Yleiset myyntiehdot

- Voimassa oleva versio 18. lokakuuta 2023 -

AD TYRES INTERNATIONAL SLU, andorralainen oikeushenkilösocietat limitada unipersonal-muodossa, pääomalla 1.000.000 euroa, rekisteröity Andorran kauppa- ja yhtiörekisteriin numerolla 16339, jolla on yhteisöveronumero FI27850355, jonka pääkonttori sijaitsee osoitteessa C. Prat de la Creu, 59-65, AD500 ANDORRA LA VELLA (Andorran ruhtinaskunta), sähköposti: cm(a)grip500.com, puhelin: +376 810 888, (jäljempänä "Myyjä") päätoimintana on renkaiden ja niihin liittyvien tuotteiden myynti internet-sivuston grip500.fi kautta (jäljempänä "Sivusto").

Sivustoa ylläpitää GRIP500 SLU, andorralainen oikeushenkilösocietat limitada unipersonal-muodossa, pääomalla 3.000 euroa, rekisteröity Andorran kauppa- ja yhtiörekisteriin numerolla 17485, jonka pääkonttori sijaitsee osoitteessa C. Prat de la Creu, 59-65, AD500 ANDORRA LA VELLA (Andorran ruhtinaskunta), ja joka yhtiö tarjoaa Sivustonsa yksinomaan Myyjän tuotteiden markkinointiin.

Nämä yleiset myyntiehdot on tarkoitettu säätelemään rajoituksetta kaikkia tuotteiden ja palveluiden myyntejä kaikille asiakkaille, olivatpa he yksityishenkilöitä tai oikeushenkilöitä, kuluttajia, ei-ammattilaisia tai ammattilaisia (jäljempänä "Asiakas"), jotka ovat tehneet ostoksen Sivustolla ja määrittelemään sopimussuhteet Myyjän ja Asiakkaan välillä.

1. MÄÄRITELMÄT

Kaikki yleisnimet, joiden ensimmäinen kirjain on suurikokoinen tässä asiakirjassa, on määritelty tässä artikkelissa.

 • Vastaanottokuittaus tarkoittaa Myyjän Asiakkaalle lähettämää vastaussähköpostia Asiakkaan tilauksen vahvistamisen jälkeen, joka sisältää tilauksen yhteenvedon, sovellettavat yleiset myyntiehdot ja vastaavan Laskun.
 • Tilausvahvistus tarkoittaa Asiakkaan valitsemien Tuotteiden yhteenvetoa, joka on Asiakkaan vahvistettavana Sivustolla tilauksen lopullistamiseksi.
 • Toimituskuitti tarkoittaa asiakirjaa, jonka Kuljetusliike luovuttaa Asiakkaalle tilauksen toimituksen yhteydessä, ja jossa Asiakkaan allekirjoitus todistaa tilauksen toimittamisesta sekä kyseisen Tuote(t)en moitteettomasta kunnosta ja poikkeavuuksien puuttumisesta.
 • Yleiset myyntiehdot tarkoittavat näitä Myyjän yleisiä myyntiehtoja, joihin Asiakkaan on sitouduttava suorittaakseen tilauksensa.
 • Asiakas tarkoittaa mitä tahansa yksilöä tai yhtiötä, joka toimii Kuluttajana, Ei-ammattilaisena tai Ammattilaisena päästäkseen Sivustolle suorittaakseen Tilauksen.
 • Tilaus tarkoittaa Asiakkaan tilaamaa Tuote(t)a kullakin ostokerralla Sivustolla.
 • Kuluttaja tarkoittaa Asiakasta, yksityishenkilöä, joka toimii tarkoituksissa, jotka eivät kuulu hänen kaupallisen, teollisen, käsityöläisen, vapaiden ammattien tai maatalouden toimintansa piiriin.
 • Sopimus tarkoittaa kaikkia sopimusasiakirjoja, jotka määrittelevät Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet kaikissa Myynneissä, viitattu Artikla 15 ssä.
 • Toimituspäivä tarkoittaa Asiakkaalle Toimituskuitissa ilmoitettua tilauksen todellista toimituspäivää.
 • Toimitusaika tarkoittaa Artikla 8.2 ssä mainittua enimmäisaikaa, jonka kuluessa Myyjä sitoutuu toimittamaan tilauksen Asiakkaalle.
 • Peruutusaika tarkoittaa Artikla 9ssä mainittua aikaa.
 • Lasku tarkoittaa Asiakkaalle Vastaanottokuittauksen kautta lähetettyä laskua.
 • Force Majeure tarkoittaa tapausta, jossa tapahtuma, joka on velallisen hallinnan ulkopuolella, jota ei kohtuudella voitu ennakoida Sopimuksen tekohetkellä ja jonka vaikutuksia ei voida välttää asianmukaisin toimenpitein, estää velallista täyttämästä velvoitettaan.
 • Toimittaja tarkoittaa Sopimuksen ulkopuolista kolmatta osapuolta, jolla on Asiakkaan tilauksen Tuote(t).
 • Toimitus tarkoittaa fyysisen hallinnan tai valvonnan siirtoa Asiakkaalle Tuote(t)en osalta.
 • Ei-ammattilainen tarkoittaa Asiakasta, oikeushenkilöä, joka ei toimi ammatillisissa tarkoituksissa (katso Ammattilaisen määritelmä alla).
 • Tuotetarjous tarkoittaa Myyjän vastuulla julkaisemaa tarjousta yhdellä hänen tukialustoistaan, erityisesti hänen Sivustollaan, joka on omistettu erityisen Tuotteen myyntiin ja joka sisältää erityisesti valokuvan sekä Tuotteen ominaisuudet ja hinnan.
 • Osapuoli(t) tarkoittaa yksikössä Asiakasta tai Myyjää yksittäin ja monikossa Asiakasta ja Myyjää yhdessä.
 • Hinta tarkoittaa Artikla 5ssä mainittua kokonaishintaa, jonka Asiakas sitoutuu maksamaan tilauksesta.
 • Tuote(t) tarkoittaa renkaita tai niihin liittyviä tuotteita (vanteet, ketjut jne.), joita Myyjä tarjoaa myytäväksi Sivustolla.
 • Ammattilainen tarkoittaa Asiakasta, yksityishenkilöä tai oikeushenkilöä, julkista tai yksityistä, joka toimii tarkoituksissa, jotka kuuluvat hänen kaupallisen, teollisen, käsityöläisen, vapaiden ammattien tai maatalouden toimintansa piiriin, myös silloin kun hän toimii toisen ammattilaisen nimissä tai lukuun.
 • Sivusto tarkoittaa Myyjän internet-sivustoa, joka on saatavilla URL-osoitteessa grip500.fi.
 • Asennusasema(t) tarkoittaa Sivustolla listattuja autokorjaamoita (https://www.grip500.fr/montage), joihin Asiakas voi toimittaa tilauksensa ja asennuttaa Tuotteensa.
 • Peruutusoikeuden haltija tarkoittaa Artikla 9ssä mainittua henkilöä.
 • Kuljetusliike tarkoittaa kuljetusyhtiötä, jonka Toimittaja tai Myyjä on valinnut tilauksen kuljettamiseen ja Toimitukseen Asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen tai Asiakkaan valitsemaan Asennusasemaan.
 • Myyjä tarkoittaa johdannossa mainittua henkilöä.
 • Myynti tarkoittaa oikeudellista toimenpidettä, joka on tehty Myyjän ja Asiakkaan välillä, jossa ensimmäinen sitoutuu toimittamaan tilauksen ja jälkimmäinen maksamaan Hinnan.

2. TARKOITUS JA HYVÄKSYNTÄ

Yleiset myyntiehdot on tarkoitettu säätelemään rajoituksetta kaikkia Myyjän Sivuston kautta tehtyjä Myyntejä ja määrittelemään sopimussuhteet Myyjän ja Asiakkaan välillä jokaiseen Tilaus.

Yleiset myyntiehdot ovat etusijalla ja korvaavat kaikki muut mahdolliset aikaisemmat sopimukset, sitoumukset, lausunnot, lupaukset, aikomukset, dokumentaatiot tai tiedot, jotka ovat tapahtuneet Osapuolten välillä liittyen Tilaus.

Kaikkien Asiakkaan tekemien Tilausten vahvistaminen on ehdottomasti sidottu Yleisten myyntiehtojen täydelliseen hyväksymiseen ilman rajoituksia tai varauksia, jotka ovat samanaikaisesti voimassa Sivustolla, ja tällainen hyväksyminen ilmenee hiiren napsautuksella ruutuun, joka sijaitsee lauseen vasemmalla puolella« Olen lukenut ja hyväksyn yleiset myyntiehdot ja tietosuojakäytännön. ». Tämä vaihe tapahtuu sen jälkeen, kun Asiakas on saanut mahdollisuuden tarkistaa Tilausten yksityiskohdat ja niiden kokonaishinnan ja korjata mahdolliset virheet ennen niiden vahvistamista ilmaistakseen lopullisen hyväksyntänsä.

Yleiset myyntiehdot ovat saatavilla Sivustolla ja ne toimitetaan Asiakkaalle kestävällä välineellä Vastaanottokuittauksen liitteenä.

Sopimus katsotaan Osapuolten välillä tehdyksi siitä hetkestä, kun Myyjä on lähettänyt Vastaanottokuittauksen.

Myyjä varmistaa, että kirjallinen Sopimus säilytetään Sopimuksen tekemisestä lähtien ja kymmenen vuoden ajan Tilausten Toimituksesta. Asiakas voi päästä käsiksi arkistoituun Sopimukseen lähettämällä yksinkertaisen pyynnön Myyjälle (https://www.grip500.fr/contact).

Asiakasta informoidaan siitä, että Sopimuksen tekeminen edellyttää hänen puoleltaan velvoitetta maksaa Hinta Myyjän hyväksi.

3. TUOTTEET

3.1 Tuotteiden ominaisuudet

Tuotteiden olennaiset ominaisuudet ja hinta on ilmoitettu kussakin Sivustolla julkaistussa Tuotetarjouksessa. Nämä seikat ovat sopimustietoja, jotka sitovat Myyjää Sopimuksen tekemisessä Asiakkaan kanssa ja edellyttäen, että kyseiset Tuotteet ovat varastossa saatavilla.

Jokainen rengas on varustettu sivulla DOT-numerolla, joka on koostettu seuraavasti:

DOT B94W HWNX 3903

 • DOT : Department Of Transportation
 • B9 : Tehtaan koodi, jossa rengas on valmistettu
 • 4W : Valmistajan oma mittakoodi
 • HWNX : Valmistajan oma valinnainen koodi
 • 3903 : renkaan valmistuspäivämäärä vastaa vuoden 2003 39. viikkoa.

3.2 TUOTTEIDEN SAATAVUUS

Tuotteen saatavuuden ilmoittaminen vastaavassa Tuotetarjouksessa maininnalla « VARASTOSSA » on pelkästään ohjeellista tietoa päivittäisten transaktioiden virtauksien ja volyymien suhteen.

Varaston loppuessa Myyjä informoi Asiakasta ja palauttaa tämän kokonaan samalla tavalla kuin Tilaus tehtiin seitsemänkymmenenkahden (72) tunnin kuluessa tuotteen saatavuuden puuttumisesta. Osittaisen saatavuuden tapauksessa Asiakas hyvitetään puuttuvien Tuotteiden suhteessa.

4. TILAUS

4.1 SIVUSTON KÄYTTÖ

Julkinen sivusto on kaikkien vierailijoiden käytettävissä ympäri vuoden, 7 päivää viikossa, 24 tuntia vuorokaudessa, edellyttäen, että sivuston teknisiä huolto-, ylläpito- ja päivitystoimenpiteitä, joita Myyjä pitää tarpeellisina, suoritetaan ja että mahdolliset tekniset viat ovat riippumattomia Myyjän tahdosta.

Kaikki asiakkaan sivustolle pääsyn varmistamisesta aiheutuvat kulut ovat yksinomaan asiakkaan vastuulla, mukaan lukien tietokonelaitteiston kustannukset, internet-yhteyden tilausmaksut ja kaikki ohjelmistot.

4.2 TUOTTEEN TAI TUOTTEIDEN VALINTA

Asiakas tunnustaa ja hyväksyy, että tuotteen tai tuotteiden etsiminen ja valitseminen tapahtuu hänen omalla ja yksinomaisella vastuullaan.

Asiakkaan etsintöjen helpottamiseksi Myyjä tarjoaa sivustollaan (i) hakupalkin, johon asiakas voi vapaasti syöttää hakusanoja ja (ii) hakutyökalun, joka perustuu tuotteiden erilaisiin ominaisuuksiin ja valintalistoihin. Näiden työkalujen toimivuus, kiinnostavuus, kattavuus ja relevanssi eivät ole Myyjän takaamia.

Asiakkaan on tutustuttava Myyjän sivustolla tarjottujen tuotteiden koko tarjontaan ja suoritettava tarvittavat tutkimukset valitsemastaan mallista ja kilpailijoista tuotetarjouksen relevanssin, kiinnostavuuden ja soveltuvuuden arvioimiseksi omiin tarpeisiinsa.

Myyjä tarjoaa tiedoksi:

 • TECDOC-tiedot ajoneuvon ja osien välisestä yhteydestä;
 • BMF-tiedot ajoneuvon, renkaiden ja vanteiden välisestä yhteydestä;
 • valmistajien tiedot ajoneuvojen ja ketjujen välisestä yhteydestä;
 • tiedot ajoneuvojen ja tuotteiden yhteensopivuudesta.

Myyjä ei missään tapauksessa takaa näiden tietojen relevanssia, tarkkuutta eikä kattavuutta, jotka on annettu ainoastaan tuotteen etsinnän helpottamiseksi. Asiakkaan on varmistettava, että valitut tuotteet soveltuvat ja vastaavat hänen ajoneuvoaan.

Asiakasta kehotetaan erityisesti tutustumaan arvosteluihin sekä tuotetarjouksen alla esitettyihin samankaltaisiin renkaisiin arvioidakseen, onko visualisoitu tuote mahdollisesti hänen tarpeitaan vastaava.

Tuotteen valinta suoritetaan napsauttamalla toimintoa "Lisää ostoskoriin" valittuaan tarvittavan määrän.

Tämä toimenpide ainoastaan sisällyttää valitun tuotteen asiakkaan ostoskoriin eikä aiheuta ostopakkoa tässä vaiheessa.

Kun asiakas katsoo ostostensa valinnan olevan valmis, hänen tulee siirtyä osioon "Ostoskori" tarkistaakseen tuotteiden ja määrien oikeellisuuden sekä tutustuakseen tilauksensa kokonaishintaan.

Ennen tilauksen lopullista vahvistamista asiakas voi muokata ostoskoriaan milloin tahansa ja hänellä on mahdollisuus tarkistaa tilauksensa yksityiskohdat ja kokonaishinta sekä korjata mahdolliset virheet ennen sen lopullista vahvistamista ja sitoutumistaan.

4.3 ASIAKASTILIN LUOMINEN JA KÄYTTÖ

Tilauksensa loppuun viemiseksi asiakkaan on luotava henkilökohtainen tili (jos sitä ei ole jo tehty aikaisemman tilauksen yhteydessä). Tätä varten Kuluttajan ja Ei-ammattilaisen on annettava voimassa oleva sähköpostiosoite ja asetettava salasana sekä ilmoitettava henkilöllisyytensä, puhelinnumeronsa ja osoitteensa. Ammattilainen luo puolestaan "ammattilaisen tilin" antamalla voimassa olevan sähköpostiosoitteen ja asettamalla salasanan sekä ilmoittamalla etunimensä, sukunimensä, yrityksen nimen, puhelinnumeron ja osoitteen.

Asiakasta kehotetaan täyttämään kaikki tarpeelliset tiedot henkilökohtaiselle tililleen, ottaen huomioon, että tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.

Kaikki asiakkaiden henkilökohtaiset tiedot kerätään ja käsitellään tarkoituksiin ja ehdoin, jotka on määritelty alla olevassa Artiklassa 14 ja Tietosuojaselosteessa.

Asiakas sitoutuu antamaan totuudenmukaisia ja vilpittömiä tietoja ja ilmoittamaan myyjälle kaikista niihin liittyvistä muutoksista. Sivustolla on saatavilla yhteenveto annetuista tiedoista. Tietojen antamatta jättäminen tarkoittaa luopumista tilin luomisesta ja estää asiakasta vahvistamasta tilausta.

Käyttäjätunnus ja salasana ovat ehdottoman henkilökohtaisia ja luottamuksellisia: asiakas sitoutuu olemaan paljastamatta niitä kolmannelle osapuolelle tai luovuttamatta niitä. Käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla tehty tilaus katsotaan asiakkaan tekemäksi ja sitouttaa näin ollen asiakkaan myyjän suhteen, paitsi jos tilaus on tehty kolmannen osapuolen toimesta myyjän sivuston turvallisuuspuutteen vuoksi. Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava kirjallisesti myyjälle, jos hänen käyttäjätunnustaan ja salasanaansa on käytetty ilman hänen tietämystään ja hän on siitä tietoinen.

Asiakas voi milloin tahansa korjata syöttämiensä tietojen virheitä. Myyjä ei ole vastuussa mahdollisista syöttövirheistä ja niistä seuraavista seurauksista, kuten toimituksen viivästymisestä ja/tai virheestä. Tässä yhteydessä kaikki tilauksen uudelleen lähettämisestä aiheutuvat kulut ovat kokonaan asiakkaan vastuulla.

Henkilökohtainen tili mahdollistaa asiakkaalle seuraavien tietojen saamisen:

 • Vos Commandes – Service client: sivustolla tehdyt tilaukset;
 • Modifier vos informations: asiakkaan ilmoittamat henkilökohtaiset tiedot, joita hän voi muuttaa milloin tahansa.

Myyjä varaa oikeuden poistaa käytöstä, ilman viivytystä tai korvausta, minkä tahansa asiakkaan tilin, jos asiakas rikkoo näitä yleisiä ehtoja ja käyttää tiliä petollisesti tai laittomasti itse tai kolmannen osapuolen toimesta.

Asiakas voi poistaa tilinsä käytöstä ilmoittamalla myyjälle päätöksestään sähköpostitse osoitteeseen https://www.grip500.fr/contact. Myyjä poistaa tilin käytöstä enintään seitsemänkymmentäkaksi (72) tuntia tämän sähköpostin vastaanottamisesta.

4.4 TILAUKSEN VAHVISTAMINEN

Ostoskorinsa vahvistettuaan, tilinsä luotuaan, toimitusosoitteen syötettyään ja maksutavan valittuaan asiakasta pyydetään vahvistamaan tilauksensa lopullisesti suorittamalla maksu "Siirry turvalliseen maksuun" -toiminnolla. Tämän toimenpiteen voimaantulo edellyttää näiden yleisten myyntiehtojen ennakkohyväksyntää (ks. yllä).

Tilauksen lopullinen vahvistaminen johtaa asiakkaan velvoitteeseen maksaa Hinta myyjän hyväksi.

Myyjän maksun vastaanottamisen jälkeen asiakas saa myyjältä sähköpostitse yhteenvedon tilauksestaan.

4.5 TILAUKSEN PERUUTTAMINEN (PURKUEHTO)

Tämä artikkeli on purkuehto, joka määrittelee sitoumukset, joiden täyttämättä jättäminen johtaa Myynnin purkautumiseen.

4.5.1 Tilauksen peruuttaminen asiakkaan toimesta

Asiakas voi peruuttaa tilauksen eli purkaa Myynnin seuraavissa tapauksissa:

 1. Mukavuussyistä:
  lopullisen tilauksen vahvistamisen jälkeen asiakkaalla on mahdollisuus pyytää tilauksen peruuttamista omasta vapaasta tahdostaan, edellyttäen, että tilauksen tuotteet eivät ole vielä valmisteluvaiheessa;
 2. Toimituksen viivästyminen tai kieltäytyminen:
  myyjän toimituksen viivästymisen tai kieltäytymisen tapauksessa ja Artiklan 8.2 mukaisesti;
 3. Peruuttaminen:
  peruuttamisoikeuden käyttämisessä Artiklan 9 mukaisesti;
 4. Virheellinen tuote:
  virheellisen tuotteen tapauksissa, jotka on mainittu Artiklassa 10.2;
 5. Piilevä vika:
  piilevän vian tapauksessa Artiklan 10.2 mukaisesti; ja
 6. Ylivoimainen este:
  tapauksessa, jossa myyjä on estynyt lopullisesti täyttämästä velvoitteitaan Ylivoimaisen esteen vuoksi Artiklan 13 mukaisesti.
4.5.2 Tilauksen peruuttaminen myyjän toimesta

Myyjä voi peruuttaa tilauksen eli purkaa Myynnin seuraavissa tapauksissa:

 1. Maksun viivästyminen tai laiminlyönti:
  asiakkaan maksuvelvoitteen laiminlyönnin tapauksessa Artiklan 6 mukaisesti;
 2. Tuotteiden saatavuuden puute:
  tapauksessa, jossa tuote tai tuotteet eivät ole varastossa saatavilla;
 3. Asiakkaan laiminlyönti tuotteiden vastaanottamisessa ilmoitettuun osoitteeseen:
  tapauksessa, jossa asiakas laiminlyö tuotteiden vastaanottamisen ilmoitettuun osoitteeseen Artiklan 8.5 mukaisesti;
 4. Ylivoimainen este:
  tapauksessa, jossa asiakas on estynyt lopullisesti täyttämästä velvoitteitaan Ylivoimaisen esteen vuoksi Artiklan 13 mukaisesti.
4.5.3 Ennakkoilmoitus

Myyntisopimuksen purkamisen on edeltävä, paitsi kiireellisissä tapauksissa, laiminlyövän Osapuolen velvoitteen täyttämistä kohtuullisessa ajassa, seuraavia tapauksia lukuun ottamatta:

 • peruutus mielivaltaisesti (Artikkeli 4.5.1(i));
 • erityistapaukset toimituksen kieltäytymisestä ja toimitusajan noudattamatta jättämisestä, joka on asetettu olennaiseksi ehdoksi Artikkelin 8.2 mukaisesti;
 • peruuttamisoikeuden käyttäminen (Artikkeli 4.5.1(iii));
 • Tuotteiden saatavuuden puute (Artikkeli 4.5.2(ii)); ja
 • Asiakkaan laiminlyönti Tuotteiden vastaanottamisessa ilmoitettuun osoitteeseen (Artikkeli 4.5.2(iii)).

Tämä ennakkoilmoitus viittaa tähän Artikkeliin 4.5 ja mainitsee nimenomaisesti purkamisen perusteen ja että, jos laiminlyövä Osapuoli ei täytä velvoitettaan, toisella Osapuolella on oikeus purkaa Myynti.

Asiakasta kehotetaan tarkistamaan mahdolliset lisäehdot ennakkoilmoituksesta, jotka on määritelty näissä Yleisissä myyntiehdoissa ja jotka on sovittu kunkin yllä mainitun Tilausperuutuksen tapauksen osalta.

4.5.4 Purkamisen muodollisuudet

Osapuoli, joka haluaa purkaa Myynnin, voi tehdä sen:

 • ilmoituksella, jossa viitataan väitettyyn purkamistapaukseen;
 • oikeudenkäynnillä.

Peruuttamisoikeuden käyttämisen tapauksessa yllä mainittu ilmoitus tehdään peruuttamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä lausumalla Artikkelin 9 ehtojen mukaisesti.

Mielivaltaisen peruutuksen tapauksessa ilmoituksen tekee Asiakas hänen tilinsä kautta valitsemalla kyseisen Tilauksen ja avaamalla valituksen tukipalvelun kautta lähettämällä viestin.

4.5.5 Purkamisen ajankohta

Myyntisopimuksen purkaminen tulee voimaan:

 • toisen Osapuolen vastaanotettua yllä mainitun ilmoituksen (paitsi jos Yhtiö on sillä välin suorittanut velvoitteensa Artikkelin 4.5.1(ii) tapauksessa);
 • tuomarin määräämänä päivänä oikeudellisen purkamisen tapauksessa.
4.5.6 Purkamisen vaikutukset

Mahdolliset palautukset tapahtuvat seuraavissa olosuhteissa:

 • mielivaltaisen purkamisen tapauksessa(Artikkeli 4.5.1(i)): Tilauksen palautus enintään kymmenen (10) arkipäivän kuluessa Myyjän vahvistussähköpostista, samalla maksutavalla kuin Asiakas käytti Tilausta tehdessään;
 • toimituksen viivästymisen tai kieltäytymisen tapauksessa(Artikkeli 4.5.1(ii)): Tilauksen palautus Artikkelin 8.2 ehtojen mukaisesti;
 • peruuttamisen seurauksena tapahtuvan purkamisen tapauksessa(Artikkeli 4.5.1(iii)): Tilauksen palautus Artikkelin 9 ehtojen mukaisesti;
 • vaatimustenmukaisuuden puutteen vuoksi tapahtuvan purkamisen tapauksessa(Artikkeli 4.5.1(iv)): Tilauksen palautus Artikkelin 10.2.9 ehtojen mukaisesti;
 • varaston saatavuuden puutteen vuoksi tapahtuvan purkamisen tapauksessa(Artikkeli 4.5.2(ii)): Tilauksen palautus enintään kolmen (3) arkipäivän kuluessa Myyjän purkamisilmoituksen sähköpostista, samalla maksutavalla kuin Asiakas käytti Tilausta tehdessään; ja
 • Asiakkaan laiminlyönnin vuoksi Tuotteiden vastaanottamisessa ilmoitettuun osoitteeseen tapahtuvan purkamisen tapauksessa(Artikkeli 4.5.2(iii)): Tilauksen palautus enintään kolmen (3) arkipäivän kuluessa Myyjän purkamisilmoituksen sähköpostista, samalla maksutavalla kuin Asiakas käytti Tilausta tehdessään ja vähennettynä palautuskuluilla ja mahdollisilla uudelleentoimitusyritysten kuluilla, jotka on mainittu Artikkelissa 8.5.

Myyntisopimuksen purkaminen ei vaikuta Artikkeleihin 21 ja 22, jotka pysyvät voimassa Osapuolten välillä.

5. HINTA

Jokainen Tuotetarjous sisältää yksikköhinnan, joka on ilmoitettu kaikki verot mukaan lukien. Viitevaluutta on: euro

Artiklan 19 mukaisesti kaikki Tilaukset ovat Andorran ruhtinaskunnan lakien alaisia, ja katsotaan, että ne on tehty kyseisellä alueella, jossa Myyjä on perustettu. Tämän seurauksena Tuotetarjousten hinnat eivät sisällä mahdollisia ympäristömaksuja, jotka ovat sovellettavissa Andorran ruhtinaskunnan ulkopuolella.

Myyjä varaa oikeuden muuttaa hintojaan milloin tahansa. Asiakasta informoidaan siitä, että Tuotetarjousten hinnat voivat vaihdella useita kertoja päivässä. Tilauksen hinnat ovat ne, jotka näkyvät Sivustolla juuri ennen Tilauksen lopullista vahvistamista Artiklan 4.4 mukaisesti.

Tietyissä Tuotetarjouksissa Myyjä tarjoaa Asiakkaalle hintavertailutyökalun, jolla voi verrata hintoja joidenkin kilpailijoidensa hintoihin. Saadakseen tietää, milloin kilpailijan hinta on Myyjän toimesta kerätty, Asiakasta kehotetaan siirtämään hiiri kyseisen hinnan päälle, jolloin tekstikupla ilmestyy näyttäen päivämäärän ja ajan, jolloin kilpailijan hinta on kerätty Myyjän toimesta.

Tilauksen kokonaishinta koostuu seuraavista:

 • Asiakkaan valitsemien tuotteiden ja palveluiden kokonaishinnasta; ja
 • mahdollisista toimituskuluista (paitsi tarjous toimituskuluista tietyin ehdoin).

6. RAHOITUSEHDOT

Maksu on suoritettava välittömästi Tilauksen yhteydessä, ja Myyjä käsittelee Tilauksen vain, kun se on saanut Asiakkaan maksun kokonaisuudessaan.

Jos Maksua ei ole vastaanotettu kolmen (3) päivän kuluessa Tilauksen vahvistamisesta, Asiakas saa Myyjältä ilmoituksen, jossa häntä kehotetaan suorittamaan Maksu neljän (4) päivän lisäajan kuluessa. Ellei näin tehdä, Myyjä voi peruuttaa Tilauksen ja siten purkaa Kaupan.

Asiakas voi suorittaa maksunsa seuraavilla maksutavoilla:

 • pankkikortti;
 • Paypal, ING, Bancontact, Sofort, Belfius;
 • SEPA-tilisiirto (mahdollisuus automaattisiin veloituksiin Ammattilaisille).

Asiakas vastaa kaikista maksuprosessin aikana tapahtuneista virheellisistä syötteistä ja kaikista maksuvälineiden anomaliasta tai toimintahäiriöstä.

Myyjä voi vaatia kaikilta Ammattilaisasiakkailta viivästyskorkoja, jotka ovat maksettavissa päivänä seuraavana eräpäivän jälkeen. Viivästyskorkojen korkoprosentti on yhtä suuri kuin Euroopan keskuspankin viimeisimmän rahoitusoperaation korko lisättynä 10 prosenttiyksiköllä. Sovellettava korko ensimmäisellä vuosipuoliskolla on voimassa oleva korko kyseisen vuoden 1. tammikuuta. Toisella vuosipuoliskolla sovellettava korko on voimassa oleva korko kyseisen vuoden 1. heinäkuuta. Viivästyskorkoja vaaditaan ilman, että muistutusta tarvitaan.

Lisäksi kaikki Ammattilaisasiakkaat, jotka ovat maksuviiveessä, ovat velvollisia maksamaan Myyjälle kiinteämääräisen korvauksen perintäkuluista, joka on neljäkymmentä euroa (40,00 €). Jos perintäkulut ovat suuremmat kuin tämä kiinteämääräinen korvaus, Myyjä voi pyytää lisäkorvausta, joka on perusteltu. Kuitenkin Myyjä ei voi vedota näiden korvausten etuun, jos suojelumenettelyn, saneerauksen tai oikeudellisen likvidaation avaaminen kieltää velan maksamisen eräpäivänä.

Epäonnistuneen veloituksen tapauksessa kaikille Ammattilaisasiakkaille, asiakas antaa suostumuksensa säännöllistää maksamattomat laskut automaattisesti yrityksensä pankkikortilta.

Jokaisen maksun jälkeen, riippumatta maksutavasta, Asiakas saa vahvistuksen sähköpostitse.

6.1 MAKSAMINEN PANKKIKORTILLA

Myyjä hyväksyy vain Visa, Mastercard tai Maestro pankkikortit maksuvälineinä.

Verkossa tehtävä turvallinen maksu pankkikortilla suoritetaan maksupalveluntarjoajan toimesta.

Kaikki pankkikorttimaksuvaiheet ovat HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT maksujärjestelmän alaisia, joka on täysin salattu ja suojattu. Käytetty protokolla on SSL yhdistettynä pankkimonetiikkaan (3D secure -protokolla).

Tämä tarkoittaa, että tilaukseen liittyvät tiedot ja pankkikortin numero eivät kulje salaamattomina Internetissä. Pankkikortin numeroa ei tulosteta millekään paperille, laskulle, kuittilomakkeelle tai muulle listalle.

Myyjä ei ole tietoinen pankkikorttien numeroista. HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT ei säilytä pankkikorttien numeroita sen jälkeen, kun se on välittänyt maksutapahtuman kauppiaan pankille. Näin ollen kukaan ei pääse käsiksi ostajien pankkikorttien tietoihin, ei tietokoneen kautta eikä painettuna. Pankkikortin numeron hakkerointiriski on lähes olematon, kun ostoksia tehdään Myyjän HIPAY/BRAINTREE/CHECKOUT-järjestelmällä varustetuilla verkkosivustoilla.

Ammattilaiset voivat myös käyttää Myyjän valitsemaa GoCardless (gocardless.com) automaattisen veloituksen järjestelmää. Tämä järjestelmä on täysin salattu.

Kun maksut suoritetaan pankkikortilla, transaktio veloitetaan välittömästi Asiakkaan maksun yhteydessä. Pankkikortilla annettu maksusitoumus on peruuttamaton. Ilmoittamalla pankkitietonsa Kaupan yhteydessä, Asiakas valtuuttaa Myyjän veloittamaan hänen kortiltaan summan, joka vastaa ilmoitettua hintaa. Asiakas vahvistaa, että hän on kyseisen veloitettavan kortin laillinen haltija ja että hänellä on laillinen oikeus käyttää sitä. Virheen sattuessa tai jos korttia ei voida veloittaa, Tilauksen katsotaan olevan peruutettavissa yllä mainituin ehdoin.

Etämyyntisopimukseen liittyvät toiminnot hoitaa AD TYRES INTERNATIONAL EU, joka sijaitsee osoitteessa Level 3 Suite N° 2407, Tower Business Centre, Tower Street Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA - yhtiön rekisteröintinumero OC 1277.

6.2 MAKSAMINEN PAYPALIN KAUTTA

Asiakas, joka käyttää Paypalin kautta tapahtuvaa maksua (www.paypal.com), on omistettava tai luotava tili tähän palveluntarjoajaan (www.paypal.com/signup/accountCreate).

Paypalin kautta suoritetut transaktiot ovat turvattuja 3D-Secure -protokollalla. Myyjä ei missään vaiheessa pääse käsiksi Asiakkaan pankkitietoihin.

6.3 MAKSAMINEN PANKKISIIRROLLA

Asiakas voi suorittaa maksunsa SEPA-pankkisiirrolla Myyjän seuraaville tilille:

Tilin haltija: AD Tyres International SLU
IBAN: BE21 9672 1585 7803
BIC (SWIFT-KOODI): TRWIBEB1XXX
Wise.

Jotta tämä siirto voidaan ottaa huomioon Myyjän toimesta, on välttämätöntä, että Asiakas ilmoittaa Tilauksensa numeron siirron viitteessä tai siihen varatussa kentässä. Tilauksen numero muistutetaan Asiakkaalle SEPA-siirtoa varten omistetulla sivulla.

Tilausta käsitellään vasta siirron vastaanottamisen jälkeen ja sen vahvistamisen jälkeen. Tämän seurauksena ilmoitettu toimitusaika voi vaihdella riippuen maksun vastaanottamisen ajankohdasta.

Jos maksu suoritetaan pankkisiirrolla, lähettävän pankin lisäksi sovelletut kulut eivät voi vähentää vastaanotettavaa maksua.

6.4 MAKSAMINEN PANKKIKORTILLA 4 ERÄSSÄ

4 erässä maksamisen vaihtoehto on saatavilla alla olevien ehtojen mukaisesti (kokonaiset pyörät ovat poissuljettuja).

Tilauksesi yhteensä käsittelykulut
0,00 € - 199,99 € 6,90%

Ulkomaalaiset kortit, pelkästään nostokortit, automaattisen hyväksynnän kortit (Electron, Maestro, Cirrus...) ja e-kortit eivät ole hyväksyttyjä.

Maksueriäsi suoritetaan pankkikortilla tai automaattisella veloituksella.

4 erää esitetään seuraavasti:

 • Määräaika 1 : tilauksesi päivä 1/4 tilauksen määrästä, mukaan lukien käsittelymaksut.
 • Määräaika 2 : 30 päivää tilauksen jälkeen 1/4 tilauksen määrästä, mukaan lukien käsittelymaksut.
 • Määräaika 3 : 60 päivää tilauksen jälkeen 1/4 tilauksen määrästä, mukaan lukien käsittelymaksut.
 • Määräaika 4 : 90 päivää tilauksen jälkeen 1/4 tilauksen määrästä, mukaan lukien käsittelymaksut.

Jos maksusi hylätään, annamme sinulle 7 päivää tilanteen korjaamiseen ilman viivästyskorkoa säilyttäen oikeuden hyödyntää "maksujoustoja". Tämän ajanjakson jälkeen menetät oikeuden "maksujoustoihin" ja kaikki summat tulevat välittömästi maksettaviksi.

7. OMAISUUS JA RISKIEN SIIRTYMINEN

Tuotteet tulevat Asiakkaan omaisuudeksi tilauksen vahvistamisen yhteydessä. Tästä johtuen Asiakas on yksin vastuussa tuotteiden tuonnista ja maahantuonnista valitsemaansa kohdemaahan. Asiakasta kehotetaan tarkistamaan mahdolliset velvoitteet, jotka johtuvat tuotteiden tuonnista kyseiseen kohdemaahan.

Kaikki tuotteiden katoamisen tai vahingoittumisen riski siirtyy Ammattiasiakkaalle omaisuuden siirron yhteydessä.

Kaikki tuotteiden katoamisen tai vahingoittumisen riski siirtyy Kuluttaja-asiakkaalle siinä vaiheessa, kun hän itse tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli, joka ei ole Myyjän ehdottama kuljetusyhtiö, ottaa fyysisesti tuotteet vastaan.

Kun Kuluttaja tai Ei-ammattimainen asiakas antaa tuotteiden toimituksen kuljetusyhtiölle, joka ei ole Myyjän ehdottama, katoamisen tai vahingoittumisen riski siirtyy Kuluttajalle tai Ei-ammattimaiselle asiakkaalle tuotteen luovuttamisen yhteydessä kuljetusyhtiölle.

8. TOIMITUS

Tilauksen toimitus tapahtuu Asiakkaan valinnan mukaan, joka ilmaistaan tilauksen yhteydessä, joko toimittamalla tilaus Asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen tai sivustolla listattuun Asennusaseman osoitteeseen, jonka Asiakas on mahdollisesti valinnut.

8.1 TOIMITUSKULUT

Autojen varaosien ja muiden artikkeleiden osalta toimituskulut ilmoitetaan ostoskorissa.

Renkaiden osalta toimituskulut ovat ilmaiset Asiakkaalle, kun hän ostaa kaksi (2) identtistä tuotetta. Yksittäisen tuotteen ostamisen yhteydessä (auton renkaat, vanteet) toimituskulut ovat Asiakkaan maksettavissa, paitsi moottoripyörän renkaiden osalta, joissa toimituskulut ovat ilmaiset jo ensimmäisestä ostetusta renkaasta lähtien.

8.2 TOIMITUSAIKA

Myyjä sitoutuu toimittamaan tilauksen enintään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tilauksen vahvistamisesta («Toimitusaika»). Asiakas tunnustaa ja hyväksyy varauksetta, että mikään muu sivustolla mainittu aika ei ole Myyjän sitova sitoumus Asiakkaalle.

Asiakasta informoidaanvain ohjeellisesti, että toimitus tapahtuu keskimäärin kahden (2) ja kahdeksan (8) arkipäivän kuluessa tilauksen hinnan täysimääräisen maksun vastaanottamisesta. Jos samassa tilauksessa on valittu useita tuotteita, niitä ei välttämättä toimiteta samana päivänä, eikä tämä oikeuta Asiakasta tekemään minkäänlaista vaatimusta.

Toimitusaika keskeytyy seuraavissa tapauksissa, jos toimitus ei tapahdu Asennusasemalle:

 1. maksun viivästyminen ;
 2. Asiakkaan ilmoittamassa osoitteessa oleva virhe ;
 3. Asiakkaan tai hänen valtuutetun edustajansa poissaolo tilauksen vastaanottamisen yhteydessä.

Tapauksissa (i) ja (ii) Toimitusaika alkaa kulua uudelleen maksutapahtuman selvittämisen jälkeen uudelle kolmenkymmenen (30) päivän ajanjaksolle.

Tapauksessa (iii) Asiakas ja Myyjä (tai tarvittaessa kuljetusyhtiö) sopivat uudesta toimituspäivästä, jolloin Asiakas sitoutuu olemaan itse tai valtuuttamaan edustajansa paikalla.

Jos Myyjä ei noudata velvoitettaan toimittaa tilausta Toimitusajan kuluessa, Kuluttaja tai Ei-ammattimainen asiakas voi purkaa Kaupan, jos hän on asettanut Myyjälle kohtuullisen lisäajan tilauksen toimittamiseksi ja Myyjä ei ole suorittanut toimitusta tässä ajassa.

Kauppa katsotaan puretuksi, kun Myyjä on vastaanottanut kirjeen tai kirjallisen ilmoituksen tästä purkamisesta, ellei Myyjä ole suorittanut toimitusta sillä välin.

Kuluttaja tai Ei-ammattimainen asiakas voi kuitenkin purkaa Kaupan välittömästi:

 • kun Myyjä kieltäytyy toimittamasta tilausta tai kun on ilmeistä, että hän ei toimita tilausta ;
 • kun Myyjä ei suorita velvoitettaan toimittaa tilausta määräpäivänä tai Toimitusajan päättymisen jälkeen ja tämä aika on Kuluttajalle tai Ei-ammattimaiselle asiakkaalle sopimuksen olennainen ehto. Tämä olennainen ehto johtuu sopimuksen tekemisen ympäröivistä olosuhteista tai Kuluttajan tai Ei-ammattimaisen asiakkaan nimenomaisesta pyynnöstä ennen sopimuksen tekemistä.

Kaupan purkamisen lisäksi Kuluttaja tai Ei-ammattimainen asiakas voi käyttää kaikkia muita kansallisen lainsäädäntönsä mukaisia oikeussuojakeinoja.

Kuluttajaa ja Ei-ammattimaista asiakasta kehotetaan lisäksi tutustumaan Artiklaan Artikkeli 4.5 kaupan purkamisesta.

Nämä Kuluttajan tai Ei-ammattimaisen asiakkaan oikeudet eivät vaikuta korvausten ja vahingonkorvausten määräämiseen.

Kun Kauppa on purettu tämän Artiklan ehtojen mukaisesti, Yhtiö palauttaa Kuluttajalle tai Ei-ammattimaiselle asiakkaalle kaikki maksetut summat viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä päivästä, kun Kauppa on irtisanottu.

8.3 TOIMITETTUIHIN TUOTTEISIIN LIITTYVÄT VAIKEUDET

Asiakkaan, hänen asiamiehensä tai edustajansa on tarkistettava Tuotteiden kunto vastaanotettaessa, tapahtuipa toimitus sitten hänen kotiosoitteeseensa tai Asennusasemalle. Asiakkaan on itse huolehdittava siitä, että hän informoi ja antaa ohjeet asiamiehilleen tai edustajilleen Tuotteiden kunnon tarkistamiseksi.

Asiakkaan, hänen asiamiehensä tai edustajansa on ilmoitettava Kuljetusyritykselle kaikista Tuotteisiin liittyvistä huomautuksista toimituksen yhteydessä. Nämä huomautukset on mainittava selkeästi ja tarkasti Toimituskuitissa.

Jos Tilaus ei vastaa tilattuja Tuotteita tai jos vastaanotettu paketti on vaurioitunut, Asiakas voi kieltäytyä Toimituksesta. Hänen on sen jälkeen välittömästi ilmoitettava siitä Myyjälle ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun tikettijärjestelmän kautta.

Mikäli Tuotteissa on vastaavuusvirhe, sovelletaan jäljempänä olevan Artiklan 10.3 määräyksiä.

Jos paketti on vaurioitunut ja se on kieltäydytty vastaanottamasta, avataan asiasta reklamaatio Kuljetusyritykselle Tilausta koskevista Tuotteista. Asiakkaalta pyydetään vahingoittuneesta paketista päivätty ja allekirjoitettu todistus reklamaation avaamiseksi. Jos Toimitus on tapahtunut Asennusasemalla, Asiakkaan on saatava Asennusaseman allekirjoitus todistukseen.

Reklamaatioiden käsittelyaika Kuljetusyrityksellä on vähintään kymmenen (10) arkipäivää ja voi kestää jopa neljä (4) viikkoa sen avaamisesta. Nämä ajat ovat Myyjän kokemuksen perusteella antamia suuntaa-antavia tietoja eivätkä ne ole millään tavalla sitovia.

Näiden määräysten soveltaminen ei vaikuta Asiakkaan muihin oikeuksiin, jotka hänellä on sovellettavan lainsäädännön mukaisesti.

8.4 TOIMITUSKUITTI

Kuljetusyritys luovuttaa Asiakkaalle tai Asennusasemalle tapauksesta riippuen Toimituskuitin allekirjoitusta vastaan, jossa Toimituskuitissa nimenomaisesti mainitaan mahdollisuus tehdä huomautuksia erityisesti Tuotteiden ilmeisistä vioista tai käyttöohjeen puuttumisesta.

Asiakas tunnustaa ja hyväksyy, että hänen, hänen asiamiehensä tai edustajansa Toimituskuitin allekirjoitus on kiistaton todiste Tilausmäärän Toimituspäivästä tai, jos samaan Tilausmäärään kuuluvia Tuotteita toimitetaan erikseen, kyseisen toimituksen Tuotteista.

8.5 ERITYISMÄÄRÄYKSET TOIMITUKSESTA ASIAKKAAN ILMOITTAMAAN OSOITTEESEEN

Myyjä sitoutuu toimittamaan Tilausmäärän Asiakkaan tilauksen yhteydessä ilmoittamaan toimitusosoitteeseen. Tässä yhteydessä Asiakas sitoutuu antamaan Myyjälle olemassa olevan, täydellisen ja tarkan toimitusosoitteen, jossa Tilausmäärän toimitus on mahdollista ja sallittua.

Mikäli asiakkaan ilmoittamassa toimitusosoitteessa on virhe, osoitteen muuttaminen aiheuttaa uudelleenlähetyskuluja. Nämä kulut, jotka ovat viisitoista (15) euroa, ovat asiakkaan vastuulla ja laskuttaa Myyjä.

Asiakas takaa Myyjälle oman läsnäolonsa paikalla, tai asiamiehen tai valtuutetun edustajan läsnäolon, Tilausmäärän vastaanottamiseksi. Jos näin ei ole, Myyjää ei voida pitää vastuullisena mahdollisista toimitusviivästyksistä.

Jos Asiakas on poissa toimituksen yhteydessä, hänen on otettava yhteyttä Kuljetusyritykseen, joka vastaa hänen paketistaan, sopia uudesta toimituspäivästä tai noutamisesta lähimmästä varastosta.

Toisen toimitusyrityksen kustannukset laskutetaan kolme (3) euron suuruisena uudelleentoimitusmaksuna Myyjän hyväksi.

Jos Asiakas ei ole ottanut yhteyttä Kuljetusyritykseen tämän asettamassa määräajassa, paketit lähetetään takaisin Myyjän varastoihin, joka ilmoittaa Tilausmäärän peruuntumisesta ja Kaupan purkautumisesta palautuspaketin vastaanottamisen yhteydessä.

Palautuskulut, jotka ovat kolme­kymmentä (30) euroa pakettia kohti, ovat yksinomaan Asiakkaan vastuulla.

Palautuskulut sekä mahdolliset uudelleentoimituskulut vähennetään Tilausmäärän hyvityksen yhteydessä.

8.6 ERITYISMÄÄRÄYKSET TOIMITUKSESTA ASENNUSASEMALLE

Myyjä tarjoaa mahdollisuuden, että Asiakkaan Tilausmäärä toimitetaan Asennusasemalle, jotta Asiakas voisi helpommin hyödyntää mahdollisia lisäpalveluita, joita hän pyytäisi valitsemaltaan Asennusasemalta.

Jos Tilausmäärä toimitetaan Asennusasemalle, Asiakas sitoutuu noutamaan Tilausmäärän kolmenkymmenen (30) kalenteripäivän kuluessa siitä, kun Asennusasema on ilmoittanut Tilausmäärän olevan noudettavissa. Myyjä ei takaa Tilausmäärän säilyttämistä Asennusasemalla tämän ajanjakson jälkeen.

Tilausmäärän vastaanottamisen yhteydessä Asennusasemalla Asiakas voi pyytää asennuspalvelua. Tämä palvelu on yksinomaan Asennusaseman vastuulla, ja Asiakas tunnustaa ja hyväksyy, että Myyjä on täysin ulkopuolinen tässä asennuspalvelusopimuksessa.

Näin ollen, kun Asiakas päättää asennuttaa Tuotteensa Asennusasemalla, Myyjää ei voida pitää vastuullisena vastaanottamisesta, varastoinnista, purkamisesta, asentamisesta ja tasapainottamisesta, jotka ovat Asennusaseman täyden ja yksinomaisen vastuun alaisia. Asennushinnat määräytyvät Asennusaseman harkinnan mukaan ilman Myyjän osallistumista.

Edellä mainitusta huolimatta Myyjä tarjoaa Asiakkaalle puhtaasti informatiivisesti Asennusasemien ilmoittaman hinnoittelun ja muut käytännön tiedot (aukioloajat, suurin mahdollinen renkaan halkaisija jne.). Myyjä ei takaa näiden tietojen todenmukaisuutta tai tarkkuutta.

Asiakasta kehotetaan etukäteen tiedustelemaan Asennusasemalta hinnoittelua ja muita käytännön tietoja.

8.7 PANTILLISET TUOTTEET

Jotkin Tuotteet voivat olla pantillisia. Niistä mainitaan erikseen "Pantillinen osa vaihtoehdolla" niiden teknisessä tietosivussa.

Pantillisten Tuotteiden hinta sisältää osan hinnan ja pantin eli valmistajan vaatiman summan, jolla varmistetaan vanhojen varaosien palautus niiden uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen.

Uuden Tuotteen vastaanottamisen jälkeen Asiakkaan on palautettava käytetty Tuote Myyjälle tämän ilmoittamaan osoitteeseen pantillisia Tuotteita varten enintään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa uuden Tuotteen vastaanottamisesta. Muussa tapauksessa Asiakas ei voi saada panttia takaisin.

Palautettavan Tuotteen on oltava vastaava, täydellinen ja sijoitettu uuden Tuotteen pakkausmateriaaliin. Palautuskulut ovat Asiakkaan vastuulla.

Käytetyn Tuotteen vastaanottamisen jälkeen Myyjä palauttaa Asiakkaalle pantin summan enintään viidentoista (15) päivän kuluessa edellyttäen, että käytetty Tuote on edellä mainittujen vaatimusten mukainen.

Hyvitys suoritetaan käyttäen samaa maksutapaa, jota Asiakas käytti uuden Tuotteen ostamiseen.

9. PERUUTUSOIKEUS

9.1 PERUUTUSOIKEUDEN HALTIJA

Peruutusoikeuden haltija (jäljempänä "Peruutusoikeuden Haltija") on Kuluttaja-asiakas, kun Sopimus on tehty etämyynnissä, puhelinmyynnissä tai kotimyynnissä.

9.2 PERUUTUSOIKEUDEN MÄÄRÄAIKA

Peruutusoikeuden Haltijalla on neljätoista (14) päivää (jäljempänä "Peruutusaika") aikaa käyttää peruutusoikeuttaan ilman, että hänen tarvitsee perustella päätöstään tai kantaa muita kustannuksia kuin tässä artikkelissa mainitut.

Peruutusaika alkaa kulua siitä, kun Peruutusoikeuden Haltija tai hänen nimeämänsä kolmas osapuoli, joka ei ole kuljetusliike, on vastaanottanut tuote(t). Jos Sopimus on tehty kotimyynnissä, Peruutusoikeuden Haltija voi käyttää peruutusoikeuttaan heti Sopimuksen tekemisestä.

Jos kyseessä on usean tuotteen myynti, jotka toimitetaan erikseen, tai jos myydään tuote, joka koostuu useista eristä tai osista, joiden toimitus on ajoitettu määritellylle ajanjaksolle, Peruutusaika alkaa kulua viimeisen tuotteen tai erän tai osan vastaanottamisesta.

Jos tilauksessa on sovittu tuotteiden säännöllisestä toimituksesta määritellyn ajanjakson aikana, Peruutusaika alkaa kulua ensimmäisen tuotteen vastaanottamisesta.

Sopimuksen tekopäivä tai tuotteen vastaanottopäivä ei lasketa mukaan Peruutusaikaan. Peruutusaika alkaa kulua ensimmäisen päivän ensimmäisestä tunnista ja päättyy viimeisen päivän viimeisen tunnin umpeutuessa. Jos Peruutusaika päättyy lauantaina, sunnuntaina tai pyhä- tai juhlapäivänä, sitä jatketaan seuraavaan arkipäivään.

9.3 PERUUTUSOIKEUDEN KÄYTTÄMINEN

Peruutusoikeuden käyttämiseksi Peruutusoikeuden Haltijan on ilmoitettava myyjälle päätöksestään peruuttaa lähettämällä myyjälle ennen Peruutusajan päättymistä täytetty lomake täältä (ja näiden ehtojen lopussa) tai mikä tahansa muu yksiselitteinen lausuma peruutushalustaan sähköpostitse (https://www.grip500.fr/contact).

Peruutusoikeuden käytön todistustaakka on Peruutusoikeuden Haltijalla.

9.4 TUOTE(T)TEN PALAUTTAMINEN

Peruutusoikeuden Haltija palauttaa tai luovuttaa tuote(t) myyjälle tai myyjän nimeämälle henkilölle ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa päätöksestään peruuttaa ilmoittamisesta, ellei myyjä tarjoa noutaa tuote(t) itse.

Peruutusoikeuden Haltija kantaa vain tuote(t)en palauttamisesta aiheutuvat suorat kustannukset.

Peruutusoikeuden haltija voi järjestää tuotteen tai tuotteiden palautuksen itse kattaen suoraan siihen liittyvät kulut tai pyytää myyjältä, tämän hyväksynnän varaisesti, palautuksen kattamista, joka laskutetaan peruutusoikeuden haltijalta arvioiden mukaan kolme­kymmentä (30) euroa per tuote (kuljetusyhtiön vahvistusta odotettaessa).

Peruutusoikeuden Haltijan vastuu voidaan asettaa vain, jos tuote(t)en arvonalentuminen johtuu muista käsittelyistä kuin niistä, jotka ovat tarpeen tuote(t)en laadun, ominaisuuksien ja toimivuuden varmistamiseksi.

9.5 HYVITYS

Kun peruutusoikeutta käytetään, myyjä palauttaa Peruutusoikeuden Haltijalle kaikki maksetut summat, mukaan lukien toimituskulut, ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa siitä päivämäärästä, kun hän on saanut tiedon Peruutusoikeuden Haltijan päätöksestä peruuttaa.

Edellä mainitusta huolimatta, jos myyjä ei tarjoa noutaa tuote(t) itse, myyjä voi lykätä hyvitystä kunnes hän on saanut tuote(t) takaisin tai kunnes Peruutusoikeuden Haltija on toimittanut todisteen tuote(t)en lähettämisestä, kumpi näistä tapahtumista on ensimmäinen.

Myyjä suorittaa tämän hyvityksen käyttäen samaa maksutapaa, jota Peruutusoikeuden Haltija käytti alkuperäisessä transaktiossa, ellei Peruutusoikeuden Haltija nimenomaisesti suostu käyttämään toista maksutapaa ja siinä määrin kuin hyvitys ei aiheuta kustannuksia Peruutusoikeuden Haltijalle.

Myyjä ei ole velvollinen palauttamaan ylimääräisiä kuluja, jos Peruutusoikeuden Haltija on nimenomaisesti valinnut kalliimman toimitustavan kuin myyjän tarjoaman vakio toimitustavan.

9.6 SEURAUKSET

Peruutusoikeuden käyttäminen päättää Osapuolten velvollisuuden joko suorittaa etä- tai kotimyyntisopimus tai solmia se, kun Peruutusoikeuden Haltija on tehnyt tarjouksen. Etä- tai kotimyyntisopimuksen peruutusoikeuden käyttäminen päättää automaattisesti kaikki sivusopimukset ilman Peruutusoikeuden Haltijalle aiheutuvia kuluja muuten kuin tässä artikkelissa mainittu.

10. TAKUUT

Tämän artiklan mukaisen takuun käyttöönotto on pyydettävä ottamalla yhteyttä Myyjään seuraavassa URL-osoitteessa:

https://www.grip500.fr/contact

10.1 ENNAKKOVAROITUS

Asiakkaan on varmistettava, että hänen tilaamansa Tuotteet ovat yhteensopivia hänen ajoneuvonsa valmistajan määräysten kanssa.

Asiakkaan on myös noudatettava valmistajan ohjeita ja suosituksia kaikessa, mikä liittyy ajoneuvon turvallisuuteen ja luotettavuuteen, mukaan lukien renkaiden ja vanteiden koko, renkaiden täyttö ja paine sekä renkaiden asennus- ja varastointiehdot.

Mikään tässä artikkelissa mainituista takuista ei kata vikoja, jotka johtuvat asennusvirheestä, Tuotteiden normaalista kulumisesta, Tuotteiden epäsopivasta käytöstä johtuvista seurauksista tai Tuotteiden huolimattomasta käsittelystä Asiakkaan tai hänen alaisensa toimesta.

Myyjä ei myönnä takuuta millekään Tuotteiden viasta, joka on suoraan aiheutunut Asiakkaan valitseman Asennusaseman palvelusta.

10.2 VASTAAMINEN TUOTTEIDEN VIRHEETTÖMYYDESTÄ

10.2.1 Tuotteiden virheettömyys

Myyjä toimittaa Kuluttaja-Asiakkaalle Tuotteita, jotka täyttävät artikloissa 10.2.2, 10.2.3 ja 10.2.4 esitetyt vaatimukset.

10.2.2 Sopimuksenmukaisuuden subjektiiviset kriteerit

Jotta Tuotteet olisivat sopimuksen mukaisia, niiden on erityisesti tarvittaessa:

 • vastattava kuvausta, tyyppiä, määrää ja laatua ja esitettävä toiminnallisuutta, yhteensopivuutta, yhteentoimivuutta ja muita ominaisuuksia, kuten Myyntisopimuksessa on määritelty;
 • sovelluttava Kuluttajan erityiseen tarkoitukseen, jonka tämä on ilmoittanut Myyjälle viimeistään Myyntisopimuksen tekohetkellä ja jonka Myyjä on hyväksynyt;
 • toimitettava kaikkien tarvikkeiden ja ohjeiden, erityisesti asennusohjeiden, kanssa, kuten Myyntisopimuksessa on määritelty; ja
 • toimitettava päivitysten kanssa, kuten Myyntisopimuksessa on määritelty.
10.2.3 Sopimuksenmukaisuuden objektiiviset kriteerit

(i) Lisäksi siihen, että Tuotteiden on täytettävä kaikki sopimuksessa määritellyt sopimuksenmukaisuuden vaatimukset, Tuotteiden on:

 1. sovelluttava tarkoituksiin, joita vastaavantyyppiset hyödykkeet yleensä palvelevat, ottaen huomioon tarvittaessa kaikki voimassa olevat Euroopan unionin ja kansallisen lainsäädännön säännökset sekä kaikki olemassa olevat tekniset standardit tai, jos tällaisia teknisiä standardeja ei ole, alaa koskevat erityiset käytännesäännöt;
 2. tarvittaessa vastattava näytettä tai mallia, jonka myyjä on asettanut Kuluttajan saataville ennen sopimuksen tekemistä, ja vastattava tämän näytteen tai mallin kuvausta;
 3. tarvittaessa toimitettava tarvikkeiden, mukaan lukien pakkauksen ja asennusohjeiden tai muiden ohjeiden, kanssa, joita Kuluttaja voi kohtuudella odottaa saavansa; ja
 4. olemassa määrältään ja esittämässä laadultaan ja muilta ominaisuuksiltaan, mukaan lukien kestävyyden, toiminnallisuuden, yhteensopivuuden ja turvallisuuden, normaaleja vastaavantyyppisille hyödykkeille ja joita Kuluttaja voi kohtuudella odottaa, ottaen huomioon Tuotteiden luonteen ja ottaen huomioon kaikki julkiset lausunnot, jotka Myyjä tai muut toimijat kauppaketjussa tai Myyjän tai tällaisten henkilöiden puolesta, mukaan lukien valmistaja, ovat tehneet, erityisesti mainoksissa tai etiketissä.

(ii) Myyjä ei ole sidottu (i) kohdan d) alakohdassa mainittuihin julkisiin lausuntoihin, jos hän osoittaa:

 1. ettei hänellä ollut, eikä hänellä kohtuudella voinut olla tietoa kyseisestä julkisesta lausunnosta;
 2. että sopimuksen tekohetkellä julkista lausuntoa oli korjattu samalla tavalla kuin kyseinen lausunto oli tehty tai vastaavalla tavalla; tai
 3. ettei Tuotteiden ostopäätöstä olisi voinut vaikuttaa julkinen lausunto.

(iii) Sopimuksenmukaisuuden puutetta ei ole (i) kohdan mukaisesti, jos sopimuksen tekohetkellä Kuluttajalle on erikseen ilmoitettu, että Tuotteiden tietty ominaisuus poikkeaa (i) kohdassa määritellyistä objektiivisista sopimuksenmukaisuuden kriteereistä, ja Kuluttaja on nimenomaisesti ja erikseen hyväksynyt tämän poikkeaman tehdessään Myyntisopimuksen.

10.2.4 Tuotteiden virheellinen asennus

Kaikki sopimuksenmukaisuuden puutteet, jotka johtuvat Tuotteiden virheellisestä asennuksesta, katsotaan Tuotteiden sopimuksenmukaisuuden puutteiksi, jos:

 1. asennus on osa Myyntisopimusta ja sen on suorittanut Myyjä tai Myyjän vastuulla; tai
 2. asennuksen, jonka Kuluttajan piti suorittaa, on suorittanut tämä ja virheellinen asennus johtuu puutteista Myyjän toimittamissa asennusohjeissa.
10.2.5 Myyjän vastuu

Myyjä vastaa Kuluttajalle kaikista sopimuksenmukaisuuden puutteista, jotka ovat olemassa Tuotteen toimitushetkellä ja jotka ilmenevät kahden (2) vuoden kuluessa siitä hetkestä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Kuluttajan kansallisen lainsäädännön määräämää pidempää aikaa, johon Kuluttajaa kehotetaan tutustumaan.

10.2.6 Todistustaakka

Kaikki sopimuksenmukaisuuden puutteet, jotka ilmenevät yhden (1) vuoden kuluessa siitä hetkestä, kun Tuotteet on toimitettu, oletetaan olleen olemassa Tuotteiden toimitushetkellä, ellei toisin todisteta tai ellei tämä oletus ole yhteensopimaton Tuotteiden luonteen tai sopimuksenmukaisuuden puutteen luonteen kanssa. Edellä mainittu aika sovelletaan sanotun kuitenkaan rajoittamatta Kuluttajan kansallisen lainsäädännön määräämää pidempää aikaa, johon Kuluttajaa kehotetaan tutustumaan.

10.2.7 Ilmoitus

Kuluttajan kansallinen lainsäädäntö voi määrätä, että oikeuksiensa hyödyntämiseksi Kuluttajan on ilmoitettava Myyjälle sopimuksenmukaisuuden puutteesta tietyn ajan kuluessa siitä päivästä, kun hän havaitsi tämän puutteen. Kuluttajaa kehotetaan tutustumaan kansalliseen lainsäädäntöönsä tässä asiassa.

10.2.8 Kuluttajan oikeuskeinot sopimuksenmukaisuuden puutteen vuoksi

(i) Sopimuksenmukaisuuden puutteen ilmetessä Kuluttajalla on oikeus saada Tuotteet vastaamaan sopimusta, saada hinnanalennusta tai purkaa Myyntisopimus tässä artikkelissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti.

(ii) Saadakseen Tuotteet vastaamaan sopimusta, Kuluttaja voi valita korjauksen ja vaihdon välillä, ellei valittu keino ole mahdoton tai ellei se aiheuta Myyjälle kustannuksia, jotka olisivat kohtuuttomia verrattuna toiseen keinoon, ottaen huomioon kaikki olosuhteet, erityisesti:

 1. Tuotteiden arvo ilman sopimuksenmukaisuuden puutetta;
 2. Sopimuksenmukaisuuden puutteen merkitys; ja
 3. Mahdollisuus valita toinen keino ilman merkittävää haittaa Kuluttajalle.

(iii) Myyjä voi kieltäytyä saattamasta Tuotteita sopimuksenmukaisiksi, jos korjaus ja vaihto osoittautuvat mahdottomiksi tai jos se aiheuttaisi Myyjälle kustannuksia, jotka olisivat kohtuuttomia, ottaen huomioon kaikki olosuhteet, erityisesti (ii) kohdassa a) ja b) mainitut seikat.

(iv) Kuluttajalla on oikeus joko hinnanalennukseen artiklan 10.2.10 mukaisesti tai Myyntisopimuksen purkamiseen artiklan 10.2.11 mukaisesti seuraavissa tapauksissa:

 1. Myyjä ei ole suorittanut korjausta tai vaihtoa tai, tarvittaessa, ei ole suorittanut korjausta tai vaihtoa artiklan 10.2.8, (ii) ja (iii) mukaisesti, tai Myyjä on kieltäytynyt saattamasta Tuotteita sopimuksenmukaisiksi tämän artiklan (iii) kohdan mukaisesti;
 2. Sopimuksenmukaisuuden puute ilmenee huolimatta Myyjän yrityksestä saattaa Tuotteet sopimuksenmukaisiksi;
 3. Sopimuksenmukaisuuden puute on niin vakava, että se oikeuttaa välittömään hinnanalennukseen tai Myyntisopimuksen välittömään purkamiseen; tai
 4. Myyjä on ilmoittanut, tai olosuhteista on selvästi ilmennyt, että Myyjä ei saata Tuotteita sopimuksenmukaisiksi kohtuullisessa ajassa tai ilman merkittävää haittaa Kuluttajalle.

(v) Kuluttajalla ei ole oikeutta Myyntisopimuksen purkamiseen, jos sopimuksenmukaisuuden puute on vain vähäinen. Todistustaakka siitä, onko sopimuksenmukaisuuden puute vähäinen vai ei, kuuluu Myyjälle.

(vi) Kuluttajalla on oikeus lykätä hinnan tai sen osan maksua, kunnes Myyjä on täyttänyt hänelle takuun nojalla kuuluvat velvoitteet. Kuluttajan kansallinen lainsäädäntö voi säätää erityisistä ehdoista maksun lykkäämisoikeuden käyttämiselle, joihin Kuluttajaa kehotetaan tutustumaan.

(vii) Kuluttajan kansallinen lainsäädäntö voi säädellä kysymystä siitä, vaikuttaako Kuluttajan osuus sopimuksenmukaisuuden puutteeseen hänen oikeuteensa vaatia korjaustoimenpiteitä. Kuluttajaa kehotetaan siis tutustumaan kansalliseen lainsäädäntöönsä tässä asiassa.

10.2.9 Tuotteiden korjaus tai vaihto

(i) Korjaus tai vaihto suoritetaan:

 1. ilman kustannuksia;
 2. kohtuullisessa ajassa siitä hetkestä, kun Myyjä on saanut Kuluttajalta ilmoituksen sopimuksenmukaisuuden puutteesta; ja
 3. ilman merkittävää haittaa Kuluttajalle, ottaen huomioon Tuotteiden luonteen ja Kuluttajan tavoitteleman käytön.

(ii) Kun sopimuksenmukaisuuden puutteen korjaaminen edellyttää korjausta tai Tuotteiden vaihtoa, Kuluttaja asettaa Tuotteet Myyjän saataville. Myyjä ottaa vaihdetut Tuotteet takaisin omalla kustannuksellaan.

(iii) Kun korjaus edellyttää Tuotteiden poistamista, jotka oli asennettu niiden luonteen ja tarkoituksen mukaisesti ennen sopimuksenmukaisuuden puutteen ilmenemistä, tai kun nämä Tuotteet on vaihdettava, korjaus- tai vaihtovelvollisuus sisältää sopimuksenmukaisuuden puutteellisten Tuotteiden poistamisen ja vaihtotuotteiden tai korjattujen Tuotteiden asentamisen tai poisto- ja asennuskustannusten kattamisen.

(iv) Kuluttaja ei ole velvollinen maksamaan normaalista käytöstä, jota hän on tehnyt vaihdetuilla Tuotteilla ennen niiden vaihtamista.

10.2.10 Hinnan alennus

Hinnan alennus on suhteellinen kuluttajan vastaanottamien Tuotteiden arvon ja niiden arvon välillä, jos ne olisivat sopimuksen mukaisia.

10.2.11 Sopimuksen purkaminen

(i) Kuluttaja käyttää oikeuttaan sopimuksen purkamiseen toimittamalla myyjälle ilmoituksen, jossa hän ilmaisee päätöksensä käyttää oikeuttaan kauppasopimuksen purkamiseen.

(ii) Kun sopimuksen mukaisuuden puute koskee vain joitakin Kauppasopimuksen nojalla toimitettuja Tuotteita ja jos on olemassa perusteltu syy kauppasopimuksen purkamiseen artiklan 10.2.7 nojalla, Kuluttaja voi käyttää oikeuttaan kauppasopimuksen purkamiseen vain näihin Tuotteisiin nähden, ja muiden samanaikaisesti hankittujen Tuotteiden osalta, jos ei voida kohtuudella odottaa, että Kuluttaja suostuu säilyttämään vain sopimuksen mukaiset Tuotteet.

(iii) Kun Kuluttaja käyttää oikeuttaan sopimuksen purkamiseen kokonaan tai, (ii) mukaisesti, tietyistä Kauppasopimuksen nojalla toimitetuista Tuotteista:

 1. kuluttaja palauttaa Tuotteet Myyjälle tämän kustannuksella; ja
 2. Myyjä palauttaa Kuluttajalle maksetun hinnan Tuotteista heti Tuotteiden tai Kuluttajan toimittaman palautusnäytön vastaanottamisen jälkeen.

Tämän kappaleen tarkoituksena on, että Kuluttajan kansallinen lainsäädäntö voi määritellä palautuksen ja hyvityksen ehdot. Kuluttajaa kehotetaan siksi tutustumaan kansalliseen lainsäädäntöönsä tässä asiassa.

10.3 PIENETTYJEN VIRHEIDEN TAKUU

Kuluttaja-asiakkaalla voi olla oikeus hyödyntää kansallisia sääntöjä, jotka eivät erityisesti koske kuluttajasopimuksia ja jotka tarjoavat erityisiä oikeussuojakeinoja tietyntyyppisille virheille, jotka eivät olleet nähtävissä myyntisopimuksen tekohetkellä, nimittäin kansallisia säännöksiä, jotka voivat asettaa erityisiä sääntöjä myyjän vastuusta piilevien virheiden osalta. Kuluttajaa kehotetaan tutustumaan kansalliseen lainsäädäntöönsä tässä asiassa.

Ammattilaisasiakas tai Ei-ammattilaisasiakas hyötyvät mahdollisista Andorran oikeuden mukaisista takeista.

10.4 KAUPALLINEN TAKUU

Myyjä tarjoaa Asiakkaalle mahdollisuuden liittää tilaukseensa kaupallisen takuun nimeltä "Renkaiden Plus Takuu" tietyin ehdoin kaupallisen takuusopimuksen kautta, joka on saatavilla täällä.

Tämä kaupallinen takuu sovelletaan riippumatta Kuluttajan oikeudesta hyödyntää 10.2 artiklassa mainittua lakisääteistä vastaavuustakuuta tai 10.3 artiklassa mainittuja kansallisia säännöksiä piilevien virheiden takuusta.

Jos Ammattilainen tai Ei-ammattilainen ottaa kaupallisen takuun, se sovelletaan riippumatta Ammattilaisen tai Ei-ammattilaisen oikeudesta hyödyntää mahdollisia Andorran oikeuden mukaisia takeita.

11. VASTUUN RAJOITTAMINEN

Ellei Osapuolen suorittamatta jättäminen ole lopullista, vahingonkorvaukset ovat velvollisia vain, jos velallinen osapuoli on ensin vaadittu suorittamaan velvoitteensa kohtuullisessa ajassa. Velallinen osapuoli tuomitaan tarvittaessa vahingonkorvauksiin joko velvoitteen suorittamatta jättämisen tai viivästymisen vuoksi, ellei hän osoita, että suorittaminen on estynyt Force Majeure -tapauksen vuoksi. Velallinen osapuoli on vastuussa vain niistä vahingoista, jotka on ennakoitu tai jotka olisi voitu ennakoida sopimuksen tekohetkellä, paitsi jos suorittamatta jättäminen johtuu törkeästä virheestä tai petoksesta. Jopa silloin, kun sopimuksen suorittamatta jättäminen johtuu törkeästä virheestä tai petoksesta, vahingonkorvaukset kattavat vain sen, mikä on suorittamatta jättämisen välitön ja suora seuraus.

12. VAKUUTUS

Myyjä on vakuutettu ammatillisen vastuunsa osalta, joka johtuu hänen toiminnastaan ja aiheutuu kolmansille osapuolille ennen tai jälkeen tuotteen toimituksen tai työsuorituksen valmistumisen aiheutuneista henkilö-, materiaali- ja aineettomista vahingoista.

Tämä vakuutus on otettu AXA France -yhtiöltä - 313 Terrasses de l’Arche – 92727 Nanterre Cedex (Ranska).

Tämän vakuutuksen maantieteellinen kattavuus ulottuu koko maailmaan lukuun ottamatta (i) toimintaa, jota harjoittavat pysyvät laitokset tai asennukset, jotka sijaitsevat Ranskan, Andorran ja Monacon ulkopuolella; (ii) vientiä Yhdysvaltoihin ja Kanadaan; (iii) palveluja tai töitä, joita vakuutettu on suorittanut tai jotka on tehty hänen lukuunsa Yhdysvaltojen ja Kanadan alueilla, mukaan lukien messujen, näyttelyiden tai esittelyjen järjestäminen.

13. FORCE MAJEURE

Jos Force Majeure aiheuttaa velallisen osapuolen lopullisen estymisen, sopimus puretaan automaattisesti ja osapuolet vapautetaan velvoitteistaan.

Jos Force Majeure aiheuttaa tilapäisen estymisen, velvoitteen suorittaminen keskeytetään, ellei siitä aiheutuva viivästys oikeuta sopimuksen purkamiseen.

Osapuolen kyvyttömyys suorittaa sopimusvelvoitetta vapauttaa kyseisen osapuolen vastaavasti, kun se johtuu Force Majeure -tapauksesta ja on lopullinen, ellei hän ole sopinut ottaa vastuuta siitä tai ellei häntä ole aiemmin vaadittu suorittamaan velvoitetta.

14. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Myyjän Asiakkaasta myynnin yhteydessä keräämät henkilötiedot käsitellään automatisoidusti, ja myyjä on yksin määritellyt keinot ja tarkoituksen ja on täten vastuussa tästä käsittelystä Andorran lain 15/2003, 18. joulukuuta 2003 henkilötietojen suojasta annetun lain (jäljempänä "LQPD") 3.4 artiklan mukaisesti.

Asiakasta kehotetaan tutustumaan Tietosuojakäytäntöön ja Sivuston Evästesivuun, jotta hän voi tietää ehdot, joilla henkilötietoja käsitellään ja säilytetään Myyjän toimesta.

15. SOPIMUSASIAKIRJAT

Sopimus koostuu seuraavista sopimusasiakirjoista:

 1. nykyisistä Yleisistä Myyntiehdoista;
 2. Tilausvahvistuksesta;
 3. Toimituskuitista;
 4. Myyntilaskusta.

Mikäli kahden asiakirjan ehdot ovat ristiriidassa tai eroavat toisistaan, korkeamman asteikon asiakirjan ehto on etusijalla (esim. Myyntilasku on etusijalla Toimituskuitiin nähden; Toimituskuitti on etusijalla Tilausvahvistukseen nähden; Tilausvahvistus on etusijalla Yleisiin Myyntiehtoihin nähden).

Asiakkaan, hänen valtuutetunsa tai edustajansa Toimituskuitissa olevaa merkintää, muuta kuin hänen allekirjoitustaan, ei katsota sopimukselliseksi ilman Myyjän hyväksyntää.

Edellä mainitut sopimusasiakirjat muodostavat osapuolten välillä olevien sitoumusten kokonaisuuden. Nämä sopimusasiakirjat korvaavat ja mitätöivät kaikki aiemmat suulliset tai kirjalliset sitoumukset, jotka liittyvät Myyntiin.

Osapuolet ovat sopineet kantavansa riskin kaikista ennakoimattomista muutoksista olosuhteissa, jotka tekisivät kummankin osapuolen velvoitteiden täyttämisen Sopimuksen mukaisesti liian kalliiksi.

16. OTSIKOT

Yleisten Myyntiehtojen käytetyt otsikot on tarkoitettu vain mukavuuden vuoksi eivätkä ne saa vaikuttaa Yleisten Myyntiehtojen ehtojen merkitykseen tai rakenteeseen.

Mikäli otsikoiden ja ehtojen välillä ilmenee tulkintaongelmia, otsikot katsotaan olemattomiksi.

17. VOIMASSAOLO

Mikäli yksi tai useampi Yleisten Myyntiehtojen ehto julistetaan mitättömäksi, kirjoittamattomaksi tai soveltamiskelvottomaksi lain, asetuksen tai toimivaltaisen tuomioistuimen lopullisen päätöksen seurauksena, kyseinen ehto tai ehdot tulee tai tulevat katsottavaksi erilliseksi Yleisistä Myyntiehdoista. Muut Yleisten Myyntiehtojen ehdot katsotaan voimassaoleviksi ja ne pysyvät voimassa, ellei jompikumpi osapuoli osoita, että mitätöity ehto tai ehdot ovat olennaisia ja ratkaisevia, ilman joita se ei olisi tehnyt sopimusta.

18. SUVAITSEVAISUUS

Se, että toinen osapuoli ei vedä toisen osapuolen huomioon tämän Sopimuksesta johtuvien velvoitteiden laiminlyöntiä, ei tule tulkita luopumiseksi kyseisen velvoitteen täyttämisestä, ellei ole tapahtunut vanhentumista.

19. MODEROINTIOHJEISTO

Myyjän verkossa olevien arvostelujen moderointiohjeisto on saatavilla täällä.

20. REKLAMAATIO

Mikäli asiakkaalla on reklamaatio, häntä kehotetaan ottamaan yhteyttä Myyjään lomakkeen kautta, joka on saatavilla täällä.

Kaikissa reklamaatioissa asiakasta kehotetaan ilmoittamaan hänen tilausnumeronsa.

Myyjä pyrkii parhaansa mukaan vastaamaan kaikkiin reklamaatioihin mahdollisimman nopeasti.

Asiakkaan mahdollisuus tehdä reklamaatio ei vaikuta hänen oikeuteensa ottaa yhteyttä kuluttajariitalautakuntaan Artikla 21:n mukaisesti tai mihin tahansa toimivaltaiseen tuomioistuimeen.

21. VÄLITYSMENETTELY

Soveltamalla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) nro 524/2013 artiklaa 14.1, annettu 21. toukokuuta 2013, teitä informoidaan mahdollisuudesta ottaa yhteyttä Euroopan komission tarjoamaan Verkkovälitteiseen Riitojenratkaisualustaan (RLL), joka on saatavilla seuraavassa osoitteessa: Verkkovälitteinen Riitojenratkaisu.

22. SOVELLETTAVA LAKI

Myyjän ja Euroopan unionin alueella sijaitsevan Kuluttaja-asiakkaan välisiä sopimussuhteita säätelee sen jäsenvaltion laki, jossa asiakas on sijoittautunut, kyseisen jäsenvaltion kuluttajansuojalainsäädännön osalta.

Koska tilaustiedot käsitellään myyjän maltalaisessa laitoksessa tietokoneellisesti, henkilötietojen käsittelyssä sovelletaan Maltan lakia.

Muiden kuin edellä mainittujen kahden seikan osalta sovelletaan toissijaisesti Andorran lakia.

Jatka selaamista hyväksymättä >
Tietoja evästeistä ja muista seurantaohjelmista
Grip500.fi (GRIP500) ja sen kumppanit (Google, Hotjar, Microsoft) käyttävät evästeitä ja muita seurantaohjelmia (verkkotallennus) sivuston moitteettoman toiminnan varmistamiseksi, selauksen helpottamiseksi, tilastollisten mittausten tekemiseksi ja mainoskampanjoiden yksilöimiseksi. Laitteeseesi tallennetut evästeet ja muut seurantaohjelmat voivat sisältää henkilötietoja. Emme aseta evästeitä tai muita seurantaohjelmia ilman selvää ja tietoista suostumustasi, sivuston toiminnalle välttämättömiä lukuun ottamatta. Säilytämme valintaasi 6 kuukautta. Voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa eväste- ja seurantaohjelmasivulla. Voit jatkaa selausta hyväksymättä evästeitä tai muita seurantaohjelmia. Hylkääminen ei ole este palveluiden käyttämiselle GRIP500. Lisätietoa löydät eväste- ja seurantaohjelmasivulta.
Yksilöllistä evästeitä
LiveChat
Tapahtui virhe, ole hyvä ja yritä uudelleen tai ota meihin yhteyttä jos virhe toistuu.