Yksityisyydensuoja

 1. Yleiset periaatteet
 2. Mitä isolla alkukirjaimella kirjoitetut termit tarkoittavat?
 3. Miksi Tietosuoja?
 4. Millä oikeudellisella perusteella GRIP500 kerää ja käyttää Tietojasi?
 5. Mitä tietoja kerätään?
 6. Miten Tietojasi käytetään?
 7. Kuinka kauan Tietojasi käytetään?
 8. Kenen kanssa Tietojasi jaetaan?
 9. Siirretäänkö Tietojasi Euroopan unionin ulkopuolelle?
 10. Miten Tietojasi suojellaan?
 11. Mikä ovat Oikeutesi?
 12. Miten GRIP500 kerää alaikäisiin liittyviä tietoja?
 13. Miten evästeet ja muut seurantateknologiat muistuttavat toisiaan?
 14. Joitain lisäelementtejä sosiaalisessa mediassa
 15. Mitä seurauksia ulkoisen linkin napsauttamisella on?
 16. Kuinka sinulle ilmoitetaan Tietosuojan muutoksista?
 17. Miten meihin voi ottaa yhteyttä?

1. Yleiset periaatteet

GRIP500 SLU (jäljempänä ” GRIP500”), Andorran lain mukainen osakeyhtiö, jonka pääoma on 1 000 000 euroa, joka on rekisteröity Andorran kauppa- ja osakerekisteriin numerolla 17485, jonka rekisteröidyn toimipaikan osoite on Carrer Bonaventura Armengol Num. 10, Edifici Monclar, Bloc Num. 1, Despatx Num. 111-112, ANDORRA LA VELLA (Andorran ruhtinaskunta), sähköposti: cm(at)grip500.com, harjoittaa renkaiden ja niihin liittyvien tuotteiden myyntitoimintaa verkossa osoitteessa https://www.grip500.fi/ (jäljempänä ”sivusto”).

Osana tätä toimintaa GRIP500 on velvollinen keräämään verkossa tai puhelimitse tietoja, jotka mahdollistavat asiakkaiden, sivuston käyttäjien tai kolmansien osapuolten (jäljempänä erotuksetta ”henkilöt” tai ”sinä”) suoran tai epäsuoran tunnistamisen sekä näiden tietojen käsittelyn.

Tietoja käsittelee AD Tyres -yhtiön Maltan alueelle sijoittunut sivuliike AD TYRES INTERNATIONAL EU, joka on rekisteröity numerolla OC 1277 ja jonka rekisteröidyn toimipaikan osoite on Level 3, (Suite No. 2407), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013 (Malte).

Tietojenkäsittely tapahtuu siten Euroopan unionin alueella Euroopan parlamentin ja neuvoston 27. huhtikuuta 2016 antaman asetuksen (EU) 2016/679 johdanto-osan 22 kappaleen ja artiklan 3.1 (jäljempänä ”GDPR”) mukaisesti ja on tämän lainsäädännön alaista.

Kyseisen lain 4 artiklan 2 kohdan a-alakohdan mukaiseen tietojenkäsittelyyn sovelletaan lisäksi myös Maltan vuoden 2018 tietosuojalakia (Cap 586).

AD Tyres pitää ensisijaisen tärkeänä, että tietojen käsittelyssä noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä ja erityisesti Maltan vuoden 2018 tietosuojalakia (Cap 586) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston 27. huhtikuuta 2016 antamaa asetusta (EU) 2016/679 (jäljempänä ”GDPR”).

Kehotamme lukemaan huolellisesti tämän tietosuojakäytännön (jäljempänä "perusoikeuskirja") kokonaan ja perehtymään sen sisältöön.

2. Mitä isolla alkukirjaimella kirjoitetut termit tarkoittavat?

Isolla kirjaimella alkavat sanat tai lauseet on määritelty jäljempänä.

GRIP500
tarkoittaa artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettua yhtiötä 1.
Yksityisyydensuoja
1 artiklassa tarkoitettu määritelmä.
Asiakastili
tarkoittaa tiliä, jonka asiakas voi avata sivustolla https://www.grip500.fi/kirjautuminen.
Yleiset myyntiehdot
tarkoittavat GRIP500:n yleisiä myyntiehtoja, jotka löytyvät osoitteesta https://www.grip500.fi/yleiset-myyntiehdot.
Tiedot
tarkoittavat kaikkia henkilötietoja eli kaikenlaisia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja, edellyttäen, että henkilö, joka voidaan tunnistaa suoraan tai epäsuorasti, voi olla tunnistettavissa, erityisesti viitaten tunnisteeseen , kuten nimi, tunnistenumero, sijaintitiedot, online-tunniste tai yksi tai useampi erityinen elementti, jotka ovat ominaisia sen fyysiselle, fysiologiselle, geneettiselle, psykologiselle, taloudelliselle, kulttuuriselle tai sosiaaliselle identiteetille.
Pankkitiedot
5 artiklassa tarkoitettu määritelmä.
Tilauksen tiedot
5 artiklassa tarkoitettu määritelmä.
Paikannustiedot
5 artiklassa tarkoitettu määritelmä.
Selaustiedot
5 artiklassa tarkoitettu määritelmä.
Kolmansien osapuolten tiedot
5 artiklassa tarkoitettu määritelmä.
Palveluntarjoajien tiedot
5 artiklassa tarkoitettu määritelmä.
Kolmansien osapuolten tiedot
5 artiklassa tarkoitettu määritelmä.
Asianomaiset henkilöt
1 artiklassa tarkoitettu määritelmä.
Tuotteet
tarkoittaa renkaita tai niihin liittyviä tuotteita (vanteet, ketjut jne.), joita myydään GRIP500-sivustolla
Yleinen tietosuoja-asetus
1 artiklassa tarkoitettu määritelmä.
Sivusto
1 artiklassa tarkoitettu määritelmä.
Käsittely
tarkoittaa mitä tahansa toimenpidettä tai useita toimenpiteitä, jotka toteutetaan tai ei automatisoitujen menetelmien avulla ja sovelletaan Tietoihin, kuten niiden kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, strukturointi, säilyttäminen, muuttaminen tai muokkaaminen, siirtäminen, tutkiminen, käyttäminen, toimittaminen, lähettäminen tai muu saataville asettaminen, yhdistäminen tai yhteenliittäminen, rajoittaminen, poistaminen tai tuhoaminen.
Sinä
1 artiklassa tarkoitettu määritelmä.

3. Miksi Tietosuoja?

Tämä Tietosuoja-asiakirja on käytettävissäsi tietojesi keräämisen aikana, jotta varmistamme Tietojesi käsittelyn täydellisen läpinäkyvyyden GRIP500:lla antamalla tietoja, jotka ovat tiiviitä, helposti saatavilla, helppo ymmärtää ja selkeästi ja yksinkertaisesti muotoiltuja.

Jos jokin tiedoista ei ole riittävän selkeää, pyydämme sinua ottamaan meihin yhteyttä joko lähettämällä sähköpostia osoitteeseen cm(a)grip500.com tai yhteydenottolomakkeella, joka löytyy täältä.

Tietosuoja-asiakirja koskee sinun tietojasi, jotka GRIP500 kerää ja käsittelee osana seuraavia toimia ja joiden käsittelystä GRIP500 on vastuussa:

 • Sivuston käyttäminen, mukaan lukien sivuston yksinkertainen selaus,
 • Asiakastilisi luominen ja käyttö sivustolla,
 • GRIP500:n tarjoamien tuotteiden ostaminen Sivuston kautta, tai
 • mikä tahansa yhteydenpito asiakaspalveluun.

Tätä Tietosuoja-asiakirjaa ei sovelleta mihinkään muuhun tietojenkäsittelyyn, joka suoritetaan muussa kuin edellä kuvatussa yhteydessä.

Asiakirjaa ei sovelleta mihinkään muuhun tietojenkäsittelyyn, jossa GRIP500 ei ole Rekisterinpitäjä.

4. Millä oikeudellisella perusteella GRIP500 kerää ja käyttää Tietojasi?

GRIP500 huolehtii siitä, että se kerää ja käsittelee Tietojasi ainostaan seuraavien oikeudellisten perusteiden mukaan:

 • Suostumuksesi: tämä on selkeästi suostumusta ilmaiseva toimi, joilla ilmaiset palvelun vapaalla ja yksiselitteisellä tavalla suostumuksesi Tietojesi Käsittelyyn;
 • Sopimuksen tekeminen: kyseessä on välttämätön Tietojesi kerääminen ja Käsittely, jotta voidaan tehdä Sinun ja GRIP500:n välinen myyntisopimus tai sopimuksen tekoa edeltävät toimet (kaikki tekemäsi pyynnöt ennen tilausta ja viimeksi mainitun perusteella);
 • Oikeutettu etu: kyseessä on Tietojesi kerääminen ja käsittely GRIP500:n tai kolmansien osapuolten oikeutettua etua varten (esim. tutkinta, petosten estäminen jne.), ellei tätä estä Sinun etusi tai vapautesi tai perusoikeudet ja -vapaudet, jotka edellyttävät tietosi suojaamista (esim. yksityisyys tai yrittäjävapaus);
 • Lakisääteinen velvoite: tämä koskee Tietojesi keräämistä ja käsittelyä, joka on määrätty GRIP500:lle missä tahansa laissa tai säännöksessä tai oikeuslaitoksessa tai hallintoyksikössä (esim. sen maan asettamat velvoitteet, josta haluat ostaa).

5. Mitä tietoja kerätään?

Tiedot kerätään GRIP500:n nimenomaisesta pyynnöstä

GRIP500 tekee erityisen pyynnön tietojen keräämiseksi eri aikoina ja etenkin kun palvelun :

 • verkkosivustoa, mukaan lukien Sivuston yksinkertainen selaus,
 • teet tilauksen Sivustolla,
 • Luot Asiakastilin Sivustolla tai
 • mikä tahansa viestintä asiakaspalvelun kanssa.

Kun teet tilauksen kolmannen osapuolen puolesta Sivustolla, sitoudut ilmoittamaan ja takaamaan, että toimitetut tiedot koskevat kyseisen henkilöstön suostumusta tähän Tietosuoja-asiakirjaan.

Nämä kerätyt Tiedot (jäljempänä "Tilaustiedot") sisältävät erityisesti seuraavat tiedot:

 • etunimesi,
 • sukunimesi,
 • syntymäaikasi,
 • postiosoitteesi,
 • sähköpostiosoitteesi,
 • puhelinnumerosi,
 • maasi,
 • ALV-numerosi.

Maksuasioissa sellaiset Tiedot, jotka on kerätty nimenomaisesta pyynnöstämme (jäljempänä "Pankkitiedot "), jotka sisältävät pankkikortin numeron, voimassaolopäivän ja CVC-numero (eli turvakoodi kortin kääntöpuolella).

Käytämme maksun hoidossa GoCardless-palvelua. Lisätietoja siitä, kuinka GoCardless hallitsee henkilökohtaisia tietojasi ja tietosuojaoikeuksiasi, mukaan lukien oikeutesi vastustaa, löydät täältä.

Jotkut tilaustiedot (etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, maa, sähköpostiosoite) ja Pankkitiedot edellyttävät sopimuksen tekemistä GRIP500:n kanssa. Näin ollen, jos pidättäydyt antamasta näitä Tietoja, et voi viimeistellä tilausta.

GRIP500 kerää tiedot automaattisesti

GRIP500: on kerättävä tiettyjä Tietoja Sinusta, etenkin sivustolla selaamisen aikana, automaattisesti laitteen (tietokone, tabletti, matkapuhelin jne.) kautta Näitä Tietoja voidaan kerätä, vaikka tilausta ei olisi.

Nämä Tiedot (jäljempänä "Tilaustiedot") sisältävät erityisesti seuraavat tiedot:

 • IP-osoitteesi (laitteellesi annettu tunnistusnumero osana sen Internet-yhteyttä);
 • MAC-osoitteesi (verkkokortillesi tai verkkoliitäntään tallennettu fyysinen tunnistenumero);
 • IMEI-numerosi (matkapuhelimesi tunnusnumero);
 • laitteen käyttöjärjestelmä (Microsoft Windows, Mac OS X, Android, iOS jne.);
 • Matkapuhelinoperaattorisi;
 • Internet-palveluntarjoajasi;
 • käyttämäsi selain (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox jne.); tai
 • laitteen käyttämä aikavyöhyke.

Laitteesi kautta automaattisesti kerätyt tiedot sisältävät myös Tietoja selailustasi (jäljempänä "Selaustiedot"), kuten:

 • sivut, joilla olet vieraillut,
 • vierailusi päivämäärä,
 • sivulla viettämäsi aika,
 • aktivoimasi linkit,
 • tarjoukset, joihin olet tutustunut,
 • etsimäsi Tuotteet,
 • tekemäsi tilaukset, tai
 • Tuotteiden käyttötottumuksesi.

Lisäksi automaattisesti laitteesta kerätyt Tiedot voivat sisältää sijaintitiedot (jäljempänä "Sijaintitiedot" silloin kuin laitteesi ja/tai internetselaimesi sallivat sen.

Sosiaalisen median tai muiden tietoyhteiskunnan palveluntarjoajien lähettämät tiedot

GRIP500 voi vastaanottaa tietosi lähettämällä tiedon sosiaalisen median julkaisijalle (Facebook, Twitter jne.) tai muulle tietoyhteiskunnan palveluntarjoajalle. varsinkin silloin kun:

 • Selaat GRIP500:n sivulla tai tietyn sosiaalisen verkon Sivustolla;
 • Käytät Sivustolla sellaisia toimintoja, jotka toiminnot on liitetty sosiaaliseen verkkoon tai toiseen tietoyhteiskunnan palveluun;
 • Luodessasi Asiakastilin, jos päätät kirjautua sisään siirtämällä Tietosi sosiaalisen median tilin kautta (erityisesti Facebook) tai tietoyhteiskunnan palvelun kautta (erityisesti Google).

Nämä GRIP500:n keräämät tiedot sosiaalisen median tai muiden tietoyhteiskunnan palveluntarjoajien (jäljempänä "Palveluntarjojaien Tiedot" kautta sisältävät erityisesti :

 • Tilauksiasi koskevat Tiedot, jotka on kerännyt asianosainen palveluntarjoaja (joka sisältää valvokuvia Sinusta); tai
 • Asianosaisen palveluntarjoajan keräämät Tekniset Tiedot tai Selailutiedot.

Jos haluat rajoittaa Tietojen keräämistä, voit ottaa yhteyttä asianmukaiseen palveluntarjoajaan ja/tai muokata tilisi yksityisyysasetuksia palvelussa.

Kolmansien osapuolien välittämät tiedot

GRIP500:n on mahdollisesti kerättävä Tietojasi niiltä kolmansilta osapuolilta, joiden kanssa GRIP500:lla on oikeussuhde ja/tai taloudellinen suhde, erityisesti:

 • tytäryhtiöt,
 • liikekumppanit tai
 • muut riippumattomat lähteet.

Nämä tiedot (jäljempänä "kolmannen osapuolen tiedot") koostuvat erityisesti tunnistetiedoista tai liittyvät asianomaisen kolmannen osapuolen tarjoaman tuotteen tai palvelun käyttöön, jonka tiedot kyseinen kolmas osapuoli on kerännyt ja käsitellyt.

6. Miten Tietojasi käytetään?

Alla olevassa taulukossa on tärkeimmät tiedot GRIP500:n suorittamasta Käsittelystä, joka koskee Tietojasi.

Lisätietoja kyseisistä tarkoituksista tai kyseisistä tiedoista saat GRIP500:lta ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun sopivana ajankohtana joko lähettämällä sähköpostia osoitteeseen cm(a)grip500.com tai täältä löytyvän yhteyslomakkeen avulla.

Rekisterinpitäjän nimi TavoitteetOikeudellinen perusteAsianomaiset Tiedot
Tilaus
 • Kaikkiin tilauksen tekemistä koskeviin pyyntöihisi vastaaminen
 • Tilauksen huomioon ottaminen ja suorittaminen
Sopimus
 • Tilauksen tiedot
Tilitapahtuma
 • Maksa tilauksesi
 • Hylättyjen tilitapahtumien hoitaminen
Sopimus
 • Pankkitiedot
Maksuja koskevat valitukset
 • Pankkikortin haltijan mahdollisten valitusten hoitaminen tilauksen maksamisen yhteydessä
Sopimus
 • Tilitiedot (ilman CVC-numeroa)
myynninjälkeiset palvelut
 • Valitusten hoitaminen
 • Ilmoitus Yksityisyydensuojakäytännön tai Yleisten myyntiehtojen muokkaamisesta
 • Asiakassuhteen hoitaminen (pyynnöt, kommentit ja ehdotukset) tilauksen tekemisen jälkeen
 • Korvausten hoitaminen
Sopimus
 • Tilauksen tiedot
 • Tilitiedot (ilman CVC-numeroa)
Asiakastili
 • Myöhempien tilausten tekemisen helpottaminen välttämällä jo annettujen tietojen antaminen GRIP500
Suostumus
 • Tilauksen tiedot
 • Tilitiedot (ilman CVC-numeroa)
Uutislehti
 • Tilaa uutilehti
Suostumus
 • Tilauksen Tiedot (sähköpostiosoite)
GRIP500:n kaupalliset tarjoukset
 • Suoramarkkinointikampanjoiden tekeminen GRIP500-tuotteille (Whatsapp, SMS, Call, Messenger & Email)
Oikeutettu etu (1)
 • Tilauksen tiedot
 • Tekniset tiedot
 • Selaustiedot
 • Palveluntarjoajien tiedot
 • Kolmansien osapuolten tiedot
Kohdistettu mainonta
 • Mainosviestiemme mukauttaminen tarpeisiisi ja tottumuksiisi, etenkin Sivustolla
Suostumus (evästeet)
 • Tekniset tiedot
 • Selaustiedot
Käyttäjäkokemus
 • Kokemuksesi mukauttaminen Sivustolla tarpeidesi ja tapojesi mukaan
 • Selailusi nopeuttaminen Sivustolla
Suostumus (evästeet)
 • Tekniset tiedot
 • Selaustiedot
Paikannustiedot
 • Hakutyökalun tarjoaminen asennusaseman löytämiseksi lähellä sijaintiasi
Suostumus
 • Paikannustiedot
Tilastot
 • Tilastotutkimusten tekeminen ja analysointi
Oikeutettu etu (2) ja suostumus (evästeet)
 • Tilauksen tiedot
 • Tekniset tiedot
 • Selaustiedot
Laatu
 • Sivuston käytön yhteydessä havaittujen teknisten ongelmien analysointi
 • Tietojärjestelmän poikkeamien havaitseminen
Oikeutettu etu (3)
 • Tekniset tiedot
 • Selaustiedot
Petos
 • Väärennösten ja teknologian avulla tehtävien petosten havaitseminen
Oikeutettu etu (4)
 • Tilauksen tiedot
 • Tekniset tiedot
 • Selaustiedot

(1) Oikeutetulla edulla tarkoitetaan yleisen tietosuoja-asetuksen johdanto-osan 47 kappaleessa seuraavaa: "Henkilötietojen käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksissa voidaan pitää oikeutetun edun toteuttamiseksi suoritettuna". Tähän oikeutettuun etuun kuuluu säännöllisen liikesuhteen ylläpitäminen kanssasi.

(2) GRIP500:n oikeutettu etu tarkoittaa mahdollisuutta arvioida ja parantaa itseään tilastotyökalun avulla.

(3) GRIP500:n oikeutettu etu tarkoittaa palvelunsa laadun takaamista.

(4) GRIP500:n oikeutettu etu tarkoittaa petosten torjumista.

7. Kuinka kauan Tietojasi käytetään?

GRIP500:lle on tärkeää pitää tietosi muodossa, joka mahdollistaa tunnistamisesi aikana, , joka ei ylitä sitä aikaa, joka on tarpeen niihin tarkoituksiin, joita varten tietoja käsitellään.

Seuraava taulukko näyttää kunkin tietotyypin säilytysjaksot riippuen käsittelystä, joihin niitä käytetään.

Tietoja KäsittelySäilytysaika aktiivisessa tietokannassa (1)Säilytysaika väliarkistossa (2)
Tilauksen tiedot Tilaus 5 vuotta viimeisestä tilauksesta ei sovelleta
myynninjälkeiset palvelut 5 vuotta viimeisestä tilauksesta ei sovelleta
Asiakastili 5 vuotta viimeisestä kirjautumisesta Asiakastilille
tai
Suostumuksen peruuttamiseen asti, jos se tapahtuu ennen
ei sovelleta
Uutislehti Tilauksen peruuttamiseen asti ei sovelleta
GRIP500:n kaupalliset tarjoukset 2 vuotta viimeisestä tilauksesta ei sovelleta
Tilasto 5 vuotta viimeisestä tilauksesta 10 vuotta kyseisen Tiedon keräämisestä
Petos ei sovelleta 10 vuotta kyseisen Tiedon keräämisestä
Pankkitiedot
(ilman CVC-numeroa)
Tilitapahtuma Kunnes tilaus on maksettu kokonaan ei sovelleta
Maksuja koskevat valitukset ei sovelleta 13 kuukautta veloituspäivästä
tai
15 kuukautta, jos kyseessä on maksu maksuaikatoiminnolla
myynninjälkeiset palvelut Siihen asti, kunnes GRIP500 sitoutuu korvaamaan tilauksen (erityisesti tilauksen purkamisen tai peruuttamisen aika) ei sovelleta
Asiakastili 5 vuotta viimeisestä kirjautumisesta Asiakastilille
tai
Suostumuksen peruuttamiseen asti, jos se tapahtuu ennen
tai
Tilitietojen vanhentumiseen asti, jos se tapahtuu ennen
ei sovelleta
Tekniset tiedot GRIP500:n kaupallinen tarjous Katso Evästeet ei sovelleta
Kohdistettu mainonta
Käyttäjäkokemus
Laatu
Tilastot
Petos ei sovelleta Katso Evästeet
Selaustiedot GRIP500:n kaupallinen tarjous Katso Evästeet ei sovelleta
Kohdistettu mainonta
Käyttäjäkokemus
Laatu
Tilastot
Petos ei sovelleta Katso Evästeet
Paikannustiedot Paikannustiedot Lähimmän asennusaseman ilmoittamiseen tarvittava aika ei sovelleta
Palveluntarjoajien tiedot GRIP500:n kaupalliset tarjoukset 2 vuotta keräämisestä ei sovelleta
Kolmansien osapuolten tiedot GRIP500:n kaupalliset tarjoukset 2 vuotta keräämisestä ei sovelleta

(1) Aktiivinen tietokannan säilyttäminen koostuu kyseisten tietojen säilyttämisestä tietokannassa, jota käytetään kyseiseen käsittelyyn.

(2) Väliarkisto on Tietojen säilyttämistä rajoitetuilla käyttöedellytyksillä (i) joko erityiseen arkistotietokantaan erillään aktiivisesta tietokannasta rajoitetulla käyttöoikeudella vain niille, joille tiedot ovat hyödyllisiä niiden toimen takia, (ii) joko aktiivisessa tietokannassa, edellyttäen että arkistoidut tiedot erotellaan loogisella erottelulla (käyttöoikeuksien ja valtuutusten hallinta), jotta niitä eivät pääse käyttämään henkilöt, joiden ei kuulu niitä enää käsitellä.

8. Kenen kanssa Tietojasi jaetaan?

GRIP500 voi jakaa osan tiedoistasi muille alla tarkoitetuille yksiköille. Joka tapauksessa GRIP500 jakaa näitä tietoja vain siinä määrin, mikä on ehdottoman välttämätöntä, jotta varmistetaan Käsittelyn tarkoitus tai tarkoitukset tai varmistetaan tietojen vastaanottajan määrittelemien tarkkojen ja laillisten tarkoitusten saavuttaminen.

GRIP500:n alihankkijat

GRIP500:n on jaettava tiettyjä Tietojasi erityisesti niiden alihankkijoiden kanssa, jotka toimivat erityisesti tuotteidensa toimituksen yhteydessä. Tietosi jakaminen näiden yksiköiden kanssa on tarpeen tilauksesi toteuttamiseksi. GRIP500 jakaa vain tiedot, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä alihankkijoilleen uskotun toimeksiannon toteuttamiseksi, sen jälkeen kun se on sopimussuhteessa vakuuttanut niinkin korkeista sitoumuksista kuin ne, jotka tässä on vahvistettu Yksityisyydensuojakäytännössä Tietojesi suojaamiseksi.

Sen konsernin yksiköt, johon GRIP500 kuuluu

GRIP500:n on jaettava osa Tiedoistasi muiden konsernin entiteetin kanssa, johon GRIP500 kuuluu tunteakseen Sinut paremmin. Näillä muilla entiteeteillä on samanlaisia ​​sitoumuksia kuin palvelun GRIP500 Tietojesi suojaamiseksi.

Kolmansien osapuolten palveluntarjoajat

GRIP500:n on jaettava kolmansien osapuolien palveluntarjoajille joitain Tietojasi , joita käytetään GRIP500-tuotteiden tarjoamiseen sivuston kautta (sosiaalisen median julkaisijat, tietoyhteiskunnan palvelun palvelut, hosting-palveluntarjoajat jne.). Tietosi jakaminen näiden julkaisijoiden kanssa on tarpeen, jotta kyseiset kolmannen osapuolen palvelut toimivat. GRIP500 jakaa vain tiedot, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä näiden kolmanen osapuolen palvelujen toimintaa varten. GRIP500 kehottaa sinua tutustumaan näiden julkaisijoiden tietosuojakäytäntöihin.

Erityistapaukset

GRIP500 voi jakaa tietosi poikkeuksellisesti seuraavissa tapauksissa: (i) sulautuminen, GRIP500:n ostaminen kokonaisuudessaan tai osittain, omaisuuserien luovutus tai muu vastaava toiminta, (ii) kun tällainen jakaminen määrätään laissa, asetuksessa, toimivaltaisen oikeusviranomaisen tai hallintoviranomaisen toimesta, tai (iii) kun suojellaan yksilön oikeuksia ja / tai turvallisuutta, estetään laittomia tai palvelun väitetysti laittomia toimia tai mahdollisesti niihin ryhdyttäviä toimia tai kun puolustetaan GRIP500-sivuston oikeuksia, omaisuutta ja turvallisuutta, (iv) valvotaan ja varmistetaan GRIP500:n sitoumukset, joka ovat Sinun eduksesi Yksityisyydensuojakäytännön puitteissa.

9. Siirretäänkö Tietojasi Euroopan unionin ulkopuolelle?

Tietoja käsitellään ja säilytetään pääasiassa Maltan alueella, joka kuuluu Euroopan unioniin.

Andorran ruhtinaskunnan alueelle, siis Euroopan unionin ulkopuolelle, sijoittuneella GRIP500-yhtiöllä on kuitenkin oltava pääsy näihin tietoihin.

Euroopan komissio ilmoittaa 19. lokakuuta 2010 päivätyllä päätöksellään, että Andorran katsotaan takaavan riittävän suojan Euroopan unionista siirretyille henkilötiedoille.

Sitä paitsi GRIP500 ei voi sulkea pois mahdollisuutta, että tietoja siirretään muille Euroopan unionin (EU) ja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella sijaitseville alueille ja erityisesti alueille, joilla henkilötietojen suojan taso on alhaisempi kuin Euroopan unionissa.

Jälkimmäisessä tapauksessa GRIP500 sitoutuu tarkastamaan toimenpiteiden olemassaolon tai ryhtymään tarvittaviin tietojen riittävän suojan varmistaviin toimenpiteisiin, kuten:

 • Euroopan komission päätös tietosuojan riittävyydestä kyseisen maan osalta;
 • Euroopan komission vakiosopimuslausekkeet tai valvontaviranomaisen hyväksymät vakiosopimuslausekkeet, joihin vastaanottaja suostuu;
 • yritysten sisäiset säännöt;
 • hyväksytyt käytännesäännöt tai hyväksytty sertifiointimekanismi (mukaan lukien EU:n ulkopuolisen vastaanottajan sitova ja täytäntöönpanokelpoinen sitoumus soveltaa asianmukaisia suojatoimia);
 • hallinnollinen järjestely tai oikeudellisesti sitova ja täytäntöönpanokelpoinen viranomaisten välisen yhteistyön mahdollistavaksi laadittu teksti.

10. Miten Tietojasi suojellaan?

GRIP500 on toteuttanut asianmukaiset fyysiset, tekniset, hallinnolliset ja organisatoriset turvallisuustoimenpiteet tietosi suojaamiseksi tietojen luvattomalta käytöltä, käytöltä, katoamiselta, vahingossa tapahtuvalta tuhoamiselta, vaurioilta, varkauksilta tai luvattomalta tai laittomalta levittämiseltä.

Jatkuvista ponnisteluistaan ​​huolimatta GRIP500 ei voi sitoutua takaamaan Tietojesi tietoturvaa, ja pyytää Sinua ilmoittamaan kaikista edellä mainituista ongelmista, joista sinulla olisi tietoa.

Voit tehdä tämän ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun sopivana ajankohtana lähettämällä sähköpostia osoitteeseen cm (a) grip500.com tai täältä löytyvän yhteydenotto lomakkeen kautta.

Tätä sivua suojaa reCAPTCHA ja Googlen tietosuojakäytäntö ja käyttöehdot koskevat tätä palvelua.

11. Mikä ovat Oikeutesi?

Sovellettavan lainsäädännön mukaisesti sinulla on alla luetellut Tietoja :

 • oikeus saada tutustua Tietoihisi: Sinulla on mahdollisuus saada GRIP500:lta kopio tiedostasi, joita GRIP500 käsittelee samoin kuin niiden käsittelyn olennaiset ominaisuudet (tarkoitukset, tietoryhmät, vastaanottajat, säilytysaika, näitä tietoja koskevat oikeutesi, oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja tarvittaessa alihankkijoilleen tietojen keräämisen tietolähde ja näihin tietoihin perustuvan automatisoidun päätöksenteon olemassaolo);
 • oikeus saada tutustua Tietoihisi: Sinulla on mahdollisuus saada GRIP500:lta mahdollisimman pian oikaisu tietoihisi, jotka ovat epätarkkoja tai käsittelyn tarkoituksia varten puutteellisia;
 • oikeus tietojensi hävittämiseen: sinulla on mahdollisuus pyytää GRIP500:aa poistamaan tietojasi niin pian kuin mahdollista syistä, joita voivat olla seuraavat:
  1. Tiedot eivät ole enää tarpeen niihin tarkoituksiin, joita varten niitä on kerätty tai käsitelty;
  2. peruutat suostumuksesi, johon tällaisten tietojen käsittely perustuu, edellyttäen että tällaiselle käsittelylle ei ole muuta oikeusperustaa;
  3. Vastustat näiden tietojen käsittelyä seuraavissa ehdoissa, jotka koskevat oikeuttasi vastustaa;
  4. Tietoja on käsitelty laittomasti;
  5. Tiedot on poistettava, jotta noudatetaan Euroopan unionin lainsäädännössä tai Ranskan laissa säädettyä laillista velvoitetta, jonka mukaisesti GRIP500 toimii; tai
  6. tai Tiedot on kerätty osana yrityksen palvelutarjontaa, tiedot joka kohdistui lapsiin.
 • Tietojesi Käsittelyn vastustaminen: sinulla on mahdollisuus palvelun vastustaa Tietojesi Käsittelyä, joka tapahtuu GRIP500:n oikeutetun edun perusteella (mukaan lukien tämän perusteluun perustuva profilointi), jos Käsittelyä ei oikeutetusti perustella GRIP500:n laillisilla ja pakottavilla perusteilla, jotka olisivat etusijalla sinun etuihisi, oikeuksiin ja vapauksiin tai jotta oikeuksien löytämiseen, käyttämiseen tai puolustamiseen oikeudessa.
  Sinulla on myös mahdollisuus vastustaa Käsittelyä markkinatutkimustarkoituksia varten (mukaan lukien profilointi, jos se liittyy tällaiseen markkinatutkimukseen).
  Lopuksi, tilastollisen kohtelun kannalta on mahdollista vastustaa tällaista kohtelua henkilökohtaiseen tilanteeseesi liittyvistä syistä.
 • Oikeus rajoittaa Tietojesi Käsittelyä: sinulla on mahdollisuus saada GRIP500:lta käsittelyn rajoittaminen yhdessä seuraavista tapauksista:
  1. Tietojen oikeellisuuden tarkistamiseen GRIP500:n tarvitseman ajanjakson aikana, kun kiistät tällaisten Tietojen oikeellisuuden;
  2. Vastustat tietojen poistamista laittomasta käsittelystä ja vaadit sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
  3. Tiedot eivät ole enää hyödyllisiä GRIP500:lle Käsittelyn tarkoituksia varten , mutta ovat edelleen tarpeellisia sinulle oikeuksien löytämiseen, käyttämiseen tai puolustamiseen oikeudessa;
  4. niin kauan kuin on tarpeen selvittää, pätevätkö GRIP500:n oikeutetut edut Tietoihisi, kun vastustit niiden Käsittelyä tällä perusteella.
 • Oikeus tietosi siirtämiseen: sinulla on mahdollisuus saada GRIP500:lta aille antamasi Tiedot rakenteisessa muodossa, jolloin tietoja käytetään ja luetaan koneellisesti luettava ja siirretään nämä Tiedot toiselle entiteetille (tämän siirron tarjoat Sinä tai, jos se on teknisesti mahdollista, GRIP500) ja tämä silloin, kun Käsittely, joka tapahtuu automaattisiin prosesseihin perustuen, perustuu suostumukseen tai sopimukseen;
 • Oikeus peruuttaa suostumus: sinulla on mahdollisuus peruuttaa suostumus tietojesi käsittelyyn, joka on tehty aiemman suostumuksesi perusteella.

Edellä mainittujen oikeuksien käyttämiseksi Sinua pyydetään ottamaan meihin yhteyttä Sinulle sopivana ajankohtana.

 • joko sähköpostitse osoitteeseen: cm(a)grip500.com
 • tai täyttämällä täältä löytyvän yhteydenottolomakkeen.

Käsittelläkseen pyyntösi mahdollisimman tehokkaasti GRIP500 kehottaa sinua muotoilemaan sen selkeästi ja yksityiskohtaisesti ja liittämään siihen henkilötodistuksesi jäljennöksen.

Sinulla on myös oikeus:

 • tehdä valitus valvontaviranomaiselle: sinulla mahdollisuus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, joka on nykyinen asuinpaikkasi, työpaikkasi tai paikka, jossa rikkomus on tapahtunut, jos katsot, että sinua koskevien Tietojen käsittely on lainvastaista.

Tämän oikeuden käytön helpottamiseksi löydät alla olevasta taulukosta Jäsenvaltioiden valvontavirantomaiset

Jäsenvaltio ValvontaviranomainenYhteystiedot
Saksa Die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Husarenstraße 30
53117 Bonn (Saksa)
Puh. +49 228 997799 0 ; +49 228 81995 0
Faksi +49 228 997799 550 ; +49 228 81995 550
poststelle@bfdi.bund.de
http://www.bfdi.bund.de
Itävalta Österreichische Datenschutzbehörde Hohenstaufengasse 3
1010 Wien (Itävalta)
Puh. +43 1 531 15 202525
Faksi +43 1 531 15 202690
dsb@dsb.gv.at
http://www.dsb.gv.at
Belgia Commission de la protection de la vie privée Rue de la Presse 35
1000 Bryssel (Belgia)
Puh. +32 2 274 48 00
Faksi +32 2 274 48 10
commission@privacycommission.be
http://www.privacycommission.be
Bulgaria Commission for Personal Data Protection 2, Prof. Tsvetan Lazarov blvd.
Sofia 1592 (Bulgaria)
Puh. +359 2 915 3523
Faksi +359 2 915 3525
kzld@cpdp.bg
http://www.cpdp.bg
Kypros Commissioner for Personal Data Protection 1 Iasonos Street,
1082 Nikosia (Kypros)
P.O. Box 23378, CY-1682 Nikosia
Puh. +357 22 818 456
Faksi +357 22 304 565
commissioner@dataprotection.gov.cy
http://www.dataprotection.gov.cy
Kroatia Croatian Personal Data Protection Agency Martićeva 14
10000 Zagreb (Kroatia)
Puh. +385 1 4609 000
Faksi +385 1 4609 099
azop@azop.hr tai info@azop.hr
http://www.azop.hr
Tanska Datatilsynet Borgergade 28, 5
1300 Kööpenhamina (Tanska)
Puh. +45 33 1932 00
Faksi +45 33 19 32 18
dt@datatilsynet.dk
http://www.datatilsynet.dk
Espanja Agencia de Protección de Datos C/Jorge Juan, 6
28001 Madrid (Espanja)
Puh. +34 91399 6200
Faksi +34 91455 5699
internacional@agpd.es
https://www.agpd.es
Viro Estonian Data Protection Inspectorate (Andmekaitse Inspektsioon) Väike-Ameerika 19
10129 Tallinna (Viro)
Puh. +372 6274 135
Faksi +372 6274 137
info@aki.ee
http://www.aki.ee/en
Suomi Office of the Data Protection Ombudsman P.O. Box 315
FIN-00181 Helsinki (Suomi)
Puh. +358 10 3666 700
Faksi +358 10 3666 735
tietosuoja@om.fi
http://www.tietosuoja.fi/en/
Ranska Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - CNIL 8 rue Vivienne, CS 30223
F-75002 Paris, Cedex 02 (Ranska)
Puh. +33 1 53 73 22 22
Faksi +33 1 53 73 22 00
n/a
http://www.cnil.fr
Kreikka Hellenic Data Protection Authority Kifisias Av. 1-3, PC 11523
Ampelokipi Athens
Puh. +30 210 6475 600
Faksi +30 210 6475 628
contact@dpa.gr
http://www.dpa.gr/
Unkari Data Protection Commissioner of Hungary Szilágyi Erzsébet fasor 22/C
H-1125 Budapest (Unkari)
Puh. +36 1 3911 400
peterfalvi.attila@naih.hu
http://www.naih.hu
Irlanti Data Protection Commissioner Canal House
Station Road
Portarlington
Co. Laois
Lo-Call : 1890 25 22 31
Puh. +353 57 868 4800
Faksi +353 57 868 4757
info@dataprotection.ie
http://www.dataprotection.ie
Italia Garante per la protezione dei dati personali Piazza di Monte Citorio, 121
00186 Roma (Italia)
Puh. +39 06 69677 1
Faksi +39 06 69677 785
garante@garanteprivacy.it
http://www.garanteprivacy.it
Latvia Data State Inspectorate Director : Ms Signe Plumina
Blaumana str. 11/13-15
1011 Riga (Latvia)
Puh. +371 6722 3131
Faksi +371 6722 3556
info@dvi.gov.lv
http://www.dvi.gov.lv
Liettua State Data Protection Žygimantų str. 11-6a
011042 Vilnius (Liettua)
Puh. + 370 5 279 14 45
Faksi +370 5 261 94 94
ada@ada.lt
http://www.ada.lt
Luxemburg Commission Nationale pour la Protection des Données 1, avenue du Rock'n'Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette (Luxemburg)
Puh. +352 2610 60 1
Faksi +352 2610 60 29
info@cnpd.lu
http://www.cnpd.lu
Malta Office of the Data Protection Commissioner 2, Airways House
High Street, Sliema SLM 1549 (Malta)
Puh. +356 2328 7100
Faksi +356 2328 7198
commissioner.dataprotection@gov.mt
http://www.dataprotection.gov.mt
Alankomaat Autoriteit Persoonsgegevens Prins Clauslaan 60
P.O. Box 93374
2509 AJ Den Haag/The Hague (Alankomaat)
Puh. +31 70 888 8500
Faksi +31 70 888 8501
info@autoriteitpersoonsgegevens.nl
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl
Puola The Bureau of the Inspector General for the Protection of Personal Data - GIODO ul. Stawki 2
00-193 Warsaw (Puola)
Puh. +48 22 53 10 440
Faksi +48 22 53 10 441
kancelaria@giodo.gov.pl
desiwm@giodo.gov.pl
http://www.giodo.gov.pl
Portugali Comissão Nacional de Protecção de Dados - CNPD R. de São. Bento, 148-3°
1200-821 Lisboa (Portugali)
Puh. +351 21 392 84 00
Faksi +351 21 397 68 32
geral@cnpd.pt
http://www.cnpd.pt
Tšekin tasavalta The Office for Personal Data Protection Urad pro ochranu osobnich udaju
Pplk. Sochora 27
170 00 Prague 7 (Tšekin tasavalta)
Puh. +420 234 665 111
Faksi +420 234 665 444
posta@uoou.cz
http://www.uoou.cz
Romania The National Supervisory Authority for Personal Data Processing B-dul Magheru 28-30
Sector 1, BUCUREŞTI (Romania)
Puh. +40 21 252 5599
Faksi +40 21 252 5757
anspdcp@dataprotection.ro
http://www.dataprotection.ro
Yhdistynyt kuningaskunta The Information Commissioner's Office Water Lane, Wycliffe House
Wilmslow - Cheshire SK9 5AF (Yhdistynyt kuningaskunta)
Puh. +44 1625 545 745
international.team@ico.org.uk
https://ico.org.uk
Slovakia Office for Personal Data Protection of the Slovak Republic Hraničná 12 820 07 Bratislava 27 (Slovakia)
Puh. : + 421 2 32 31 32 14
Faksi : + 421 2 32 31 32 34
statny.dozor@pdp.gov.sk
http://www.dataprotection.gov.sk
Slovenia Information Commissione Zaloška 59
1000 Ljubljana (Slovenia)
Puh. +386 1 230 9730
Faksi +386 1 230 9778
gp.ip@ip-rs.si
https://www.ip-rs.si
Ruotsi Datainspektionen Drottninggatan 29
5th Floor
Box 8114
104 20 Stockholm (Ruotsi)
Puh. +46 8 657 6100
Faksi +46 8 652 8652
datainspektionen@datainspektionen.se
http://www.datainspektionen.se

12. Miten GRIP500 kerää alaikäisiin liittyviä tietoja?

GRIP500-sivustolla myytäviä tuotteita ei ole tarkoitettu alaikäisille. Tästä johtuen GRIP 500 ei käsittele alaikäisiin liittyviä tietoja tai voi olettaa, että sivustolla kävijöiden tai sen asiakkaiden tiedot koskisivat suoraan tai epäsuorasti alaikäisiä.

13. Miten evästeet ja muut seurantateknologiat muistuttavat toisiaan?

GRIP500 käyttää evästeitä ja muita vastaavia teknologioita, jotka pystyvät keräämään tiettyjä Sinua koskevia Tietoja. Evästeet auttavat parantamaan selailukokemustasi Sivustollamme, antamaan meille tietoja Sivustomme toiminnasta ja laadusta sekä edistävät nämä kohdistettua mainontaa.

RIP500 kerää aikaisemman suostumuksesi Sivustomme etusivulla olevan bannerin avulla, kun muodostat yhteyden ensimmäistä kertaa. GRIP500 pyytää suostumustasi uudelleen samoin ehdoin kolmentoista kuukauden kuluttua edellisen suostumuksesi keräämisestä.

GRIP500 kehottaa Sinua lukemaan lisätietoja sivustonsa "Evästeet"-välilehdeltä.

14. Muita sosiaalista mediaa koskevia tekijöitä

Sivusto käyttää laajennuksia ja muita kolmansien osapuolien julkaisemien sosiaalisen median ominaisuuksia ( esim. Facebook jne.).

Jos toimit vuorovaikutuksessa laajennusten kautta (esim. napsauttamalla "Tykkää"- tai "Jaa"-painiketta), joitain tietojasi (mukaan lukien tekniset tiedot ja navigointitiedot) lähetetään ja tallennetaan kyseistä sosiaalista mediaa ylläpitävän kolmannen osapuolen palvelimella. Sitten tämä kolmas osapuoli käsittelee näitä tietoja sen ehtojen ja tässä sosiaalisessa mediassa avaaman tilisi asetusten mukaisesti.

Jos et halua sosiaalista mediaa ylläpitävän kolmannen osapuolen linkittävän Sivuston kautta kerättyjä Tietoja avoimeen käyttäjätiliisi sosiaalisessa mediassa, vierailet on kirjauduttava ulos kyseisestä sosiaalisesta mediasta ennen kuin vierailet Sivustolla.

Joka tapauksessa näiden lisäosien tai painikkeiden käyttöä hallinnoivat nämä kolmannen osapuolen sosiaalisen median yritykset, ja niitä säännellään yksinomaan ehdoilla, jotka sitovat sinua sosiaaliseen media, jonka jäsen olet. Pyydämme Sinua lukemaan nämä ehdot, joita nämä kolmannen osapuolen sosiaalisen median yritykset soveltavat.

15. Muita paikannusta koskevia tietoja

GRIP500 käyttää Paikkatietoja, jotka on kerätty selaimelta ja/tai laitteelta, jolla vierailet Sivustolla.

Näiden Tietojen saatavuus johtuu näiden työkalujen asetuksista. GRIP500 kehottaa Sinua tutustumaan näiden työkalujen toimittajien tietosuojakäytäntöön (tai muuhun asiaan liittyvään asiakirjaan) ja/tai muuttamaan näiden työkalujen asetuksia ennen sivuston käyttämistä, jos et halua GRIP500:n käsittelevän Paikkatietojasi.

16. Mitä seurauksia ulkoisen linkin napsauttamisella on?

GRIP500-sivusto saattaa näyttää Sinulle ulkoisia hyperlinkkejä, jotka ohjaavat sinut muille verkkosivustoille tai teknisiin työkaluihin. Näihin sisältöihin siirtyminen ulkoisen linkin kautta ei kuulu enää tämän Tietosuojan piiriin. Siksi sinua kehotetaan tutustumaan, miten näiden sisältöjen julkaisija huolehtii Tietojesi suojaamisesta. GRIP500 ei ole millään tavalla vastuussa tietojesi keräämisestä tai käsittelystä näistä sisällöistä.

17. Kuinka sinulle ilmoitetaan Tietosuojan muutoksista?

GRIP500:n on muutettava Tietosuojaa säännöllisesti Tietojesi suojaa koskevan lainsäädännön muutosten takia.

GRIP500 ilmoittaa sinulle kaikista muutoksista tai päivityksistä sähköpostiosoitteeseesi lähetetyn ilmoituksen ja/tai sivustolla näkyvän ilmoituksen avulla.

18. Miten meihin voi ottaa yhteyttä?

GRIP500 vastaa kaikkiin Tietosuojaa koskeviin kysymyksiisi.

Voit ottaa meihin yhteyttä seuraavasti:

 • joko sähköpostitse osoitteeseen: cm(a)grip500.com
 • tai täyttämällä yhteydenottolomakkeen, joka löytyy osoitteesta ici.