Yksityisyydensuoja

 1. Yleiset periaatteet
 2. Mikä on isolla alkukirjaimella kirjoitettujen termien määritelmä?
 3. Mihin Sääntökirja on tarkoitettu?
 4. Mitä Tietoja kerätään?
 5. Miksi Tietojanne käytetään?
 6. Kuinka kauan Tietojanne säilytetään?
 7. Kenelle Tietonne jaetaan?
 8. Siirretäänkö Tietonne Euroopan unionin ulkopuolelle?
 9. Miten Tietonne suojataan?
 10. Mitkä ovat Oikeutenne?
 11. Miten GRIP500 kerää Tietoja alaikäisistä?
 12. Mitä evästeistä ja muista vastaavista seurantateknologioista?
 13. Miten saatte tiedon Sääntökirjan muutoksista?
 14. Miten ottaa meihin yhteyttä?

1. YLEISET PERIAATTEET

Andorran oikeuden mukainen yksityinen osakeyhtiö GRIP500 SLU, jonka pääoma on 3.000 euroa, rekisteröity Andorran kauppa- ja yhtiörekisteriin numerolla 17485, jonka pääkonttori sijaitsee osoitteessa Carrer Prat de la Creu 59, AD500, ANDORRA LA VELLA (Andorran ruhtinaskunta), sähköposti: cm@grip500.com, (jäljempänä "GRIP500") harjoittaa sähköistä kaupankäyntiä ja tarjoaa verkkosivuston https://www.grip500.fi (jäljempänä "Sivusto") kautta renkaiden ja niihin liittyvien tuotteiden myyntiä.

Tässä toiminnassa GRIP500 kerää verkossa tai puhelimitse Tietoja, jotka mahdollistavat suoraan tai epäsuorasti asiakkaiden, Sivuston käyttäjien tai kolmansien osapuolten tunnistamisen (jäljempänä yhteisnimityksellä "Asianomaiset Henkilöt" tai "Te") ja suorittaa yhden tai useamman Käsittelyn näille Tiedoille. GRIP500 kerää Asianomaisten Henkilöiden Tietoja aina suoraan, ei koskaan epäsuorasti eli kolmannen osapuolen kautta.

GRIP500, jonka yhteystiedot on mainittu yllä, on Tietojen käsittelystä vastuussa, koska se määrittelee näiden Käsittelyjen tarkoitukset ja keinot.

Tietyissä Pankkitiedoissa GRIP500 jakaa käsittelyvastuun yhdessä GoCardless SAS -yhtiön kanssa, joka on yksinkertaistettu osakeyhtiö rekisteröity Pariisin kauppa- ja yhtiörekisteriin numerolla 834422180, jonka pääkonttori sijaitsee osoitteessa 7 rue de Madrid, Pariisi (75008). Lisätietoja siitä, miten GoCardless käsittelee Pankkitietojanne ja oikeuksistanne tietosuojan alalla, on saatavilla täältä.

Tietyissä Selailutiedoissa, joita kerätään evästeiden avulla, GRIP500 jakaa käsittelyvastuun yhdessä kolmansien osapuolten yritysten kanssa, joiden luettelo ja lisätiedot löytyvät sivulta eväste.

GRIP500 on nimittänyt tietosuojavastaavan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (jäljempänä "GDPR") 37 artiklan mukaisesti, jonka yhteystiedot ovat cm@grip500.com.

GRIP500:n keräämiä Tietoja käsitellään erityisesti yhtiön AD TYRESin Maltalla sijaitsevassa sivuliikkeessä, nimeltään AD TYRES INTERNATIONAL EU, rekisteröity numerolla OC 1277, jonka pääkonttori sijaitsee osoitteessa Level 3, (Suite No. 2407), Tower Business Centre, Tower Street, Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013 (Malta).

Näitä Tietojen Käsittelyjä pidetään siksi suoritettuina Euroopan unionin alueella GDPR:n johdanto-osan 22 kohdan ja 3.1 artiklan mukaisesti ja ne ovat tämän lainsäädännön alaisia.

Lisäksi Maltan tietosuojalaki vuodelta 2018 (Cap 586) on sovellettavissa Tietojen Käsittelyyn tämän lain 4(2)(a) artiklan mukaisesti.

Kehotamme Teitä tutustumaan huolellisesti tähän Tietosuojakäytäntöön (jäljempänä "Käytäntö") ja ottamaan selvää sen sisällöstä.

2. MIKÄ ON ISOILLA KIRJAIMILLA KIRJOITETTUJEN TERMISTÖJEN MÄÄRITELMÄ?

Sanat tai ilmaisut, jotka alkavat isolla kirjaimella, on määritelty alla.

GRIP500
tarkoittaa ensimmäisessä kappaleessa Artikla 1:ssä identifioitua yhtiötä.
Peruskirja
on määritelty Artikla 1:ssä.
Asiakastili
tarkoittaa tiliä, jonka asiakas voi luoda sivulta //www.grip500.fr/connexion.
Tieto(ja)
tarkoittaa kaikkia henkilötietoja eli tietoja, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön, ymmärrettynä niin, että tunnistettavissa oleva henkilö on henkilö, joka voidaan tunnistaa suoraan tai välillisesti, erityisesti viittaamalla tunnisteeseen, kuten nimeen, tunnistenumeroon, sijaintitietoihin, verkkotunnisteeseen tai yhteen tai useampaan erityiseen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psykologisen, taloudellisen, kulttuurisen tai sosiaalisen identiteetin tekijään.
Pankkitiedot
on määritelty Artikla 4:ssä.
Tilaustiedot
on määritelty Artikla 4:ssä.
Selailutiedot
on määritelty Artikla 4:ssä.
Tekniset Tiedot
on määritelty Artikla 4:ssä.
Asianomaiset Henkilö(t)
on määritelty Artikla 1:ssä.
Tuote(t)
tarkoittaa renkaita tai niihin liittyviä tuotteita (vanteet, ketjut jne.), joita GRIP500 tarjoaa myytäväksi Sivustolla.
GDPR
on määritelty Artikla 1:ssä.
Sivusto
on määritelty Artikla 1:ssä.
Käsittely(t)
tarkoittaa mitä tahansa toimenpidettä tai toimenpiteiden kokonaisuutta, joka suoritetaan automatisoiduilla menetelmillä tai ilman niitä ja sovelletaan Tietoihin, kuten kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, rakenteellistaminen, säilyttäminen, sopeuttaminen tai muuttaminen, poiminta, konsultointi, käyttö, viestintä siirron kautta, levittäminen tai muu saataville asettaminen, yhdistäminen tai ristiinkytkentä, rajoittaminen, poistaminen tai tuhoaminen.
Te
on määritelty Artikla 1:ssä.

3. MIKÄ ON PERUSKIRJA JA MIHIN SITÄ TARVITAAN?

Tämä Peruskirja on asetettu käyttöönne Tietojenne keräämisen yhteydessä, jotta voimme varmistaa täydellisen läpinäkyvyyden GRIP500:n suorittamista Tietojenne Käsittelyistä tarjoamalla tiivistä, helposti saatavilla olevaa, helppotajuista ja selkein sekä yksinkertaisin termein laadittua tietoa.

Jos jokin tiedoista ei ole riittävän selkeä, pyydämme teitä ottamaan meihin yhteyttä haluamallanne tavalla joko lähettämällä sähköpostia osoitteeseen cm@grip500.com tai käyttämällä yhteydenottolomaketta, joka on saatavilla täällä.

Peruskirja koskee Tietojanne, jotka on kerätty ja käsitelty GRIP500:n toimesta seuraavien toimintojen yhteydessä, joissa GRIP500 on Käsittelyn Vastaava:

 • Sivuston käyttöänne, mukaan lukien pelkkä selaaminen siellä;
 • Asiakastilinne luomista ja käyttöä Sivuston kautta;
 • Tuotteiden ostamista, joita GRIP500 tarjoaa Sivuston kautta; tai
 • Yhteydenottoa asiakaspalveluun.

Tämä Peruskirja ei koske muita Tietojen Käsittelyjä, jotka suoritetaan muussa kuin yllä kuvatussa yhteydessä ja joissa GRIP500 ei ole Käsittelyn Vastaava.

4. MITÄ TIETOJA KERÄTÄÄN?

GRIP500:N ERITYISESTI PYYTÄMÄT KERÄTYT TIEDOT

GRIP500 esittää Teille erityisen pyynnön Tietojenne keräämiseksi eri tilanteissa, erityisesti kun:

 • käytätte Sivustoa;
 • teette tilauksen Sivustolla;
 • luotte Asiakastilin Sivustolla; tai
 • olette yhteydessä asiakaspalveluun.

Nämä kerätyt Tiedot (jäljempänä "Tilaustiedot") koostuvat muun muassa seuraavista:

 • Teidän etunimenne;
 • Teidän sukunimenne;
 • Teidän syntymäpäivänne;
 • Teidän postiosoitteenne;
 • Teidän sähköpostiosoitteenne;
 • Teidän puhelinnumeronne;
 • Teidän maanne;
 • Teidän yhteisöveronumeronne.

Maksamisen osalta nämä erityisesti pyydetyt kerätyt Tiedot (jäljempänä "Pankkitiedot") koostuvat Teidän sinisen korttinne numerosta, voimassaoloajasta ja CVC:stä (tai kortin takana olevasta visuaalisesta kryptogrammista), jotka lähetetään maksupalveluiden tarjoajille: Checkout.com, Hipay tai Braintree.

Kun maksu suoritetaan Paypal-palveluntarjoajan kautta, pankkitiedot kerätään suoraan kyseiseltä yhtiöltä Teiltä tilin luomisen yhteydessä. Paypal-yhtiö on näiden tietojen käsittelyn ainoa vastuullinen taho.

Käytämme GoCardlessia hallinnoimaan veloituksia Teidän IBAN:inne kautta. Lisätietoja siitä, miten GoCardless käsittelee Pankkitietojanne ja oikeuksistanne liittyen tietosuojaa, ovat saatavilla: täällä.

Jotkin Tilaustiedot (etunimi, sukunimi, osoite, puhelinnumero, maa, sähköpostiosoite) ja Pankkitiedot ovat edellytyksiä sopimuksen tekemiselle GRIP500:n kanssa. Tästä syystä, jos ette toimita meille näitä Tietoja, ette voi viimeistellä tilaustanne.

GRIP500:N AUTOMAATTISESTI KERÄÄMÄT TIEDOT

GRIP500 kerää automaattisesti tiettyjä Tietojanne laitteeltanne (tietokone, tabletti, matkapuhelin jne.) erityisesti kun selaatte Sivustoa. Näitä Tietoja voidaan kerätä myös ilman tilausta. Tämä keräys tapahtuu yleensä evästeiden avulla.

Nämä Tiedot (jäljempänä "Tekniset Tiedot") koostuvat muun muassa seuraavista:

 • Teidän IP-osoitteenne (tunnistenumero, joka on annettu laitteellenne Internet-yhteyden yhteydessä);
 • Teidän MAC-osoitteenne (fyysinen tunnistenumero, joka on tallennettu verkkokortillenne tai verkkoliittymäänne);
 • Teidän IMEI-numeronne (matkapuhelimenne tunnistenumero);
 • laitteenne käyttöjärjestelmä (Microsoft Windows, Mac OS X, Android, iOS jne.);
 • Teidän matkapuhelinoperaattorinne;
 • Teidän Internet-palveluntarjoajanne;
 • käyttämänne selain (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox jne.); tai vielä
 • laitteenne käyttämä aikavyöhyke.

Automaattisesti laitteeltanne kerätyt Tiedot sisältävät myös Tietoja selaamisestanne (jäljempänä "Selaustiedot") kuten:

 • sivut, joilla olette vierailleet;
 • vierailunne päivämäärä;
 • käytetty aika kullakin vierailulla olleella sivulla;
 • aktivoimanne linkit;
 • katsomanne tarjoukset;
 • hakemanne Tuotteet;
 • tekemänne tilaukset; tai vielä
 • Tuotteiden kulutustottumuksenne.

5. MIKSI TIETONNE KÄYTETÄÄN?

Henkilötietojen käsittely voi tapahtua vain, jos se perustuu:

 • GDPR:n artiklan 6.1 mukaiseen lailliseen perusteeseen (suostumus, sopimuksen täytäntöönpano, laillisen velvoitteen noudattaminen, elintärkeiden etujen suojaaminen, yleisen edun mukainen tehtävä tai käsittelijän oikeutettu etu); ja
 • yhteen tai useampaan selkeään, lailliseen ja määriteltyyn tarkoitukseen, jonka käsittelijä on määrittänyt.

Alla oleva taulukko luettelee GRIP500:n suorittamat Käsittelyt, kunkin tarkoitukset, laillisen perusteen ja Käsiteltävät Tiedot.

Käsittelyn Nimi Tarkoitukset Laillinen peruste Käsiteltävät Tiedot
Tilaus
 • Vastata kaikkiin pyyntöihinne tilauksen tekemiseksi
 • Ottaa huomioon ja toteuttaa tilauksenne
 • Suorittaa toimituksen ja mahdollisesti asennuksen
Sopimus Tilaustiedot
Kertaluonteinen pankkikorttitransaktio
 • Suorittaa tilauksenne maksun
 • Käsitellä hylätyt pankkitapahtumat
Sopimus Pankkitiedot (CB)
Tulevien ostosten helpottaminen
 • Tallentaa pankkitiedot tulevia ostoja varten
Suostumus Pankkitiedot (CB)
SEPA-suoraveloitus
 • Siirtää IBAN-tietonne palveluntarjoajalle GoCardless
Sopimus Pankkitiedot (IBAN)
Valitus maksuista
 • Käsitellä mahdolliset valitukset kortin haltijalta, jota on käytetty tilauksen maksamiseen
Sopimus Pankkitiedot
Jälkimarkkinointipalvelu
 • Käsitellä valituksianne
 • Ilmoittaa muutoksista Käyttöehdoissa tai yleisissä myyntiehdoissa
 • Käsitellä asiakassuhteita (pyynnöt, kommentit ja ehdotukset) tilauksen jälkeen
 • Käsitellä hyvityksiä
Sopimus
 • Tilaustiedot
 • Pankkitiedot
Asiakastili
 • Helpottaa tulevia tilauksianne välttämällä uudelleen syöttämästä tietoja, jotka olette jo antaneet GRIP500:lle
Suostumus Tilaustiedot
Uutiskirje (sisältäen GRIP500:n kaupalliset tarjoukset)
 • Toteuttaa tilauksenne uutiskirjeeseemme (sisältäen GRIP500:n kaupallisia tarjouksia)
Suostumus Tilaustiedot (sähköpostiosoite)
GRIP500:n kaupalliset tarjoukset
 • Toteuttaa suoraa markkinointikampanjoita GRIP500:n tuotteille
 • Toteuttaa AdWords-kampanjoita GRIP500:n tuotteille
Oikeutettu etu (4)
 • Tilaustiedot
 • Tekniset Tiedot
 • Selaustiedot
 • Palveluntarjoajien Tiedot
 • Kolmansien Osapuolten Tiedot
Kohdennetut mainokset
 • Mukauttaa mainosviestimme tarpeisiinne ja tottumuksiinne
Suostumus (evästeet)
 • Tekniset Tiedot
 • Selaustiedot
Käyttäjäkokemus
 • Räätälöidä kokemuksenne Sivustolla tarpeidenne ja tottumustenne mukaan
 • Nopeuttaa selaustanne Sivustolla
Suostumus (evästeet)
 • Tekniset Tiedot
 • Selaustiedot
Tilastot
 • Toteuttaa ja analysoida tilastollisia tutkimuksia
Oikeutettu etu (1) ja suostumus (eväste)
 • Tilaustiedot
 • Tekniset Tiedot
 • Selaustiedot
Laatu
 • Analysoi tekniset ongelmat, joita Sivuston käytössä kohtaatte
 • Havaita tietojärjestelmän poikkeavuudet
Oikeutettu etu (2)
 • Tekniset Tiedot
 • Selaustiedot
Petos
 • Havaita väärennökset ja teknologiset petokset
Oikeutettu etu (3)
 • Tilaustiedot
 • Tekniset Tiedot
 • Selaustiedot

(1) GRIP500:n oikeutettu etu on kyky arvioida itseään ja parantaa toimintaansa tilastotyökalun avulla.

(2) GRIP500:n oikeutettu etu on varmistaa palvelunsa laatu.

(3) GRIP500:n oikeutettu etu on estää petoksia.

(4) Oikeutettu etu on se, joka on mainittu GDPR:n johdanto-osan (47) kohdassa, jossa todetaan: « Henkilötietojen käsittely suoramarkkinointitarkoituksiin voidaan katsoa oikeutetuksi edun mukaiseksi ». Tämä oikeutettu etu koostuu erityisesti säännöllisen kaupallisen suhteen ylläpitämisestä Teidän kanssanne.

6. KUINKA KAUAN TIETONNE SÄILYTETÄÄN?

GRIP500 pitää kunnia-asianaan säilyttää Tietonne sellaisessa muodossa, joka mahdollistaa Henkilöllisyytenne tunnistamisen vain niin kauan kuin on tarpeen niiden käsittelyn tarkoituksiin nähden.

Alla oleva taulukko kertoo Teille säilytysajat kullekin Tietotyypille sen Käsittelyn mukaan, jota varten niitä käytetään.

Tiedot Käsittely Aktiivisen tietokannan säilytysaika (1) Väliaikaisen arkistoinnin säilytysaika (2)
Tilaustiedot Tilaus 3 vuotta viimeisestä tilauksesta n/a*
Jälkimarkkinointipalvelu 3 vuotta viimeisestä tilauksesta n/a
Asiakastili 3 vuotta viimeisestä kirjautumisesta Asiakastilille tai kunnes suostumus peruutetaan, jos se tapahtuu aikaisemmin n/a
Uutiskirje Kunnes peruutatte tilauksen tai 3 vuotta viimeisestä kirjautumisesta Asiakastilille, jos tämä määräaika tulee ensin n/a
GRIP500 kaupalliset tarjoukset 2 vuotta viimeisestä tilauksesta n/a
Tilastot 3 vuotta viimeisestä tilauksesta n/a
Petos n/a 5 vuotta kyseisen Tiedon keräämisestä
Pankkitiedot (3) Maksutapahtuma (CB) Kunnes tilaus on kokonaan maksettu n/a
Valitus maksuista n/a 13 kuukautta veloituksen päivämäärästä tai 15 kuukautta, jos kyseessä on viivästetty veloitus
Jälkimarkkinointipalvelu Kunnes GRIP500:n sitoumuksen mukainen takaisinmaksuaika tilauksesta päättyy (mukaan lukien peruutusoikeuden tai tilauksen peruutusajan) n/a
SEPA-maksu (IBAN) Ajan, joka kuluu IBAN:n siirtämiseen GoCardlessille n/a
Myöhempien ostosten helpottaminen (CB) Kunnes suostumus peruutetaan tai kunnes pankkikortin voimassaolo päättyy, jos se tapahtuu aikaisemmin n/a
Tekniset Tiedot Kohdennetut Mainokset Katso Evästeet n/a
Käyttäjäkokemus
GRIP500 kaupallinen tarjous
Laatu
Tilastot
Petos
Selailutiedot Kohdennetut Mainokset Katso Evästeet n/a
GRIP500 kaupallinen tarjous
Käyttäjäkokemus
Laatu
Tilastot
Petos

*n/a tarkoittaa ei-sovellettavissa.

(1) Aktiivisen tietokannan säilytys tarkoittaa kyseisen Tiedon säilyttämistä tietokannassa, jota käytetään kyseisen Käsittelyn tarkoitusta varten.

(2) Väliaikainen arkistointi tarkoittaa Tiedon säilyttämistä rajoitetun pääsyn olosuhteissa (i) joko erillisessä arkistotietokannassa, joka on erillään aktiivisesta tietokannasta, ja johon pääsy on rajoitettu vain niille henkilöille, joilla on tarve tietää niistä tehtävänsä vuoksi, (ii) tai aktiivisessa tietokannassa, edellyttäen, että arkistoitavat Tiedot eristetään loogisesti (käyttöoikeuksien ja valtuutusten hallinta) niin, että ne ovat saavuttamattomissa henkilöille, joilla ei enää ole tarvetta käsitellä niitä.

(3) Pankkitiedot eivät koskaan säily GRIP500:ssa vaan sen maksukumppaneilla (Checkout.com, Hipay, Braintree, Gocardless tapauksesta riippuen).

7. KENEN KANSSA TIETONNE JAETAAN?

GRIP500 voi joutua jakamaan joitakin Tietojanne alla mainittujen tahojen kanssa. Kaikissa tapauksissa GRIP500 jakaa nämä Tiedot vain siinä määrin kuin on ehdottoman välttämätöntä GRIP500:n Tietojenne Käsittelyn tai kyseisen vastaanottajan määrittelemien tiettyjen ja laillisten tarkoitusten varmistamiseksi.

RYHMÄN YKSIKÖT, JOTKA KUULUVAT GRIP500:lle

GRIP500 jakaa joitakin Tietojanne muiden ryhmän yksiköiden kanssa, joihin GRIP500 kuuluu, erityisesti paremman tuntemuksen saavuttamiseksi Teistä. Nämä muut yksiköt ovat sitoutuneet samankaltaisiin sitoumuksiin kuin GRIP500 Tietojenne suojelussa.

ALIHANKKIJAT JA KOLMANSIEN OSAPUOLTEN PALVELUNTARJOAJAT

GRIP500 jakaa joitakin Tietojanne alihankkijoiden ja/tai kolmansien osapuolten palveluntarjoajien kanssa, joita käytetään GRIP500:n tuotteiden ja palveluiden tarjoamisessa Sivuston kautta. Tietojenne jakaminen näiden tahojen kanssa on välttämätöntä Tilauksenne suorittamiseksi. GRIP500 jakaa vain Tiedot, jotka ovat ehdottoman välttämättömiä näille tahoille annetun tehtävän suorittamiseksi sen jälkeen, kun on sopimuksellisesti varmistettu näiden tahojen sitoumukset, jotka ovat yhtä korkeat kuin tässä Tietosuojakäytännössä GRIP500:n ottamat Tietojenne suojelun sitoumukset.

Kyseessä ovat pääasiassa seuraavat tahot:

 • GROUPE CONSEIL ET GESTION (teknologinen alihankinta)
 • OVH (sivuston isännöinti)
 • HOTJAR (analytiikkakeksi)
 • GOOGLE (mainoskeksi)
 • MICROSOFT (mainoskeksi)
 • CHECKOUT.COM (maksupalveluntarjoaja)
 • HIPAY (maksupalveluntarjoaja)
 • BRAINTREE (maksupalveluntarjoaja)
 • GOCARDLESS (maksupalveluntarjoaja)
 • PAYPAL (maksupalveluntarjoaja)
 • DPD (toimituspalveluntarjoaja)
 • GLS (toimituspalveluntarjoaja)
 • UPS (toimituspalveluntarjoaja)
 • DHL (toimituspalveluntarjoaja)
 • SEUR (toimituspalveluntarjoaja)
 • CHRONOPOST (toimituspalveluntarjoaja)
 • BOOMERANG (toimituspalveluntarjoaja)
 • TNT (toimituspalveluntarjoaja)

Kyseessä ovat myös kumppanikorjaamot, joiden lista on saatavilla täällä.

POIKKEUKSELLISET TAPAUKSET

GRIP500 voi joutua jakamaan Tietonne poikkeuksellisesti seuraavissa tapauksissa: (i) osana fuusiota, GRIP500:n koko tai osan hankintaa, omaisuuden luovutusta tai muuta vastaavaa toimenpidettä, (ii) kun tällainen jakaminen on lain, asetuksen, toimivaltaisen tuomioistuimen tai hallinnollisen viranomaisen määräämä; tai (iii) suojellakseen yksilön oikeuksia ja/tai turvallisuutta, estääkseen tai ryhtyäkseen toimenpiteisiin laittomien tai oletettavasti laittomien toimintojen suhteen tai puolustaakseen GRIP500:n Sivuston oikeuksia, omaisuutta ja turvallisuutta; (iv) suorittaakseen ja taatakseen GRIP500:n sitoumukset Teidän eduksenne tämän Tietosuojakäytännön puitteissa.

8. SIIRRETÄÄNKÖ TIETONNE EUROOPAN UNIONIN ULKOPUOLELLE?

Tietonne käsitellään ja varastoidaan pääasiassa Maltan alueella, joka sijaitsee Euroopan unionissa.

Kuitenkin Andorran ruhtinaskunnan alueella sijaitseva GRIP500-yhtiö, joka sijaitsee Euroopan unionin ulkopuolella, voi päästä käsiksi näihin Tietoihin.

Päätöksellä, päivätty 19. lokakuuta 2010, Euroopan komissio on ilmoittanut, että Andorraa pidetään maana, joka tarjoaa riittävän suojan Euroopan unionista siirretyille henkilötiedoille. Tämä päätös on vahvistettu Komission raportissa, päivätty 15. tammikuuta 2024.

Lisäksi GRIP500 ei voi sulkea pois mahdollisuutta, että Tietonne siirretään muihin alueisiin, jotka sijaitsevat Euroopan unionin (EU) ja Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuolella, erityisesti alueille, joissa henkilötietojen suojan taso on alempi verrattuna Euroopan unioniin.

Tässä viimeisessä tapauksessa GRIP500 sitoutuu tarkistamaan olemassa olevien toimenpiteiden olemassaolon tai ottamaan asianmukaiset toimenpiteet varmistaakseen Tietojenne tyydyttävän suojelun tason, kuten:

 • komission päätös kyseisen maan riittävästä suojelutasosta;
 • komission tai valvontaviranomaisen hyväksymät standardisopimuslausekkeet, joihin vastaanottaja on sitoutunut ja joista voitte pyytää meiltä kopion, jos ne on virallisesti allekirjoitettu;
 • yrityksen sisäiset säännöt;
 • hyväksytty käytännesääntö tai hyväksytty sertifiointimekanismi (sisältäen vastaanottajan EU:n ulkopuolella sitovan ja täytäntöönpanokelpoisen sitoumuksen soveltaa asianmukaisia takeita);
 • hallinnollinen järjestely tai oikeudellisesti sitova ja täytäntöönpanokelpoinen teksti, joka mahdollistaa yhteistyön julkisten viranomaisten välillä.

GRIP500:n tärkeimpien kumppaneiden osalta tässä ovat kohdemaat ja hyväksytyt asianmukaiset takeet.

Vastaanottajat Maa Takeet
GCG Ranska Euroopan unioni
OVH Saksa Euroopan unioni
HOTJAR Malta Euroopan unioni
GOOGLE Yhdysvallat Päätös riittävästä suojelutasosta 10. heinäkuuta 2023
MICROSOFT Yhdysvallat Päätös riittävästä suojelutasosta 10. heinäkuuta 2023
CHECKOUT.COM Yhdistynyt kuningaskunta Päätös riittävästä suojelutasosta 28. kesäkuuta 2021
HIPAY Ranska Euroopan unioni
BRAINTREE Yhdysvallat Päätös riittävästä suojelutasosta 10. heinäkuuta 2023
GOCARDLESS Yhdistynyt kuningaskunta Päätös riittävästä suojelutasosta 28. kesäkuuta 2021
PAYPAL Yhdysvallat Päätös riittävästä suojelutasosta 10. heinäkuuta 2023
DPD Ranska Euroopan unioni
GLS Alankomaat Euroopan unioni
UPS Yhdysvallat Päätös riittävästä suojelutasosta 10. heinäkuuta 2023
DHL Saksa Euroopan unioni
SEUR Espanja Euroopan unioni
CHRONOPOST Ranska Euroopan unioni
BOOMERANG Ranska Euroopan unioni
TNT Alankomaat Euroopan unioni

9. MITEN TIETONNE SUOJATAAN?

GRIP500 on toteuttanut asianmukaisia fyysisiä, teknisiä, hallinnollisia ja organisatorisia turvatoimia suojatakseen Tietojanne kaikelta luvattomalta tai laittomalta pääsyltä, käytöltä, katoamiselta, tahattomalta tuhoutumiselta, vahingoittumiselta, varkaudelta tai Tietojen luvattomalta tai laittomalta levittämiseltä.

Huolimatta jatkuvista ponnisteluistaan GRIP500 ei voi sitoutua takaamaan lopputulosta Tietojenne turvallisuuden suhteen ja kehottaa Teitä ilmoittamaan kaikista tietoonne tulleista mahdollisista ongelmista.

Tätä varten voitte ottaa yhteyttä asiakaspalveluun haluamallanne tavalla, joko lähettämällä sähköpostia osoitteeseen cm@grip500.com tai käyttämällä yhteydenottolomaketta, joka on saatavilla täällä.

Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja Googlen tietosuojakäytäntö sekä käyttöehdot koskevat tätä palvelua.

10. MITKÄ OVAT OIKEUTENNE?

Vallitsevan lainsäädännön mukaisesti Teillä on seuraavat oikeudet koskien Tietojanne:

 • oikeus päästä käsiksi Tietoihinne:

  Tämä tarkoittaa mahdollisuutta saada vahvistus siitä, käsitelläänkö Teitä koskevia Tietoja GRIP500:ssa vai ei, sekä pääsy kyseisiin Tietoihin ja seuraaviin tietoihin: tarkoitukset, Tietojen luokat, vastaanottajat tai vastaanottajaluokat, säilytysaika tai kriteerit tämän ajan määrittämiseksi, oikeutenne näihin Tietoihin, oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle ja tarvittaessa Tietojen keräämisen lähde sekä automatisoidun päätöksenteon olemassaolo näiden Tietojen perusteella.

  Teillä on myös oikeus saada tietoa asianmukaisista suojatoimista, kun Tietonne siirretään kolmanteen maahan tai kansainväliselle organisaatiolle.

  Oikeuden käyttämisen yhteydessä GRIP500 tarjoaa Teille kopion Tiedoista ja voi vaatia kohtuullisen maksun ylimääräisistä kopioista, jotka pyydätte, perustuen hallinnollisiin kustannuksiin. Jos esitätte pyynnön sähköisesti, tiedot toimitetaan yleisesti käytössä olevassa sähköisessä muodossa, ellei Te pyydä toisin.

 • oikeus korjata Tietonne:

  Tämä tarkoittaa mahdollisuutta saada GRIP500 korjaamaan mahdollisimman pian Teitä koskevat Tiedot, jotka ovat virheellisiä tai, käsittelyn tarkoituksiin nähden, puutteellisia (voitte toimittaa täydentävän lausunnon tätä varten);

 • oikeus poistaa Tietonne:

  Tämä tarkoittaa mahdollisuutta saada GRIP500 poistamaan Tietonne mahdollisimman pian seuraavista syistä:

  • näitä Tietoja ei enää tarvita niitä varten tarkoitettuihin tarkoituksiin;
  • peruutatte suostumuksenne, johon näiden Tietojen käsittely perustuu, edellyttäen, ettei käsittelylle ole muuta laillista perustetta;
  • vastustatte näiden Tietojen käsittelyä alla mainituissa olosuhteissa koskien vastustamisoikeuttanne;
  • Tietoja on käsitelty laittomasti;
  • Tietojen on poistettava noudattaakseen lainsäädännöllistä velvoitetta, johon GRIP500 on alainen; tai
  • Tietoja on kerätty tarjottaessa yhteiskunnan tietopalveluja lapsille.

  Jos GRIP500 on julkaissut poistettavaksi pyydetyt Tiedot, on ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpiteisiin ottaen huomioon saatavilla olevat teknologiat ja toteutuksen kustannukset, mukaan lukien tekniset toimenpiteet, jotta käsittelijöille, jotka käsittelevät näitä Tietoja, ilmoitetaan, että olette pyytäneet heitä poistamaan kaikki linkit näihin Tietoihin tai kaikki kopiot tai jäljennökset niistä.

  Tätä poisto-oikeutta ei sovelleta, jos käsittely on tarpeen:

  • sananvapauden ja tiedonvälityksen vapauden harjoittamiseksi;
  • oikeudellisen velvoitteen noudattamiseksi, joka edellyttää käsittelyä unionin tai jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, tai julkisen tehtävän suorittamiseksi tai julkisen vallan käyttämiseksi;
  • julkisen terveydenhuollon alalla olevan yleisen edun vuoksi;
  • arkistointitarkoituksiin yleisen edun vuoksi, tieteellistä tai historiallista tutkimusta varten tai tilastollisiin tarkoituksiin, jos poisto-oikeus todennäköisesti tekee käsittelyn tavoitteiden saavuttamisen mahdottomaksi tai vakavasti haittaa sitä; tai
  • oikeuksien toteennäyttämiseksi, harjoittamiseksi tai puolustamiseksi oikeudellisesti.
 • oikeus vastustaa Tietojenne käsittelyä:

  Tämä tarkoittaa mahdollisuutta vastustaa Tietojenne käsittelyä, joka perustuu GRIP500:n oikeutettuun etuun (mukaan lukien tällaiseen perustuva profilointi), jos käsittely ei todellisuudessa ole perusteltua GRIP500:n oikeutetuilla ja pakottavilla syillä, jotka ovat tärkeämpiä kuin Teidän etunne, oikeutenne ja vapautenne tai oikeuksien toteennäyttämiseksi, harjoittamiseksi tai puolustamiseksi oikeudellisesti.

  Tämä tarkoittaa myös mahdollisuutta vastustaa käsittelyä markkinointitarkoituksiin (mukaan lukien profilointi, jos se liittyy tällaiseen markkinointiin).

  Lopuksi, tilastollista käsittelyä koskien, tämä tarkoittaa mahdollisuutta vastustaa tällaista käsittelyä, jos se liittyy Teidän erityiseen tilanteeseenne, ellei käsittely ole tarpeen julkisen edun tehtävän suorittamiseksi.

 • oikeus rajoittaa Tietojenne käsittelyä:

  Tämä tarkoittaa mahdollisuutta saada GRIP500 rajoittamaan käsittelyä seuraavissa tapauksissa:

  1. kun GRIP500 tarkistaa Tietojen paikkansapitävyyttä ja Te kiistätte näiden Tietojen tarkkuuden;
  2. kun vastustatte Tietojen poistamista laittoman käsittelyn vuoksi ja vaaditte sen sijaan niiden käytön rajoittamista;
  3. kun Tietoja ei enää tarvita GRIP500:n käsittelyn tarkoituksiin, mutta ne ovat edelleen tarpeellisia Teille oikeuksien toteennäyttämiseksi, harjoittamiseksi tai puolustamiseksi oikeudellisesti;
  4. kun odotetaan selvitystä siitä, ovatko GRIP500:n oikeutetut syyt tärkeämpiä kuin Teidän, kun olette vastustaneet käsittelyä tällä perusteella.

  Käsittelyn rajoituksen aikana Tietoja ei saa käsitellä, lukuun ottamatta säilyttämistä, ilman Teidän suostumustanne tai oikeuksien toteennäyttämiseksi, harjoittamiseksi tai puolustamiseksi oikeudellisesti, tai toisen luonnollisen tai oikeushenkilön suojelemiseksi, tai unionin tai jäsenvaltion yleisen edun tärkeiden syiden vuoksi.

  Teidät informoidaan GRIP500:n toimesta rajoituksen poistamisesta ennen kuin se tulee voimaan.

 • oikeus siirtää Tietonne:

  Tämä tarkoittaa mahdollisuutta saada GRIP500 toimittamaan Teille Tiedot, jotka olette toimittaneet GRIP500:lle, strukturoidussa, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja siirtää nämä Tiedot toiselle taholle (tämän siirron suorittaa Te itse tai, jos se on teknisesti mahdollista, GRIP500) silloin, kun käsittely suoritetaan automatisoiduilla menetelmillä ja perustuu suostumukseen tai sopimukseen;

 • oikeus peruuttaa suostumuksenne:

  Tämä tarkoittaa mahdollisuutta peruuttaa suostumuksenne mihin tahansa Tietojenne käsittelyyn, joka on suoritettu aiemman suostumuksenne perusteella. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumukseen perustuvan käsittelyn laillisuuteen ennen sen peruuttamista.

Oikeuksienne käyttämiseksi olette tervetulleita ottamaan meihin yhteyttä Teille sopivalla tavalla:

 • joko lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: cm@grip500.com
 • tai täyttämällä yhteydenottolomakkeen, joka on saatavilla täällä.

Jotta voimme käsitellä pyyntönne mahdollisimman tehokkaasti, GRIP500 pyytää Teitä esittämään sen selkeästi ja yksityiskohtaisesti. Jos henkilöllisyydestänne on epäilys, GRIP500 voi mahdollisesti pyytää Teitä toimittamaan lisätietoja henkilöllisyytenne vahvistamiseksi.

Teillä on myös:

 • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle:

  tämä tarkoittaa mahdollisuutta tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, erityisesti siinä jäsenvaltiossa, jossa on Teidän tavallinen asuinpaikkanne, työpaikkanne tai paikka, jossa rikkomus olisi tapahtunut, jos katsotte, että Teitä koskevien Tietojen käsittely rikkoo lainsäädäntöä.

Helpottaaksemme tämän oikeuden käyttöä, kehotamme Teitä tutustumaan valvontaviranomaisten luetteloon täällä.

11. MITEN GRIP500 KERÄÄ TIETOJA ALAIKÄISISTÄ?

GRIP500:n Sivustolla myymät Tuotteet eivät ole tarkoitettu alaikäisille. Tämän seurauksena GRIP500 ei käsittele alaikäisiin liittyviä Tietoja eikä voi olettaa, että Sivuston vierailijoiden tai asiakkaidensa Tiedot koskisivat suoraan tai välillisesti alaikäisiä.

12. MITÄ EVÄSTEISTÄ JA MUISTA VASTAAVISTA SEURANTATEKNOLOGIOISTA?

GRIP500 käyttää evästeitä ja muita vastaavia teknologioita, jotka voivat kerätä tiettyjä Tietojanne. Nämä evästeet auttavat parantamaan selauskokemustanne Sivustolla, tarjoamaan meille tietoja Sivustomme toiminnasta ja laadusta sekä edistämään kohdennettujen mainosten tarjoamista.

GRIP500 kerää ennakkosuostumuksenne näihin tietoteknisiin työkaluihin liittyen kotisivunsa bannerin kautta ensimmäisen yhteydenoton yhteydessä Sivustolle. GRIP500 pyytää suostumustanne uudelleen samoissa olosuhteissa kolmentoista kuukauden kuluttua edellisen suostumuksen keräämisestä.

GRIP500 kehottaa teitä tutustumaan sivustonsa "Evästeet" -sivuun saadaksenne lisätietoja.

13. MITEN SAATTE TIETÄÄ REKISTERISELOSTEEN MUUTOKSISTA?

GRIP500 päivittää aika ajoin tätä Rekisteriselostetta, erityisesti ottaakseen huomioon lainsäädännön kehityksen koskien Tietojenne suojaa.

GRIP500 ilmoittaa Teille kaikista muutoksista tai päivityksistä lähettämällä ilmoituksen sähköpostiosoitteeseenne ja/tai näkyvän ilmoituksen Sivustolla.

14. MITEN OTTAA YHTEYTTÄ MEIHIN?

GRIP500 on käytettävissänne vastaamaan kaikkiin kysymyksiinne koskien tätä Peruskirjaa.

Ottaaksesi yhteyttä meihin, voit tehdä sen haluamallasi tavalla:

 • joko lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: cm@grip500.com
 • tai täyttämällä yhteydenottolomakkeen, joka on saatavilla täällä.
Jatka selaamista hyväksymättä >
Tietoja evästeistä ja muista seurantaohjelmista
Grip500.fi (GRIP500) ja sen kumppanit (Google, Hotjar, Microsoft) käyttävät evästeitä ja muita seurantaohjelmia (verkkotallennus) sivuston moitteettoman toiminnan varmistamiseksi, selauksen helpottamiseksi, tilastollisten mittausten tekemiseksi ja mainoskampanjoiden yksilöimiseksi. Laitteeseesi tallennetut evästeet ja muut seurantaohjelmat voivat sisältää henkilötietoja. Emme aseta evästeitä tai muita seurantaohjelmia ilman selvää ja tietoista suostumustasi, sivuston toiminnalle välttämättömiä lukuun ottamatta. Säilytämme valintaasi 6 kuukautta. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa eväste- ja seurantaohjelmasivulla. Voit jatkaa selausta hyväksymättä evästeitä tai muita seurantaohjelmia. Hylkääminen ei ole este palveluiden käyttämiselle GRIP500. Lisätietoa löydät eväste- ja seurantaohjelmasivulta.
Yksilöllistä evästeitä
LiveChat
Tapahtui virhe, ole hyvä ja yritä uudelleen tai ota meihin yhteyttä jos virhe toistuu.