helposti ymmärrettävää tietoa selkein ja yksinkertaisin termein.

Jos jokin näistä tiedoista ei ole riittävän selkeä, pyydämme sinua ottamaan meihin yhteyttä haluamallasi tavalla joko lähettämällä sähköpostia osoitteeseen cm@grip500.com tai käyttämällä täältä löytyvää yhteydenottolomaketta.

Tätä käytäntöä sovelletaan tietoihin, jotka GRIP500 kerää ja käsittelee seuraavien toimintojen yhteydessä ja joiden osalta GRIP500 on rekisterinpitäjä:

 • Sivuston käyttösi, mukaan lukien sivuston selaaminen;
 • Asiakastilisi luominen ja käyttö Sivuston kautta;
 • GRIP500:n Sivuston kautta tarjoamien tuotteiden ostaminen; tai
 • kaikki yhteydenotot asiakaspalveluun.

Tätä käytäntöä ei sovelleta muuhun tietojenkäsittelyyn, joka suoritetaan muussa kuin edellä kuvatussa yhteydessä ja jossa GRIP500 ei ole rekisterinpitäjä.

4. MITÄ TIETOJA KERÄTÄÄN?

GRIP500:N NIMENOMAISESTA PYYNNÖSTÄ KERÄTYT TIEDOT

GRIP500 pyytää sinua nimenomaisesti keräämään tietojasi eri aikoina ja erityisesti :

 • Sivuston käyttö;
 • tilauksen tekeminen Sivustolla;
 • Asiakastilin luominen Sivustolla; tai
 • kaikki yhteydenotot asiakaspalveluun.

Kerätyt tiedot (jäljempänä 'tilaustiedot') koostuvat erityisesti seuraavista:

 • Etunimesi ;
 • Nimesi ;
 • Syntymäaika ;
 • Postiosoitteesi ;
 • Sähköpostiosoitteesi ;
 • Puhelinnumerosi ;
 • Maasi ;
 • Yhteisön sisäinen alv-numerosi.

Maksutarkoituksia varten nämä nimenomaisesta pyynnöstämme kerätyt tiedot (jäljempänä "pankkitiedot") koostuvat luottokorttisi numerosta, voimassaolopäivästä ja CVC-tunnuksesta (tai kortin kääntöpuolella olevasta visuaalisesta salakirjoituksesta), jotka välitetään maksupalveluntarjoajille: Checkout.com, Hipay tai Braintree.

Paypal-palveluntarjoajan suorittaman maksun osalta tämä yritys kerää pankkitiedot suoraan sinulta, kun luot tilisi. Paypal-yritys on tällöin yksin vastuussa näiden tietojen käsittelystä.

Käytämme GoCardlessia suoraveloitusten hallinnointiin IBAN-tilinumerosi kautta. Lisätietoja siitä, miten GoCardless käsittelee pankkitietojasi ja tietosuojaoikeuksiasi, on saatavilla täällä.

Tiettyjä tilaustietoja (etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, maa, sähköpostiosoite) ja pankkitietoja tarvitaan sopimuksen tekemiseen GRIP500:n kanssa. Näin ollen, jos et ilmoita meille näitä tietoja, et voi viimeistellä tilaustasi.

GRIP500:N AUTOMAATTISESTI KERÄÄMÄT TIEDOT

GRIP500 voi kerätä joitakin tietojasi automaattisesti laitteesi (tietokone, tabletti, matkapuhelin jne.) kautta, erityisesti kun selaat verkkosivustoa. Näitä tietoja voidaan kerätä, vaikka tilausta ei tehtäisikään. Tämä keruu suoritetaan yleensä evästeiden avulla.

Nämä tiedot (jäljempänä 'tekniset tiedot') koostuvat erityisesti seuraavista:

 • IP-osoitteesi (laitteellesi annettu tunnistenumero, joka on osa sen Internet-yhteyttä) ;
 • MAC-osoitteesi (verkkokorttiin tai verkkoliitäntään tallennettu fyysinen tunnistenumero) ;
 • IMEI-numerosi (matkapuhelimesi tunnistenumero) ;
 • laitteesi käyttöjärjestelmä (Microsoft Windows, Mac OS X, Android, iOS jne.);
 • Matkapuhelinoperaattorisi ;
 • Internet-palveluntarjoajasi ;
 • käyttämäsi selain (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox jne.); tai
 • laitteesi käyttämä aikavyöhyke.

Laitteesi kautta automaattisesti kerätyt tiedot koostuvat myös selaamistasi koskevista tiedoista (jäljempänä "selaustiedot"), kuten:

 • sivut, joilla olet vieraillut;
 • vierailunne päivämäärä ;
 • kullakin sivulla käytetyn ajan;
 • aktivoimasi linkit;
 • kuulemasi tarjoukset;
 • etsimäsi tuotteet;
 • tekemäsi tilaukset; tai
 • Tuotteiden kulutustottumuksesi.

5. MIKSI TIETOJASI KÄYTETÄÄN?

Henkilötietoja voidaan käsitellä vain, jos käsittely perustuu :

 • yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu oikeudellinen peruste (suostumus, sopimuksen täyttäminen, lakisääteisen velvoitteen noudattaminen, elintärkeiden etujen turvaaminen, yleisen edun mukainen tehtävä tai rekisterinpitäjän oikeutettu etu); ja
 • rekisterinpitäjän määrittelemä(t) nimenomainen(t) oikeutettu(t) tarkoitus(t).

Alla olevassa taulukossa on lueteltu GRIP500:n suorittama käsittely sekä kunkin käsittelyn tarkoitus, oikeudellinen peruste ja asianomaiset tiedot.

Hoidon nimi Tavoitteet Oikeudellinen perustelu Asianomaiset tiedot
Tilaaminen
 • vastaamaan kaikkiin tilausta koskeviin pyyntöihisi.
 • ottaa huomioon ja toteuttaa tilauksesi
 • Toimituksen ja mahdollisen kokoonpanon suorittaminen.
Sopimus Tilaustiedot
Luottokortilla suoritettava yksittäinen maksutapahtuma
 • Suorita tilauksesi maksu
 • Hylättyjen pankkitapahtumien hallinta
Sopimus Pankkitiedot (CB)
Tulevien hankintojen helpottaminen
 • Tallenna pankkitiedot helpottaaksesi tulevia ostoksia
Suostumus Pankkitiedot (CB)
SEPA-suoraveloitus
 • IBAN-tilinumerosi lähettäminen GoCardless-palveluntarjoajalle
Sopimus Pankin tiedot (IBAN)
Maksupyynnöt
 • käsitellä tilauksen maksamiseen käytetyn luottokortin haltijan mahdolliset valitukset.
Sopimus Pankkitiedot
Myynnin jälkeinen palvelu
 • Valitusten hallinta
 • ilmoittaa peruskirjan tai yleisten myyntiehtojen muuttamisesta
 • Asiakassuhteiden hoitaminen (pyynnöt, kommentit ja ehdotukset) tilauksen jälkeen.
 • Palautusten hallinnointi
Sopimus
 • Tilaustiedot
 • Pankkitiedot
Asiakastili
 • Helpottaa myöhempiä tilauksia välttämällä GRIP500:lle jo ilmoitettujen elementtien uudelleen syöttämistä.
Suostumus Tilaustiedot
Uutiskirje (mukaan lukien GRIP500-kaupalliset tarjoukset)
 • Tilaat uutiskirjeemme (mukaan lukien GRIP500:n kaupalliset tarjoukset).
Suostumus Tilaustiedot (sähköpostiosoite)
Kohdennettu mainonta
 • Räätälöidä mainosviestimme tarpeidesi ja tottumustesi mukaan.
Suostumus (evästeet)
 • Tekniset tiedot
 • Navigointitiedot
Käyttäjäkokemus
 • Henkilökohtaistamaan sivuston käyttökokemuksesi tarpeidesi ja tottumustesi mukaan.
 • Nopeuta navigointia sivustolla
Suostumus (evästeet)
 • Tekniset tiedot
 • Navigointitiedot
Tilastot
 • Tilastollisten tutkimusten tekeminen ja analysointi
Oikeutettu etu (1) ja suostumus (eväste)
 • Tilaustiedot
 • Tekniset tiedot
 • Navigointitiedot
Laatu
 • analysoida sivuston käytössä ilmeneviä teknisiä ongelmia.
 • Tietojärjestelmän poikkeavuuksien havaitseminen
Oikeutettu etu (2)
 • Tekniset tiedot
 • Navigointitiedot
Petos
 • Väärennösten ja teknologiapetosten havaitseminen
Oikeutettu etu (3)
 • Tilaustiedot
 • Tekniset tiedot
 • Navigointitiedot

(1 ) GRIP500:n oikeutettu etu on pystyä arvioimaan ja parantamaan itseään tilastollisen työkalun avulla.

(2 ) GRIP500:n oikeutettu etu on varmistaa palvelun laatu.

(3 ) GRIP500:n oikeutettu etu on petosten estäminen.

6. KUINKA KAUAN TIETOJASI SÄILYTETÄÄN?

GRIP500 pitää kunnia-asianaan säilyttää tietosi sellaisessa muodossa, että ne voidaan tunnistaa vain niin kauan kuin on tarpeen niiden tarkoitusten kannalta, joita varten niitä käsitellään.

Alla olevassa taulukossa esitetään kunkin tietotyypin säilytysajat sen mukaan, mihin käsittelyyn tietoja käytetään.

Tiedot Hoito Säilyvyysaika aktiivisessa pohjassa (1) Välivarastointiaika (2)
Tilaustiedot Tilaaminen 3 vuotta viimeisestä tilauksesta n/a*
Myynnin jälkeinen palvelu 3 vuotta viimeisestä tilauksesta Ei sovelleta
Asiakastili 3 vuotta asiakastilin viimeisestä liittymästä tai suostumuksen peruuttamiseen asti, jos se tapahtuu aikaisemmin. Ei sovelleta
Uutiskirje Kunnes peruutat tilauksen tai 3 vuotta viimeisestä kirjautumisesta asiakastilille, jos tämä on aikaisemmin. Ei sovelleta
Tilastot 3 vuotta viimeisestä tilauksesta Ei sovelleta
Petos Ei sovelleta 5 vuotta kyseisten tietojen keräämisestä
Pankkitiedot (3) Transaktio (CB) Kunnes tilaus on maksettu kokonaisuudessaan Ei sovelleta
Maksupyynnöt Ei sovelleta 13 kuukautta veloituspäivästä tai 15 kuukautta, jos kyseessä on maksun lykkäys.
Myynnin jälkeinen palvelu Sen ajanjakson päättymiseen saakka, jonka GRIP500 sitoutuu korvaamaan sinulle tilauksen (erityisesti peruuttamisajan tai tilauksen peruuttamisajan). Ei sovelleta
SEPA-suoraveloitus (IBAN) IBAN-tilinumeron GoCardlessille lähettämisen ajankohta. Ei sovelleta
Myöhempien ostojen helpottaminen (CB) Kunnes suostumus peruutetaan tai pankkikortin voimassaoloaika päättyy, jos tämä tapahtuu aikaisemmin. Ei sovelleta
Tekniset tiedot Kohdennettu mainonta Katso Evästeet Ei sovelleta
Käyttäjäkokemus
Laatu
Tilastot
Petos
Navigointitiedot Kohdennettu mainonta Katso Evästeet Ei sovelleta
Käyttäjäkokemus
Laatu
Tilastot
Petos

*n/atarkoittaa ei sovellettavissa.

(1 ) Aktiivisella tallennuksella tarkoitetaan kyseisten tietojen tallentamista tietokantaan, jota käytetään kyseiseen käsittelyyn.

(2) Väliarkistointi tarkoittaa tietojen säilyttämistä rajoitetun käyttöoikeuden alaisena i) joko erityisessä arkistokannassa, joka on erillään aktiivisesta tietokannasta ja johon pääsy on rajoitettu vain niihin henkilöihin, joiden on tehtävässään syytä tietää niistä, ii) tai aktiivisessa tietokannassa edellyttäen, että arkistoidut tiedot on eristetty loogisesti (käyttöoikeuksien ja -valtuuksien hallinnointi) siten, että ne eivät ole sellaisten henkilöiden saatavilla, joiden etua niiden käsittely ei enää koske.

(3 ) GRIP500 ei koskaan säilytä pankkitietoja, vaan sen maksukumppanit (Checkout.com, Hipay, Braintree, Gocardless tapauksesta riippuen).

7. KENEN KANSSA TIETOJASI JAETAAN?

GRIP500 voi jakaa joitakin tietojasi muiden alla mainittujen tahojen kanssa. Kaikissa tapauksissa GRIP500 jakaa tällaisia tietoja vain siinä määrin kuin on ehdottoman välttämätöntä GRIP500:n suorittaman tietojesi käsittelyn tarkoituksen (tarkoitusten) täyttämiseksi tai vastaanottajan määrittelemien erityisten ja laillisten tarkoitusten täyttämiseksi.

SEN RYHMÄN YKSIKÖT, JOHON GRIP500 KUULUU.

GRIP500 voi jakaa joitakin tietojasi muiden sellaisten konserniin kuuluvien yksiköiden kanssa, joihin GRIP500 kuuluu, erityisesti tutustuakseen sinuun paremmin. Näihin muihin yhteisöihin sovelletaan samankaltaisia sitoumuksia kuin GRIP500:n sitoumuksia tietojesi suojaamiseksi.

ALIHANKKIJAT JA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN PALVELUNTARJOAJAT

GRIP500 voi jakaa joitakin tietojasi kolmansien osapuolien alihankkijoiden ja/tai palveluntarjoajien kanssa, joita käytetään GRIP500:n tuotteiden ja palveluiden tarjoamiseen Sivuston kautta. Tietojesi jakaminen näiden tahojen kanssa on tarpeen tilauksesi täyttämiseksi. GRIP500 jakaa ainoastaan tiedot, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä näille yksiköille uskotun tehtävän suorittamiseksi, sen jälkeen kun on sopimuksin varmistettu, että näiden yksiköiden sitoumukset ovat yhtä korkeat kuin tässä käytännössämme esitetyt tietojesi suojaamista koskevat sitoumukset.

Näitä ovat pääasiassa seuraavat tahot:

 • GROUPE CONSEIL ET GESTION (teknologian ulkoistaminen)
 • OVH (verkkosivujen hosting)
 • HOTJAR (analyyttinen eväste)
 • GOOGLE (mainoseväste)
 • MICROSOFT (mainoseväste)
 • CHECKOUT.COM (maksupalvelujen tarjoaja)
 • HIPAY (maksupalveluntarjoaja)
 • BRAINTREE (maksupalveluntarjoaja)
 • GOCARDLESS (maksupalveluntarjoaja)
 • PAYPAL (maksupalveluntarjoaja)
 • DPD (jakelupalvelun tarjoaja)
 • GLS (toimituspalvelujen tarjoaja)
 • UPS (jakelupalvelujen tarjoaja)
 • DHL (jakelupalvelujen tarjoaja)
 • SEUR (toimituspalvelujen tarjoaja)
 • CHRONOPOST (toimituspalvelujen tarjoaja)
 • BOOMERANG (toimituspalvelujen tarjoaja)
 • TNT (jakelupalvelujen tarjoaja)

Nämä ovat myös kumppanikorjaamoja, joiden luettelo löytyy täältä.

POIKKEUSTAPAUKSET

GRIP500 voi jakaa tietojasi poikkeuksellisesti seuraavissa olosuhteissa: (i) sulautumisen, GRIP500:n tai sen osan hankinnan, omaisuuserien myynnin tai vastaavan liiketoimen yhteydessä, (ii) jos laki, asetus tai toimivaltainen oikeus- tai hallintoviranomainen edellyttää tällaista jakamista; tai (iii) suojellaksemme henkilöiden oikeuksia ja/tai turvallisuutta, estääkseen tai ryhtyäkseen toimiin laittoman tai epäillyn laittoman toiminnan suhteen tai puolustaaksemme GRIP500:n Sivuston oikeuksia, omaisuutta ja turvallisuutta; (iv) täyttääkseen ja turvatakseen GRIP500:n sinulle tämän käytännön mukaisesti antamat sitoumukset.

8. SIIRRETÄÄNKÖ TIETOJASI EUROOPAN UNIONIN ULKOPUOLELLE?

Tietojasi käsitellään ja säilytetään ensisijaisesti Maltan alueella, joka sijaitsee Euroopan unionissa.

Euroopan unionin ulkopuolella sijaitsevaan Andorran ruhtinaskuntaan sijoittautuneella GRIP500-yrityksellä voi kuitenkin olla pääsy näihin tietoihin.

Euroopan komissio ilmoitti 19. lokakuuta 2010 tekemällään päätöksellä, että Andorran katsotaan tarjoavan riittävän suojan tason Euroopan unionista siirretyille henkilötiedoille.

Lisäksi GRIP500 ei voi sulkea pois mahdollisuutta, että tietojasi siirretään muille alueille Euroopan unionin (EU) ja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolelle ja erityisesti alueille, joilla henkilötietojen suojan taso on alhaisempi kuin Euroopan unionissa.

Viimeksi mainitussa tapauksessa GRIP500 sitoutuu tarkistamaan, että on olemassa toimenpiteitä tai toteuttamaan riittäviä toimenpiteitä, joilla varmistetaan tietojesi tyydyttävä suojaustaso, kuten

 • kyseisen maan Euroopan komission tekemä riittävyyspäätös;
 • Euroopan komission vakiosopimuslausekkeet tai valvontaviranomaisen hyväksymät vakiosopimuslausekkeet, joita vastaanottaja noudattaa ja joista voit pyytää meiltä kopion, jos ne on virallisesti allekirjoitettu;
 • yrityksen sisäiset säännöt;
 • hyväksytyt käytännesäännöt tai hyväksytty sertifiointijärjestelmä (mukaan lukien EU:n ulkopuolisen vastaanottajan sitova ja täytäntöönpanokelpoinen sitoumus soveltaa asianmukaisia suojatoimia);
 • hallinnollinen järjestely tai oikeudellisesti sitova ja täytäntöönpanokelpoinen teksti, joka on tehty viranomaisten välisen yhteistyön mahdollistamiseksi.

GRIP500:n tärkeimpien yhteistyökumppaneiden osalta tietojen kohdemaat ja asianmukaiset suojatoimet ovat seuraavat.

Vastaanottajat Maa Takaukset
GCG Ranska Euroopan unioni
OVH Saksa Euroopan unioni
HOTJAR Malta Euroopan unioni
GOOGLE Yhdysvallat Vakiosopimuslauseke ja Privacy Shield -sertifiointi
MICROSOFT Yhdysvallat Vakiosopimuslauseke ja Privacy Shield -sertifiointi
CHECKOUT.COM Yhdistynyt kuningaskunta Soveltuvuuspäätös 28. kesäkuuta 2021
HIPAY Ranska Euroopan unioni
BRAINTREE Yhdysvallat Vakiosopimuslauseke ja Privacy Shield -sertifiointi
GOCARDLESS Yhdistynyt kuningaskunta Soveltuvuuspäätös 28. kesäkuuta 2021
PAYPAL Yhdysvallat Vakiosopimuslauseke ja Privacy Shield -sertifiointi
DPD Ranska Euroopan unioni
GLS Alankomaat Euroopan unioni
UPS Yhdysvallat Vakiosopimuslauseke ja Privacy Shield -sertifiointi
DHL Saksa Euroopan unioni
SEUR Espanja Euroopan unioni
CHRONOPOST Ranska Euroopan unioni
BOOMERANG Ranska Euroopan unioni
TNT Alankomaat Euroopan unioni

9. MITEN TIETOSI ON SUOJATTU?

GRIP500 on toteuttanut asianmukaiset fyysiset, tekniset, hallinnolliset ja organisatoriset turvatoimet suojatakseen tietojasi luvattomalta tai laittomalta pääsyltä, käytöltä, häviämiseltä, vahingossa tapahtuvalta tuhoutumiselta, vahingoittumiselta, varkaudelta tai paljastumiselta.

Jatkuvista ponnisteluistaan huolimatta GRIP500 ei voi taata tulosta tietojesi turvallisuuden osalta ja kehottaa sinua ilmoittamaan kaikista edellä mainituista ongelmista, joista saatat olla tietoinen.

Voit ottaa yhteyttä asiakaspalveluun lähettämällä sähköpostia osoitteeseen cm@grip500.com tai käyttämällä tästä löytyvää yhteydenottolomaketta.

Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja tähän palveluun sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja käyttöehtoja.

10. MITKÄ OVAT OIKEUTESI?

Sinulla on voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti alla luetellut tietojasi koskevat oikeudet:

 • oikeus tutustua tietoihinne:

  Tähän sisältyy sinun mahdollisuutesi saada GRIP500:lta vahvistus siitä, että sinua koskevia tietoja käsitellään tai ei käsitellä, sekä oikeus tutustua tällaisiin tietoihin ja seuraaviin tietoihin: käyttötarkoitukset, tietoluokat, vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, säilytysaika tai sen määrittämisperusteet, sinun oikeutesi tällaisiin tietoihin, oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja tarvittaessa tietojen keruun lähde ja automaattisen päätöksenteon olemassaolo tällaisten tietojen perusteella.

  Jos tietojasi siirretään kolmanteen maahan tai kansainväliselle organisaatiolle, sinulla on myös oikeus saada tietoa kyseiseen siirtoon liittyvistä asianmukaisista suojatoimista.

  Tiedonsaantioikeuden nojalla GRIP500 toimittaa sinulle kopion tiedoista ja voi periä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun pyytämistäsi lisäkopioista. Jos teet pyynnön sähköisesti, tiedot toimitetaan yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa, ellet toisin pyydä.

 • oikeus oikaista tietosi:

  Tämä tarkoittaa sitä, että sinulla on mahdollisuus saada GRIP500:lta mahdollisimman pian oikaistua tietosi, jotka ovat epätarkkoja tai käsittelyn tarkoituksen huomioon ottaen puutteellisia (voit antaa tätä varten lisäilmoituksen);

 • oikeus poistaa tietosi:

  Tämä tarkoittaa, että sinulla on mahdollisuus saada GRIP500 poistamaan tietosi mahdollisimman pian jostain seuraavista syistä.

  • tällaisia tietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin, tai niitä käsitellään muulla tavalla;
  • peruutat suostumuksesi, johon tällaisten tietojen käsittely perustuu, edellyttäen, että käsittelylle ei ole muuta oikeusperustaa;
  • Vastustat näiden tietojen käsittelyä jäljempänä määritellyin edellytyksin, jotka koskevat vastustamisoikeuttasi;
  • tietoja on käsitelty laittomasti ;
  • tiedot on poistettava GRIP500:n lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi; tai
  • Tiedot kerättiin lapsille tarjottavien tietoyhteiskunnan palvelujen yhteydessä.

  Jos GRIP500 on asettanut poistettavaksi pyydetyt tiedot julkisesti saataville, on ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin, ottaen huomioon käytettävissä oleva tekniikka ja toteutuskustannukset, jotta kyseisiä tietoja käsitteleville rekisterinpitäjille ilmoitetaan, että olet pyytänyt, että ne poistavat kaikki linkit tai kopiot tai jäljennökset kyseisistä tiedoista.

  Tätä oikeutta tietojen poistamiseen ei sovelleta siltä osin kuin käsittely on välttämätöntä:

  • sananvapautta ja tiedonvälityksen vapautta koskevan oikeuden käyttäminen;
  • unionin oikeudessa tai sen jäsenvaltion lainsäädännössä, jota rekisterinpitäjä soveltaa, säädetyn käsittelyä edellyttävän oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi tai yleisen edun vuoksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi suoritettavan tehtävän suorittamiseksi;
  • kansanterveyden alalla yleisen edun vuoksi;
  • yleisen edun mukaisiin arkistointitarkoituksiin, tieteellisiin tai historiallisiin tutkimustarkoituksiin tai tilastollisiin tarkoituksiin, jos oikeus tietojen poistamiseen todennäköisesti tekee mahdottomaksi tai vaarantaa vakavasti tällaisen käsittelyn tarkoituksen saavuttamisen; tai
  • oikeudellisten vaateiden laatimiseen, esittämiseen tai puolustamiseen.
 • oikeus vastustaa tietojesi käsittelyä:

  Tämä koskee mahdollisuutta vastustaa tietojesi käsittelyä, jonka GRIP500 suorittaa oikeutetun edun perusteella (mukaan lukien tähän perusteluun perustuva profilointi), jos GRIP500 ei itse asiassa voi perustella käsittelyä laillisilla ja pakottavilla perusteilla, jotka syrjäyttävät etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai oikeudellisten vaatimusten laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

  Tähän sisältyy myös mahdollisuus vastustaa tietojen etsimistä varten tapahtuvaa käsittelyä (mukaan lukien profilointi, jos se liittyy tällaiseen etsimiseen).

  Tilastotarkoituksiin tapahtuvan käsittelyn osalta tämä koskee mahdollisuutta vastustaa tällaista käsittelyä erityiseen tilanteeseesi liittyvistä syistä, paitsi jos käsittely on tarpeen yleisen edun mukaista tehtävää varten.

 • oikeus rajoittaa tietojesi käsittelyä :

  Tämä tarkoittaa sitä, että sinulla on mahdollisuus saada GRIP500:lta rajoitus käsittelyyn jossakin seuraavista tapauksista:

  1. sen ajan, jonka GRIP500 tarvitsee tietojen oikeellisuuden tarkistamiseen, jos kiistät tietojen oikeellisuuden;
  2. Vastustat laittomasta käsittelystä peräisin olevien tietojen poistamista ja vaadit sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
  3. tiedot eivät ole enää hyödyllisiä GRIP500:lle käsittelytarkoituksia varten, mutta ne ovat edelleen tarpeen sinulle oikeudellisten vaatimusten laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi;
  4. niin kauan kuin on tarpeen sen määrittämiseksi, ovatko GRIP500:n oikeutetut syyt tärkeämpiä kuin sinun oikeutesi, jos olet vastustanut käsittelyä tällä perusteella.

  Jos käsittelyä rajoitetaan, tietoja voidaan käsitellä säilytystä lukuun ottamatta ainoastaan suostumuksellasi tai oikeudellisten vaatimusten laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tai toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön suojelemiseksi tai unionin tai jäsenvaltion tärkeän yleisen edun vuoksi.

  GRIP500 ilmoittaa sinulle rajoituksen poistamisesta ennen sen voimaantuloa.

 • oikeus siirtää tietosi :

  Tämä tarkoittaa sitä, että sinulla on mahdollisuus saada GRIP500:lta GRIP500:lle toimittamasi tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää nämä tiedot toiselle taholle (siirron suoritat sinä tai, jos se on teknisesti mahdollista, GRIP500), ja tämä silloin, kun käsittely suoritetaan automatisoituja prosesseja käyttäen ja se perustuu suostumukseen tai sopimukseen;

 • oikeus peruuttaa suostumuksesi:

  Sinulla on mahdollisuus peruuttaa suostumuksesi tietojen käsittelyyn, joka on suoritettu aiemman suostumuksesi perusteella. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista annettuun suostumukseen perustuvan käsittelyn laillisuuteen.

Voit käyttää edellä mainittuja oikeuksia ottamalla meihin yhteyttä milloin sinulle sopii:

 • tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: cm@grip500.com
 • tai täyttämällä yhteydenottolomakkeen täällä.

Jotta pyyntösi voitaisiin käsitellä mahdollisimman tehokkaasti, GRIP500 kehottaa sinua muotoilemaan pyyntösi selkeästi ja yksityiskohtaisesti. Jos henkilöllisyydestäsi on epäilyksiä, GRIP500 voi pyytää henkilöllisyytesi vahvistamiseksi tarvittavia lisätietoja.

Sinulla on myös :

 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle :

  mahdollisuutesi tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa sinulla on asuinpaikka, jossa työskentelet tai jossa rikkomuksen väitetään tapahtuneen, jos katsot, että tietojesi käsittelyssä rikotaan lakia.

Jotta sinun olisi helpompi käyttää tätä oikeutta, pyydämme sinua tutustumaan valvontaviranomaisten luetteloon täällä.

11. MITEN GRIP500 KERÄÄ TIETOJA ALAIKÄISISTÄ?

GRIP500:n Sivustollaan myymiä tuotteita ei ole tarkoitettu alaikäisille. Näin ollen GRIP500 ei käsittele alaikäisiä koskevia tietoja eikä oleta, että Sivuston kävijöiden tai sen asiakkaiden tiedot koskevat suoraan tai välillisesti alaikäisiä.

12. ENTÄ EVÄSTEET JA MUUT VASTAAVAT SEURANTATEKNIIKAT?

GRIP500 käyttää evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita, jotka voivat kerätä joitakin tietojasi. Näitä evästeitä käytetään parantamaan sivuston käyttökokemustasi, antamaan meille tietoa sivustomme toiminnasta ja laadusta sekä auttamaan kohdennetun mainonnan tarjoamisessa.

GRIP500 kerää ennakkosuostumuksesi Sivuston etusivulla olevan bannerin avulla, kun muodostat ensimmäisen kerran yhteyden näihin tietokonetyökaluihin. GRIP500 pyytää suostumustasi uudelleen samoilla ehdoilla, kun edellisen suostumuksen keräämistä seuraavasta kolmestatoista kuukaudesta on kulunut kolmetoista kuukautta.

GRIP500 kehottaa sinua tutustumaan Sivustonsa "Evästeet"-sivuun saadaksesi lisätietoja.

13. MITEN TEILLE ILMOITETAAN PERUSKIRJAN MUUTOKSISTA?

GRIP500 voi ajoittain muuttaa tätä käytäntöä ottaakseen huomioon tietojesi suojaa koskevat lainsäädännölliset muutokset.

GRIP500 ilmoittaa sinulle kaikista muutoksista tai päivityksistä sähköpostiisi lähetettävällä ilmoituksella ja/tai Sivustolla näkyvällä ilmoituksella.

14. MITEN MEIHIN VOI OTTAA YHTEYTTÄ?

GRIP500 on täysin käytettävissänne vastatakseen kaikkiin tätä käytäntöä koskeviin kysymyksiinne.

Jos haluat ottaa meihin yhteyttä, sinua pyydetään liittymään seuraamme silloin, kun sinulle sopii:

 • tai lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: cm@grip500.com
 • tai täyttämällä yhteydenottolomakkeen täällä.
Jatka selaamista hyväksymättä >
Tietoja evästeistä ja muista seurantaohjelmista
Grip500.fi (GRIP500) ja sen kumppanit (Google, Hotjar, Microsoft) käyttävät evästeitä ja muita seurantaohjelmia (verkkotallennus) sivuston moitteettoman toiminnan varmistamiseksi, selauksen helpottamiseksi, tilastollisten mittausten tekemiseksi ja mainoskampanjoiden yksilöimiseksi. Laitteeseesi tallennetut evästeet ja muut seurantaohjelmat voivat sisältää henkilötietoja. Emme aseta evästeitä tai muita seurantaohjelmia ilman selvää ja tietoista suostumustasi, sivuston toiminnalle välttämättömiä lukuun ottamatta. Säilytämme valintaasi 6 kuukautta. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa eväste- ja seurantaohjelmasivulla. Voit jatkaa selausta hyväksymättä evästeitä tai muita seurantaohjelmia. Hylkääminen ei ole este palveluiden käyttämiselle GRIP500. Lisätietoa löydät eväste- ja seurantaohjelmasivulta.
Yksilöllistä evästeitä
LiveChat
Tapahtui virhe, ole hyvä ja yritä uudelleen tai ota meihin yhteyttä jos virhe toistuu.