Yleiset myyntiehdot

GRIP500 SLU on riippumaton palveluntarjoja (jäljempänä "Palvelutoimittaja"), joka tarjoaa omisteisen alustansa AD TYRES INTERNATIONAL SLU:n käyttöön, joka on Andorran lain nojalla perustettu yritys, jonka yhtiömuoto on sociedad limitada unipersonal (yhden miehen osakeyhtiö) ja jonka pääoma on 1 000 000 euroa, rekisteröity Andorran kauppa- ja yritysrekisteriin numerolla 16339, jonka pääkonttori sijaitsee osoitteessa C. Prat de la Creu, 59-65, ANDORRA LA VELLA (Andorran ruhtinaskunta), sähköpostiosoite: cm(a)adtyre.com, puhelinnumero: +376 810 888, (jäljempänä "Myyjä").

1. MÄÄRITELMÄT

Kaikki tässä asiakirjassa esiintyvät yleisnimet, joiden ensimmäinen kirjain on kirjoitettu isolla kirjaimella, määritellään tässä artiklassa.

 • Vastaanottoilmoitus tarkoittaa sähköpostiviestiä, jonka Myyjä lähettää Asiakkaalle Tilauksen vahvistamisen jälkeen ja joka sisältää tiivistelmän tilauksesta, yleiset myyntiehdot ja tilausta vastaavan Laskun.
 • Tilauslomakkeella tarkoitetaan Asiakkaan valitsemia Tuotteita koskevaa yhteenvetoa, jonka asiakas vahvistaa Sivustolla Tilauksen viimeistelemiseksi.
 • Toimitusvahvistuksella tarkoitetaan asiakirjaa, jonka kuljetusliike toimittaa tilauksen toimittamisen yhteydessä asiakkaan allekirjoitusta vastaan, ja joka todistaa tilauksen toimittamisen ja kyseessä olevien tuotteiden täydellisen kunnon ja poikkeavuuksien puuttumisen.
 • Ylivoimainen este on määritelty artiklassa 12.
 • Yleiset myyntiehdot tarkoittavat myyjän nykyisiä yleisiä myyntiehtoja, joita asiakkaan on noudatettava Tilauksen tekemiseksi.
 • Asiakkaalla tarkoitetaan mitä tahansa yksityishenkilöä tai yritystä, joka toimii kuluttajana, ei-ammattilaisena tai ammattilaisena ja joka käyttää Sivustoa tilauksen suorittamista varten.
 • Tilauksella tarkoitetaan Tuotteita, jotka Asiakas on tilannut missä tahansa ostotilanteessa Sivustolla.
 • Kuluttajalla tarkoitetaan asiakasta, luonnollista henkilöä, joka toimii tarkoituksiin, jotka eivät kuulu hänen kaupalliseen, teolliseen, käsiteolliseen, liberaaliin tai maataloudelliseen toimintaansa.
 • Sopimuksella tarkoitetaan kaikkia sopimusasiakirjoja, joissa määritellääin Osapuolten oikeudet ja velvollisuudet kaikkea Myyntiä koskien 15 artiklan mukaisesti.
 • Toimituspäivä tarkoittaa Asiakkaan Tilauksen todellista toimituspäivää, joka on ilmoitettu Toimitusvahvistuksessa.
 • Peruuttamisajanjaksolla tarkoitetaan artiklassa 9 tarkoitettua ajanjaksoa.
 • Laskulla tarkoitetaan laskua, joka lähetetään Asiakkaalle Vastaanottoilmoituksen avulla.
 • Toimittajalla tarkoitetaan sopimuksen ulkopuolista osapuolta, jolla on Asiakkaan tilauksen mukainen Tuote tai Tuotteet.
 • Ei-ammattimaisella tarkoitetaan Asiakasta, oikeushenkilöä, joka toimii tarkoituksiin, jotka eivät kuulu hänen kaupalliseen, teolliseen, käsiteolliseen, liberaaliin tai maataloudelliseen toimintaansa.
 • Tuotetarjonta tarkoittaa tarjontaa, joka on julkaistu Myyjän vastuulla yhdellä sen alustoista ja erityisesti sen Sivustolla, joka on tarkoitettu tietyn Tuotteen myyntiin ja joka sisältää erityisesti valokuvan sekä Tuotteen ominaisuudet ja hinnan.
 • Osapuoli/osapuolet tarkoitetaan yksikössä Asiakasta tai Myyjää erikseen ja monikossa Asiakasta ja Myyjää yhdessä.
 • Hinta tarkoittaa artiklassa 3 tarkoitettua kokonaishintaa, jonka asiakas sitoutuu maksamaan tilauksen perusteella.
 • Tuote tarkoittaa renkaita tai niihin liittyviä tuotteita (vanteita, ketjuja jne.), joita Myyjä tarjoaa Sivustollaan.
 • Ammattilainen tarkoittaa Asiakasta, julkista tai yksityistä luonnollista tai oikeushenkilöä, joka toimii tarkoituksiin , jotka liittyvät hänen kaupalliseen, teolliseen, käsiteolliseen, liberaaliin tai maataloudelliseen toimintaan, mukaan lukien toimiessaan yhtiön puolesta tai toisen ammattilaisen puolesta.
 • Verkkosivusto tarkoittaa Myyjän internetsivua, joka löytyy osoitteesta grip500.fi.
 • Asennusasema tarkoittaa Sivustolla (https://www.grip500.fi ) lueteltuja autokorjaamoja, joihin Asiakas voi toimittaa Tilauksensa ja asennuttaa Tuotteitaan.
 • Kuljetusyhtiö tarkoittaa Tavarantoimittajan tai Myyjän valitsemaa kuljetusyritystä Tilauksen toimittamiseen ja toimittamiseen Asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen tai asiakkaan valitsemalle Asennusasemalle.
 • Myyjä tarkoittaa johdannossa tarkoitettua henkilöä.
 • Myynti tarkoittaa Myyjän ja Asiakkaan välillä tehtyä laillista kauppaa, jonka mukaan ensimmäinen on velvollinen toimittamaan Tilauksen ja toinen maksamaan Hinnan.

2. TAVOITE JA HYVÄKSYMINEN

Ehtojen tarkoituksena on säännellä ilman rajoituksia myyjän sivuston kautta tapahtuvaa myyntiä ja määritellä myyjän ja asiakkaan välinen sopimussuhde jokaisessa tilauksessa.

Yleiset myyntiehdot ovat voimassa ja korvaavat kaikki muut sopimukset, sitoumukset, ilmoitukset, lupaukset, aikomukset, asiakirjat tai tiedot, jotka Osapuolet ovat aiemmin tehneet Tilausta koskien.

Kaikkien Asiakkaan tekemien Tilausten hyväksyntä edellyttää ehdottomasti, että kaikki Yleiset myyntiehdot, jotka ovat samanaikaisesti voimassa Sivustolla, on hyväksytty rajoituksetta tai varauksetta, ja hyväksyminen tehdään napsauttamalla ruutua maininnan vasemmalla puolella "Olen lukenut ja hyväksynyt ilman rajoituksetta tai varauksetta kaikki tilaukseeni sovellettavat ehdot".

Ehdot ovat saatavilla sivustolla, ja ne toimitetaan asiakkaalle kestävällä tavalla Vastaanottotodistuksen liitteenä.

Sopimuksen katsotaan tehdyn osapuolten välillä sinä päivänä, jona Myyjä on antanut Vastaanottotodistuksen.

Asiakkaalle ilmoitetaan, että Sopimuksen tekeminen merkitsee hänelle Hinnan maksamisvelvollisuutta Myyjän eduksi.

3. HINTA

Jokaiseen Tuotetarjontaan liittyy yksikköhinta euroina ja sisältää kaikki verot (sis. verot).

Alla olevan artiklan 19 mukaisesti kaikkiin Tilauksiin sovelletaan Andorran ruhtinaskunnan lakeja, jotka katsotaan tehdyiksi sillä alueella, johon Myyjä on sijoittautunut. Tämän seurauksena Tuotetarjonta hintaan sisältyy todennäköisesti kaikki Andorran ruhtinaskunnassa sovellettavat ympäristöosuudet.

Myyjällä on oikeus muuttaa hintojaan milloin tahansa. Asiakkaalle ilmoitetaan, että Tarjottujen Tuotteiden hinta voi vaihdella useita kertoja päivässä. Tilaukseen sovelletut hinnat ovat ne, jotka näytetään Sivustolla yhdessä Tilauksen lopullisen hyväksynnän kanssa samanaikaisesti artiklassa tarkoitetusti. 5.4.

Tietyyn Tuotetarjonnan kohdalla Myyjä asettaa asiakkaan saataville hintavertailutyökalun , josta näkyvät joidenkin sen kilpailijoiden hinnat. Selvittääksesi päivämäärän, jona Myyjä ilmoitti kilpailijan hinnan, Asiakasta voi asetaa hiirensä kyseisen hinnan päälle, jotta näyttöön tulee tekstikupla, joka ilmoittaa kilpailevan hinnan keräyspäivän ja -ajan.

Tilauksen kokonaishinta koostuu seuraavista:

 • asiakkaan valitsemien tuotteiden ja palveluiden hintojen kokonaissumma; ja
 • mahdolliset lähetyskulut (ellei se tarjoa toimitusmaksua tietyin ehdoin).

Myyjä pysyy kokonaan tilauksen tuotteiden omistajana, kunnes Hinta on täysin maksettu.

4. TUOTTEET

4.1 Tuotteiden ominaisuudet

Tuotteiden olennaiset ominaisuudet ja hinta ilmoitetaan jokaisessa verkkosivustolla julkaistavassa Tuotetarjonnassa. Sivustolla. Nämä tekijät muodostavat sopimustiedot, jotka sitovat Myyjää, jos sopimus tehdään asiakkaan kanssa, ja jos kyseisiä Tuotteita on varastossa.

Tuotetarjontaa voidaan havainnollistaa renkaiden kuvilla tai rengasmerkinnällä (kuluttajaetiketit). Nämä ovat puhtaasti suuntaa-antavia tietoja, eivätkä ne ole velvoittavia.

Jokaisen renkaan kyljestä löytyy DOT-numero seuraavasti:

DOT B94W HWNX 3903

 • DOT : Department Of Transportation
 • B9 : renkaan valmistaneen tehtaan koodi
 • 4W: valmistajan oma mittakoodi
 • HWNX: valmistajakohtainen valinnainen koodi
 • 3903: renkaan valmistuspäivämäärä, joka vastaa 39. viikkoa vuonna 2003.

Renkaita, jotka on valmistettu alle kolmekymmentäkuusi (36) kuukautta sitten, pidetään uusina. Tästä johtuen Myyjä ei hyväksy mitään renkaan ikään perustuvia vaatimuksia, jos renkaan DOT-merkintä osoittaa, että renkaan ikä on alle tai yhtä suuri kuin kolmekymmentäkuusi (36) kuukautta.

4.2 Tuotteiden saatavuus

Tuotteen saatavuuden ilmoittaminen vastaavassa Tuotetarjonnassa "VARASTOSSA" on puhtaasti suuntaa-antavaa tietoa päivittäisistä transaktiovirroista ja volyymeista.

Mikäli tuotetta ei ole varastossa, myyjä ilmoittaa asiasta asiakkaalle ja palauttaa asiakkaalle korvauksen kokonaan samalla tavalla, jota käytettiin tilauksen maksamiseen, seitsemänkymmenenkahden (72) tunnin kuluessa siitä, kun se on saanut tiedon tuotteen puuttumisesta. Mikäli Tilausta ei ole osittain saatavissa, asiakkaalle korvataan puuttuvien Tuotteiden osa.

5. TILAUS

5.1 Pääsy sivustolle

Julkinen sivusto on kaikkien kävijöiden saatavilla, koko vuoden ajan, 7 päivää viikossa, 24 tuntia vuorokaudessa, jollei Myyjän tarpeellisiksi katsomista ja teknisistä huolto-, kunnossapito- ja päivitystoimenpiteistä ja Myyjän tahdosta riippumattomista teknisistä vioista muuta johdu.

Edellä sanotusta huolimatta Myyjä ei ole millään tavoin vastuussa Sivustoon pääsyn mahdollisista keskeytyksistä, jotka johtuvat sen hosting-palvelusta, Asiakkaan Internet-palveluntarjoajasta tai suoraan Asiakkaasta tai ongelmasta, joka sattuu asiakkaan tietokonejärjestelmälle kolmannen osapuolen (virus, looginen pommi, troijalainen jne.) tai ylivoimaisesta esteestä. Kaikissa edellä mainituissa tapauksissa asiakas luopuu nimenomaisesti ja kokonaan korvausvaatimuksesta, joka perustuu Sivustoon pääsyn keskeyttämiseen tai estämiseen.

Kaikki kustannukset, jotka asiakkaalle aiheutuvat hänen pääsystä Sivustolle, pysyvät hänen omina kustannuksinaan ja erityisesti asiakkaan tietoteknisten laitteiden, internetliittymän ja mahdollisten ohjelmistojen kustannukset.

5.2 Tuotteen tai tuotteiden valinta

Asiakas tunnustaa ja hyväksyy sen, että Asiakkaan suorittama tuotteiden haku/valinta on yksin ja ainostaan hänen vastuullaan.

Asiakkaan hakujen helpottamiseksi Myyjä asettaa asiakkaan saataville verkkosivustollaan (i) hakupalkin , johon Asiakas voi vapaasti kirjoittaa avainsanoja, ja (ii) hakutyökalun, joka perustuu kyseisten tuotteiden eri ominaisuuksiin valintaluettelon mukaan. Myyjä ei takaa näiden työkalujen asianmukaista toimintaa, kiinnostavuutta, täydellisyyttä ja soveltuvuutta.

Asiakkaan vastuulla on tuntea kaikki myyjän verkkosivustollaan tarjoamat Tuotetarjonnat ja suorittaa tarvittava tutkimus valitusta mallista ja myyjän kilpailijoista arvioidakseen Tuotetarjonnan relevanssia, kiinnostavuutta ja sopivuus tarpeisiinsa. Asiakasta pyydetään erityisesti tutustumaan ilmoituksiin sekä vastaaviin tuotetarjonnassa esitettyihin renkaisiin arvioidakseen, vastaako näytetty tuote todennäköisesti sen tarpeita.

Tuotteen valinta suoritetaan napsauttamalla "Lisää ostoskoriin" -toimintoa halutun määrän valinnan jälkeen.

Tällä toimenpiteellä vain lisätään valittu tuote Asiakkaan ostoskoriin, eikä se aiheuta ostovelvollisuutta tässä vaiheessa.

Heti kun asiakkaan mielestä hänen ostoksensa on täydellinen, hänen on vain siirryttävä "Ostoskori"-välilehdelle tarkistaaksesi tuotteiden oikeat valinnat ja määrät ja ottamalla huomioon tilaukseensa liittyvän kokonaishinnan.

Ennen Tilauksen lopullista vahvistamista Asiakas voi muuttaa ostoskoriaan milloin tahansa.

5.3 Asiakastilin luominen ja käyttö

Tilauksen viimeistelemiseksi asiakkaan on luotava henkilökohtainen tili (jos sitä ei ole jo tehty aiemman Tilauksen yhteydessä). Tätä tarkoitusta varten kuluttajan ja ei-ammatilaisasiakkaan on annettava kelvollinen sähköpostiosoite ja määritettävä salasana ja ilmoitettava henkilöllisyytensä, puhelinnumeronsa ja osoitteensa. Ammattilainen luo "ammattilaistilin" antamalla kelvollisen sähköpostiosoitteen ja määrittämällä salasanan ja ilmoittamalla hänen sukunimensä, etunimensä, yrityksensä nimen, puhelinnumeronsa ja osoitteensa.

Kaikki Asiakkaiden henkilökohtaiset tiedot kerätään ja käsitellään jäljempänä artiklassa 14 määriteltyihin tarkoituksiin ja ehdoin.

Asiakas sitoutuu antamaan oikeita ja aitoja tietoja ja ilmoittamaan myyjälle niitä koskevista muutoksista. Yhteenveto toimitetuista tiedoista on saatavilla sivustolla. Pyydettyjen tietojen toimittamatta jättäminen vastaa tilin luomisesta luopumista ja estää tilaajaa vahvistamasta tilausta.

Myyjä ei ole vastuussa tietojen syöttöön liittyvistä virheistä ja niistä seuraavista seurauksista, kuten viivästymisestä ja / tai toimitusvirheestä. Tässä yhteydessä kaikki tilauksen palauttamisesta aiheutuvat kustannukset ovat täysin asiakkaan vastuulla.

Asiakas vastaa tilinsä ja salasanan luottamuksellisuuden ja turvallisuuden ylläpidosta sekä laitteidensa käytön rajoittamisesta. Asiakas on yksin vastuussa kaikista tilinsä suorittamista käytöistä ja toiminnoista. Asiakas ilmoittaa myyjälle viipymättä, jos hänellä on syytä uskoa, että kolmas osapuoli käyttää hänen tiliään luvatta.

Myyjä pidättää oikeuden deaktivoida viipymättä tai korvauksetta minkä tahansa asiakkaan tilin, jos asiakas rikkoo näitä ehtoja ja käyttää tiliä vilpillisesti tai laittomasti asiakkaan tai kolmannen osapuolen toimesta.

Asiakas voi sulkea tilinsä ilmoittamalla myyjälle päätöksestään sähköpostitse osoitteeseen https://www.grip500.fi . Myyjä sulkee tilin vähintään seitsemänkymmenenkahden (72) tunnin sisällä tämän sähköpostin vastaanottamisesta.

5.4 Tilauksen vahvistaminen

Kun Asiakas on hyväksynyt ostoskorin, luonut tilin, kirjoittanut toimitusosoitteen, valinnut maksutavan, häntä pyydetään vahvistamaan tilauksensa lopullisesti suorittamalla maksu. Tämän toimenpiteen tehokkuus edellyttää näiden yleisten myyntiehtojen etukäteen hyväksymistä (katso yllä).

Tilauksen lopulliseen hyväksyntään liittyy Asiakkaan velvoite maksaa tuotteen hinta Myyjän eduksi.

5.5 Tilauksen peruuttaminen

Tilauksen lopullisen vahvistuksen jälkeen asiakas voi pyytää peruuttamista, mikäli tilauksen tuotteita ei ole vielä toimitettu kuljetusliikkeelle. Jälkimmäisessä tapauksessa Tilausta ei voi enää peruuttaa eikä Myyjää voida pitää vastuullisena. Siitä huolimatta, että Tilausta ei voi peruuttaa, Asiakkaalla on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta toimitusta artiklan 8.3mukaisesti tai käyttää peruuttamisoikeuttaan artiklan ehtojen mukaisesti. 9.

Pyytääkseen Tilauksen peruuttamista Asiakkaan on kirjauduttava asiakastililleen, valittava tilaus, jonka hän haluaa peruuttaa, ja avattava valitus asiakaspalvelussamme tukipyynnön avulla.

Heti kun Myyjä on ottanut huomioon peruutuksen, asiakkaalle palautetaan viimeistään kymmenen (10) työpäivän kuluessa Myyjän sähköpostitse antamasta vahvistuksesta samalla maksutavalla kuin Asiakas käytti Tilauksen yhteydessä

6. RAHOITUSEHDOT

Maksu suoritetaan välittömästi tilauksesta, jonka myyjä käsittelee vasta, kun se on saanut Asiakkaan täyden maksun. Myyjä pidättää oikeuden peruuttaa tilauksen, ellei asiakas ole maksanut maksua kahdenkymmeneneljän (24) tunnin kuluessa tilauksen hyväksynnästä.

Asiakas voi maksaa tilauksensa seuraavilla maksuvälineillä:

 • pankkikortti,
 • Paypal, ING, Bancontact, Sofort, Belfius tai
 • SEPA-tilisiirto (mahdollisuus automaattisiin vähennyksiin ammattilaisille).

Asiakas vastaa maksuprosessin aikana mahdollisesti tapahtuneista syöttövirheistä ja maksutapojen virheellisyyksistä tai toimintahäiriöistä.

Jos ammattilaisasiakas maksaa myöhässä, viivästyneen maksun lisäksi on maksettava kaikki määrät, joita ei makseta eräpäivänä, ja maksettava kiinteä 40 euron korvauksen, joka maksetaan takaisinperintäkuluista. Maksuviivästyskorot lasketaan eräpäivänä EKP:n korotettuna 10 pisteellä ilman erillistä ilmoitusta.

Jokaisen maksun suorittamisen jälkeen asiakas saa vahvistussähköpostiviestin.

6.1 Maksaminen pankkikortilla

Myyjä hyväksyy maksut vain Visa-, Mastercard- tai Maestro-luottokorteilla.

Suojatun verkkomaksun luottokortilla tekee maksupalveluntarjoaja.

Kaikki luottokortilla maksamisen vaiheet ovat HIPAY / BRAINTREE / CHECKOUT-maksujärjestelmän alaisia, jotka ovat täysin salattuja ja suojattuja. Käytetty protokolla on SSL yhdistettynä pankkitoimintaan (3D secure- protokolla).

Tämä tarkoittaa, että tilaukseen liittyvät tiedot ja luottokortin numero eivät liiku selvänä tietona internetissä. Luottokortin numeroa ei tulosteta millekään paperille, laskuun, kuittiin tai muuhun luetteloon.

Myyjä ei tiedä korttien numeroja. HIPAY / BRAINTREE / CHECKOUT eivät säilytä korttinumeroita toimitettuaan maksutapahtuman kauppiaan pankkiin. Siksi kukaan henkilö ei pääse käsiksi, joko tietokonepohjaisesti tai painetussa muodossa, ostajien luottokorttien yksityiskohtiin. Luottokorttinumeron hakkeroinnin riski ostettaessa Myyjän verkkosivustoilla HIPAY / BRAINTREE / CHECKOUT on lähes olematon.

Ammattilaisasiakkaat voivat käyttää myös automaattista veloitusjärjestelmää GoCardless (gocardless.com), joka on Myyjän valitsema. Järjestelmä on täysin salattu.

Asiakas tunnustaa ja hyväksyy varauksetta, että Myyjän vastuuta ei voida aiheutua yllä mainittujen maksujärjestelmien tietoturvaloukkauksista, jotka ovat yksin niiden toimittajan vastuulla.

Luottokortilla maksettaessa tapahtuma veloitetaan välittömästi maksusta, jonka asiakas suorittaa. Kortilla tehty maksusitoumus on peruuttamaton. Antamalla pankkitietonsa myyntihetkellä, asiakas valtuuttaa myyjän veloittamaan kortiltaan ilmoitettua hintaa vastaavan summan. Asiakas vahvistaa, että hän on veloitettavan kortin laillinen omistaja ja että hänellä on laillinen oikeus käyttää sitä. Jos korttia ei voi veloittaa, tilaus peruutetaan heti.

Etämyyntisopimukseen liittyvästä toiminnasta vastaa AD TYRES INTERNATIONAL EU, joka sijaitsee osoitteessa 3 Suite Suite 2407, Tower Business Center, Tower Street Swatar, BIRKIRKARA BKR 4013, MALTA - yrityksen rekisteröintinumero OC 1277.

6.2 Maksaminen PayPalin avulla

Asiakkaalla, joka käyttää maksua Paypalin kautta (www.paypal.com), on oltava tai luotava tili tämän palveluntarjoajan kautta (www.paypal.com/signup/accountCreate).

Paypalin kautta tehdyt tapahtumat suojataan 3D Secure -protokollalla. Myyjällä ei ole koskaan pääsyä Asiakkaan pankkitietoihin.

Asiakas tunnustaa ja hyväksyy varauksetta, että Myyjän vastuuta ei voida aiheutua PayPal-maksujärjestelmien tietoturvaloukkauksista, jotka ovat yksin PAYPAL-yrityksen vastuulla.

6.3 Maksaminen tilisiirron avulla

Asiakas voi maksaa SEPA-tilisiirrolla myyjän tilille

Jotta myyjä voi ottaa tämän siirron huomioon, on välttämätöntä, että asiakas ilmoittaa tilausumeron siirron viitteessä tai tätä tarkoitusta varten varatussa kentässä. Tilausnumero ja pankkitiedot ilmoitetaan asiakkaalle SEPA-siirrolle tarkoitetulla sivulla.

Tilaus käsitellään vasta tilisiirron vastaanoton ja hyväksynnän jälkeen. Tästä johtuen ilmoitettu toimitusaika voi vaihdella maksun vastaanottamisajasta riippuen.

Pankkisiirrolla maksettaessa liikkeeseenlaskijan pankin lisäksi perittyjä maksuja ei voida veloitta vastaanotettavasta maksutapahtumasta.

6.4 Maksaminen pankkikortilla 4 erässä

4-kertainen maksuvaihtoehto on saatavana alla olevilla ehdoilla (ei voimassa rengaspaketeille).

Tilauksesi yhteensä käsittelykulut
0.00 € - 199.99 € 6.90%

Ulkomaisia ​​kortteja, ainostaan nostoihin tarkoitettuja kortteja, järjestelmällisen hyväksynnän kortteja (Electron, Maestro, Cirrus ...) ja e-kortteja ei hyväksytä.

Kuukausimaksut maksetaan luottokortilla tai suoraveloituksella.

Kolme määräaikaa seuraavasti:

 • Määräaika 1 : tilauksesi päivä, 1/4 tilauksen määrästä, mukaan lukien käsittelymaksut.
 • Määräaika 2 : 30 päivää tilauksen jälkeen, 1/4 tilauksen määrästä, mukaan lukien käsittelymaksut.
 • Määräaika 3 : 60 päivää tilauksen jälkeen, 1/4 tilauksen määrästä, mukaan lukien käsittelymaksut.
 • Määräaika 4 : 90 päivää tilauksen jälkeen, 1/4 tilauksen määrästä, mukaan lukien käsittelymaksut.

Mikäli maksu hylätään, annamme sinulle 7 päivän kuluessa tilanteen korjaamiseksi ilman viivästyskorkoa ja pidätämme samalla oikeuden hyötyä "maksujärjestelystäsi". Tämän ajanjakson jälkeen menetät oikeuden hyötyä "maksujärjestelystä" ja kaikki summat erääntyvät välittömästi. Maksuviivästyskorot lasketaan eräpäivänä EKP:n korotettuna 10 pisteellä ilman erillistä ilmoitusta.

7. OMISTUKSENPIDÄTYS

Tilauksen Tuotteet ovat Myyjän kokonaisessa ja yksinomaisessa omistuksessa, kunnes Asiakas maksaa Hinnan kokonaan.

Tilauksen tuotteisiin liittyvät riskit siirtyvät kuitenkin Asiakkaalle tai sen edustajille (ja erityisesti mahdolliselle asiakkaan nimeämälle asennusasemalle) tai tämän edustajalle heti, kun ne on saatavilla ja tämä omistuksenpidätyksestä huolimatta. Saataville asettaminen vastaa Toimituspäivää.

8. TOIMITUS

Tilauksen Toimitus tapahtuu asiakkaan Tilauksen aikana tekemänsä valinnan mukaisesti toimittamalla Tilaus Asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen tai yhteen Sivustolla luetellun Asennusaseman osoitteeseen, jonka Asiakas on lopulta valinnut.

8.1 Toimituskulut

Toimitusmaksut tarjotaan asiakkaalle kahden (2) samanlaisen tuotteen ostosta. Yksittäisissä ostoissa (henkilöautonrenkaat, vanteet) toimituskulut ovat asiakkaan vastuulla, paitsi moottoripyörän renkaiden osalta, joiden kohdalla toimituskulut tarjotaan ensimmäisestä ostetusta renkaasta.

8.2 Toimitusaika

Asiakkaalle ilmoitetaan vain tiedoksi, että toimitus tapahtuu keskimäärin kahden (2) - kahdeksan (8) työpäivän sisällä tilauksen täydellisen maksun vastaanottamisesta. Jos valitaan useita Tuotteita, jotka kuuluvat saman tilauksen piiriin, niitä ei välttämättä toimiteta samana päivänä ilman, että tämä voi johtaa Asiakkaan valitukseen.

Asiakas myöntää ja hyväksyy varauksetta, että edellä mainitut määräajat ja Sivustolla mahdollisesti ilmoitetut määräajat eivät merkitse millään tavoin Myyjän sitoutumista asiakasta kohtaan.

Edellä sanotusta huolimatta Myyjän on toimitettava Tilaus kuluttajalle ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tilauksen maksamisesta. Tämän ajanjakson kuluttua kuluttaja voi ratkaista sopimuksen kirjatulla kirjeellä vastaanottoilmoituksella tai kirjallisesti jollain muulla pysyvällä välineellä, jos sen jälkeen kun myyjä on tilannut samalla tavalla toimittaa kohtuullinen viive, Myyjä ei ole toteuttanut määräajassa. Sopimus ratkaistaan sitten, kun Myyjä on vastaanottanut kirjeen tai kirjeen , jossa hänelle ilmoitetaan päätöksestä, ellei Myyjä ole tällä välin toteutettu.

Asiakas voi kuitenkin ratkaista sopimuksen heti, kun Myyjä kieltäytyy toimittamasta Tilausta tai kun se ei täytä velvoitettaan toimittaa Tilaus edellä mainitun ajanjakson päättyessä ja tämä päivämäärä muodostaa kuluttajalle olennaisen ehdon sopimuksesta. Tämä olennainen ehto johtuu olosuhteista, jotka liittyvät sopimuksen tekemiseen tai kuluttajan nimenomaiseen pyyntöön ennen sopimuksen tekemistä.

Kun kuluttaja päättää sopimuksen edellä mainituin ehdoin, myyjä palauttaa kuluttajalle kaikki maksetut summat viimeistään neljäntoista (14) päivän kuluessa sopimuksen irtisanomispäivästä. Kuluttajan maksama summa, joka Myyjän on palautettava, nousee automaattisesti kymmenellä prosentilla (10%), jos palautus suoritetaan viimeistään kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua tämän ajanjakson päästä , kaksikymmentä prosenttia (20%), kunnes kuusikymmentä (60) päivää ja viisikymmentä prosenttia (50%) myöhemmin.

8.3 Toimitettujen tuotteiden vaikeudet

Edellä olevan artiklan 7 mukaisesti tilauksen alaisten tuotteiden katoamisen ja vahingoittumisen riski siirretään asiakkaalle siitä hetkestä lähtien, kun asiakas, hänen edustajansa ​​tai valitsemansa asennusasema ​​tai hän ottaa sen haltuunsa allekirjoittamalla Luovutustodistuksen.

Asiakkaan, hänen edustajansa tai hänen edustajansa on tarkistettava tavaran kunnon vaatimustenmukaisuus toimituksen aikana riippumatta siitä, tapahtuuko tämä hänen kotonaan tai asennusasemalla. Asiakas vastaa henkilökohtaisesti tiedottamisesta ja ohjeista edustajilleen tai edustajilleen tuotteiden vaatimustenmukaisuuden tarkistamiseksi.

Asiakkaan, hänen edustajansa tai hänen edustajansa on ilmoitettava rahdinkuljettajalle kaikista varauksista tuotteisiin toimituksen yhteydessä. Nämä varaukset on mainittava nimenomaisesti ja täsmällisesti Luovutustodistuksessa, jotta ne olisivat voimassa osapuolten välillä..

Jos tilauksen kohteena olevat tuotteet eivät ole vaatimusten mukaisia tai jos vastaanotettu paketti on huonossa kunnossa, asiakas voi kieltäytyä toimituksen vastaanottamisesta. Tämän jälkeen hänen on ilmoitettava tästä Myyjälle viipymättä ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun tukijärjestelmän avulla.

Asiakas tunnustaa ja hyväksyy, että myyjä ei ota takaisin asennettua tai käytettyä tuotetta.

Erimielisyyksien yhteydessä riita avataan tilauksen kohteena olevien tuotteiden kuljettajan kanssa. Asiakkaalta pyydetään allekirjoitettua ja päivättyä todistusta kunniakirjan vastaanottamatta jättämisestä riidan avaamiseksi. Jos toimitus tapahtui asennusasemalle, asiakkaaan on pyydettävä todistukseen allekirjoitus asennusasemalta.

Riitojen ratkaisemisen määräaika on vähintään kymmenen (10) työpäivää, ja se voi kestää jopa neljä (4) viikkoa sen avaamisesta. Myyjä viittaa näihin määräaikoihin kokemuksensa perusteella, eivätkä ne missään tapauksessa voi olla sitovia. Joka tapauksessa kuljetusyritykset määräävät nämä viivästykset, eikä Myyjää voida pitää vastuussa.

8.4 Luovutustodistus

Rahdinkuljettaja toimittaa asiakkaalle tai tapauksen mukaan asennusasemalle Luovutustodistuksen allekirjoitusta vastaan.

Asiakas myöntää ja hyväksyy, että hänen, hänen hoitajansa tai hänen edustajansa allekirjoitus tällaiselle lähetysilmoitukselle on kiistaton todiste koko tilauksen toimituspäivästä tai, jos saman tilauksen erillinen toimitus, niiden tuotteiden osalta, joita tämä toimitus koskee.

Jollei toimituslomakkeesta ole nimenomaista varausta, mainitun toimituslomakkeen allekirjoitus todistaa tilauksen hyvän noudattamisen ja mainitun tilauksen kohteena olevien tuotteiden täydellisen kunnon.

Joka tapauksessa asiakkaan on käännyttävä hänen nimittämäänsä Montage Stationia tai muuta hoitajaa tai edustajaa vastaan, jos jälkimmäinen on laiminlyönyt allekirjoittaessaan Luovutustodistuksen.

8.5 Erityiset toimitusta koskevat vaatimukset asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen

Myyjä sitoutuu toimittamaan tilauksen toimitusosoitteeseen, jonka asiakas ilmoitti tilauksen yhteydessä. Tältä osin asiakas sitoutuu toimittamaan myyjälle olemassa olevan, täydellisen ja tarkan toimitusosoitteen paikasta, jossa tilauksen toimittaminen on mahdollista ja valtuutettu. Asiakas takaa Myyjälle läsnäolonsa tiloissa tai edustajan tai asianmukaisesti valtuutetun edustajan tilauksen vastaanottamisen. Sen sijaan myyjää ei voida pitää vastuussa toimituksen viivästymisistä. Jos palautetaan osoitteen puutteen takia, kaksikymmentäviisi (25) euron palautusmaksu paketista on yksin asiakkaan vastuulla.

Jos asiakas on poissa toimituksen aikana, hänen on otettava yhteyttä paketista vastaavaan kuljettajaan sopiakseen uudesta toimituspäivästä tai peruuttamisesta lähimmässä varastossa. Muussa tapauksessa paketit palautetaan Myyjän varastoihin kymmenen (10) työpäivän kuluessa. Palautuskustannukset, jotka ovat 25 (25) euroa pakettia kohti, ovat asiakkaan yksin vastuulla, ja ne vähennetään tilauksen palautuksen yhteydessä.

8.6 Erityiset vaatimukset toimituksesta asennusasemalla

Jos asiakas päättää toimittaa tilauksen asennusasemalle, asiakas sitoutuu peruuttamaan tilauksen kolmenkymmenen (30) kalenteripäivän kuluessa siitä, kun asennusasemalle on ilmoitettu tilauksen toimituksesta, paitsi ylivoimaisen esteen sattuessa.

Muutoin myyjä pidättää oikeuden:

 1. peruuttaa Myynnin asiakkaan yksinoikeudellisissa väärinkäytöksissä, mikä oikeuttaa Myyjän pidättämään koko maksetun summan; ja
 2. veloittaa tilauksen vartiointikustannuksista enintään viiteen euroon (5,00 euroon), mukaan lukien verot viivästymispäivästä laskettuna tilauksen vastaanottamisesta asennusasemalle.

Jos asiakas päättää toimittaa tilauksen asennusasemalle, asiakas sitoutuu myös asentamaan renkaansa kyseisellä asennusasemalla. Asennushinnat asetetaan asennusaseman harkinnan mukaan ilman Myyjän väliintuloa. Asiakas sitoutuu kunnioittamaan niitä.

Jos asiakas kieltäytyy asentamasta Tuotteita asennusasemalla, jolle tilaus toimitettiin, asennusasemalla on oikeus pyytää Asiakkaalta kohtuullinen maksu vastineeksi Tuotteiden vastaanottamisesta ja varastoinnista.

Kun asiakas päättää asettaa tuotteitaan asennettavaksi montaasemalle, myyjää ei voida pitää vastuussa vastaanotto-, varastointi-, purkamis-, kokoonpano- ja tasapainotuspalveluista, jotka tarjotaan asennusaseman yksinomaisella vastuulla.

Tietoja asennusasemista, kuten aukioloajat, palvelun hinnat, suurin asennettava halkaisija jne. antavat asemat itse. Myyjää ei voida pitää vastuullisena, jos hinnoittelu tai aikataulut poikkeavat Sivustolla ilmoitetuista tiedoista. Asiakkaan on tiedusteltava etukäteen asennusasemalta tämän aseman hinnat ja saatavuus.

8.7 Toimituksen epääminen, ellei Tilausta tosiasiallisesti peruuteta

Ellei Tilausta tosiasiallisesti peruuteta artiklan 5.5 nojalla, asiakkaalla on mahdollisuus kieltäytyä vastaanottamasta pakettia joko ilmoittamaansa osoitteeseen tai aiemmin asennuasemalle, joka on aiemmin ilmoitettu.

Tässä tapauksessa tilaus ohjataan myyjän tai toimittajan varastoihin ja asiakas hyvitetään sen jälkeen, kun palautuskustannukset on vähennetty kaksikymmentäviisi (25) euroa per paketti.

Jos toimitus hyväksytään, kuluttajalla on peruuttamisoikeus jäljempänä olevan artiklan 9 ehtojen mukaisesti.

9. PERUUTUSOIKEUS

Kuluttajalla on neljätoista (14) kalenteripäivän pituinen aika (jäljempänä "peruutusaika") jotta käyttääkseen vetäytymisoikeuttaan ilman, että hänen on perusteltava päätöstään tai vastattava muista kuin tässä artiklassa säädetyistä kustannuksista.

Peruutusaika alkaa siitä, kun kuluttaja on vastaanottanut tilauksen, eli päivämäärä, joka on ilmoitettu Vastaanottotodistuksessa. Peruutusaika alkaa toimituspäivää seuraavan ensimmäisen päivän ensimmäisen tunnin alussa ja päättyy peruutusajan viimeisen päivän viimeisen tunnin viimeisenä päivänä. Jos vetäytymisaika päättyy lauantaina, sunnuntaina tai pyhänä tai arkipyhänä, sitä jatketaan seuraavaan arkipäivään.

Peruuttamisoikeutensa käyttämiseksi kuluttaja ilmoittaa myyjälle peruuttamispäätöksestään lähettämällä myyjälle ennen peruuttamisajan päättymistä täältä saatavan lomakkeen, joka on asianmukaisesti täytetty ja ilmaisee yksiselitteisen halunsa peruuta sähköpostitse (https://www.grip500.fi )

Takaisinvelvollisuuden todistaminen kuuluu kuluttajalle, jota kehotetaan toteuttamaan kaikki tarvittavat toimenpiteet todisteiden tehokkuuden ja säilymisen varmistamiseksi.

Kun hän on käyttänyt peruuttamisoikeuttaan edellä mainituissa olosuhteissa, kuluttajan on palautettava Tilaus tai Tuotteet, joihin peruuttaminen liittyy, viimeistään neljäntoista (14) kalenteripäivän kuluessa ilmoittamisesta päätöksestä peruuttaa kaupat.

Palautus voidaan suorittaa kuluttajan valinnan mukaan joko omilla keinoillaan tai palautusta tukevan myyjän kautta.

Ensimmäisessä hypoteesissa kuluttajan palautuksesta kuluttajan on ilmoitettava myyjälle etukäteen tästä menettelystä saadakseen talletusosoite, jossa Tuotteet on palautettava. Tämä palautus suoritetaan täysin kuluttajan vastuulla. Tämän vuoksi Myyjää ei voida millään tavalla pitää vastuussa Tuotteiden menetyksistä tai vahingoista tämän palautuksen aikana.

Myyjä korvaa kuluttajalle kokonaishinnan neljäntoista (14) kalenteripäivän kuluessa tilauksen tosiasiallisesta palautuksesta tai Tuotteista, joihin peruuttaminen vaikuttaa, tai todisteiden lähettämisestä tällaisille Tuotteille, valittu päivämäärä on ensimmäinen näistä tosiseikoista.

Toisessa tapauksessa, jossa Myyjä peruutta kaupat, Myyjä korvaa Hinnan kuluttajalle vähennettynä palautuskustannukset kaksikymmentäviisi (25) euroa tuotetta kohden neljäntoista (14) kalenteripäivän sisällä tilauksen tosiasiallisesta palautuksesta tai Tuotteista, joihin peruuttaminen vaikuttaa,

Kaikissa tapauksissa tilauksen tuotteet on palautettava alkuperäispakkauksessaan ilman, että niitä on asennettu, käytetty tai vahingoitettu. Muutoin myyjä ei palauta kuluttajalle, ja kuluttajalle laskutetaan lopulta edellä mainitut palautuskustannukset.

Myyjä palauttaa hyvityksen käyttämällä samoja maksuvälineitä, joita kuluttaja käytti alkuperäisessä tapahtumassa, paitsi jos kuluttaja on nimenomaisesti suostunut käyttämään toista maksutapaa ja siltä osin kuin palautus ei johda palautukseen. Pankkisiirrolla maksettaessa pyydetään kuluttajan pankkitietoja.

10. TAKUUT

10.1 Ennakkorajoitukset

Asiakkaan on varmistettava, että hänen tilaamansa tuotteet ovat hänen ajoneuvonsa valmistajan vaatimusten mukaisia.

Asiakkaan on myös noudatettava valmistajan ohjeita ja suosituksia kaikissa ajoneuvon turvallisuuteen ja luotettavuuteen liittyvissä asioissa, etenkin renkaiden ja vanteiden koon, renkaiden täytön ja rengaspaineen sekä asennus- ja asennusolosuhteiden sekä renkaiden varastoinnin suhteen.

Mikään tässä osiossa esitetyistä takuista ei saa ottaa huomioon asennusvirheestä tai tuotteiden normaalista kulumisesta johtuvia vikoja, tuotteiden väärinkäytöstä johtuvia seurauksia eikä tuotteiden huononemista tuotteiden johtuen Asiakkaan tai tämän hoitajien huolimattomuudesta.

Myyjä ei myönnä takuuta mistään Tuotteen vikasta, joka johtuu suoraan asiakkaan valitsemisesta asennusasemasta.

Tämän artiklan 10 nojalla myönnetyt takuut ovat voimassa kahden (2) vuoden ajan alkaen päivästä, jona tuotteet toimitettiin.

10.2 Ennakkokatsastus

Asiakkaalla on mahdollisuus pyytää asiantuntijan mielipide mistä tahansa tuotteesta, jota hän pitää puutteellisena.

Tuote lähetetään takaisin valmistajalle katsastettavaksi. Palautuksesta huolehtii tällöin Myyjä.

Katsastusaika on vähintään kolme (3) kuukautta. Myyjä ei korvaa tuotetta tai palauta maksua ennen tämän katsastuksen ratkaisua.

Kun katsastus on suoritettu, asiakas saa katsastuslausunnon, jossa kerrotaan sen tuloksista. Myyjä ei ota huomioon tätä katsastusta koskevaa kiistaa.

Jos katsastus paljastaa tuotantovirheen, maksu hyvitetään asiakkaalle.

Muussa tapauksessa asiakas maksaa katsastusmaksun, joka on kolmekymmentäviisi (35) euroa Tuotetta kohden, ja Tuote tai Tuotteet joko palautetaan asiakkaalle tai tuhotaan.

10.3 Vaatimustenmukaisuustakuu

Myyjä sitoutuu toimittamaan tilauksen mukaisen tuotteen tai tuotteet ja vastaa toimituksen aikana syntyneistä virheisiin ja pakkausten aiheuttamista virheistä. Tämä vaatimustenmukaisuustakuu myönnetään vain Kuluttajalle.

Tuote on vaatimusten mukainen:

 • jos se sopii samanlaisen tuotteen tavanomaiseen käyttöön ja soveltuvin osin:
  • jos se vastaa myyjän antamaa kuvausta ja sillä on ominaisuudet, jotka hän on esittänyt kuluttajalle näytteen tai mallin muodossa;
  • jos siinä on ominaisuuksia, joita kuluttaja voi laillisesti odottaa myyjän, tuottajan tai tämän edustajan julkisten lausuntojen perusteella, etenkin mainonnassa tai merkinnöissä;
 • tai jos sillä on osapuolten yhteisellä sopimuksella määrittelemät ominaisuudet tai se soveltuu mihin tahansa erityiseen käyttöön, jota kuluttaja etsii, jonka myyjä on ilmoittanut ja jonka myyjä on hyväksynyt.

Myyjää ei sido tuotteiden valmistajan tai hänen edustajansa julkiset lausunnot, jos todetaan, että hän ei tuntenut niitä eikä pystynyt laillisesti tuntemaan niitä.

Kaikkien vaatimustenmukaisuusvikojen, jotka ilmenevät 24 (24) kuukauden kuluessa tuotteen toimituksesta, oletetaan olevan olemassa toimitushetkellä, jollei toisin osoiteta. Kaikille käytetyille tuotteille tämä määräaika vahvistetaan kuudeksi (6) kuukaudeksi. Myyjä voi kiistää tämän olettaman, jos se ei ole yhteensopiva tuotteen luonteen tai väitetyn virheellisyyden kanssa.

Kuluttajalla on oikeus vaatia tuotteen vaatimustenmukaisuutta tilauksen kanssa. Hän ei kuitenkaan voi haastaa vaatimustenmukaisuuden noudattamista vetoamalla virheeseen, jonka hän tiesi tai jota ei voinut olla huomaamatta tehdessään sopimusta. Sama pätee, kun vika on peräisin materiaaleista, jotka se on toimittanut itse.

Jos tuote ei vastaa vaatimuksia, kuluttaja valitsee tuotteen korjaamisen tai vaihtamisen välillä.

Myyjä ei kuitenkaan voi toimia kuluttajan valinnan mukaan, jos tämä valinta aiheuttaa kustannuksia, jotka ovat selvästi suhteettomia suhteessa muuhun tapaan, ottaen huomioon tuotteen arvo tai vian laajuus. Hänen on sitten jatkettava, ellei mahdotonta, menetelmän mukaan, jota kuluttaja ei ole valinnut.

Jos tuotteen korjaaminen ja vaihtaminen osoittautuu mahdottomaksi, kuluttaja voi palauttaa tuotteen ja palauttaa hinnan tai pitää tuotteen ja palauttaa osan hinnasta.

Samoin voidaan tehdä seuraavissa tapauksissa:

 • jos pyydettyä, ehdotettua tai sovittua ratkaisua ei voida toteuttaa yhden (1) kuukauden kuluessa kuluttajan valituksesta;
 • tai jos tämä ratkaisu ei onnistu ilman suuria haittoja, ottaen huomioon tuotteen luonne ja sen käyttötarve.

Myynnin peruminen ei kuitenkaan onnistu, jos vaatimustenvastaisuus on vähäinen.

Näiden ratkaisujen soveltaminen tapahtuu kuluttajalle ilman kustannuksia.

10.4 Takuu myytyjen tuotteiden puutteista

Takuu sitoo myyjä minkä tahansa Tuotteen piilossa olevien vikojen takia, jotka tekevät siitä kelvottoman sen käyttötarkoitukseen, johon se on tarkoitettu, tai jotka vähentävät tätä käyttöä niin paljon, että asiakas ei olisi hankkinut sitä, tai olisi maksanut alhaisemman hinnan, jos hän olisi tietänyt vioista.

Myyjä ei kuitenkaan ole vastuussa ilmeisistä virheistä, joista asiakas on kyennyt vakuuttamaan itsensä.

Kuluttajien ja ei-ammattilaisasiakkaiden osalta Myyjä on vastuussa piilevistävirheistä, vaikka hän ei olisi tiennyt niitä. Myyjä kuitenkin sulkee nimenomaisesti pois virheet, joita myyjä ei tunne suhteessa ammattilaisiin.

Kaikissa tapauksissa, joissa tätä takuuta sovelletaan, asiakkaalla on mahdollisuus palauttaa tuote ja saada takaisin hinta tai pitää tuote ja saada takaisin osa hinnasta.

Jos käy ilmi, että Myyjä tiesi Tuotteen puutteet, hänellä on vastaanotetun hinnan palautuksen lisäksi kaikki vahingot ja korot Asiakkaalle. Jos myyjä ei kuitenkaan ole tietoinen tuotteen virheistä, hänellä on velvollisuus vain palauttaa hinta ja korvata asiakkaalle myynnistä aiheutuneet kulut.

Jos Tuote, jossa on puutteita, on tuhoutunut huonon laatunsa takia, menetykset aiheutuvat Myyjälle, joka on vastuussa asiakkaalle edellä mainitun hinnan palauttamisesta ja muusta korvauksesta. Ennalta-arvaamattomista syistä johtuvat menetykset ovat kuitenkin asiakkaan vastuulla.

10.5 Kaupallinen takuu

Myyjä ei anna muuta takuuta kuin edellä 10.3 ja 10.4 artikloissa mainitut.

11. VASTUUN RAJOITTAMINEN JA VANHENTUMINEN

Kaikissa Myyjän ja Ammattilaisasiakkaan välisissä sopimuksissa Myyjän on otettava vastuu ainoastaan välittömästä ja ennakoitavasta vahingosta, jonka Ammattilaiselle on aiheuttanut Myyjän todistettu virhe, jäljempänä määriteltyjen ehtojen ja rajoitusten mukaisesti.

Myyjä ei ole millään tavoin vastuussa välillisistä tai ennakoimattomista vahingoista johtuvista rahallisista seurauksista, ja jos tämä luettelo ei ole tyhjentävä, menetykset voitot, kaupalliset menetykset, liikevaihdon tai voittojen menetys, asiakkaan menetys , mahdollisuuden menetys, tuotteen hankintakustannukset jne.

On nimenomaisesti todettu, että myyjän vastuu ammattilaista kohtaan ei saa ylittää kaikkia summia, jotka ammattilainen tosiasiallisesti maksaa kyseisestä myynnistä.

Asiantuntija on vastuussa Myyjän huolimattomuudesta sopimuksen perusteella vain yhden (1) vuoden ajan kyseisen rikkomisen tapahtumasta.

Tässä lausekkeessa määritellyt vastuun rajoitukset ja poissulkemiset määräytyvät osapuolten sopiman tasapainon perusteella ja muodostavat yhdessä Myyjän sopimuksen mukaisten velvoitteiden laajuuden ja taloudelliset ehdot.

12. YLIVOIMAINEN ESTE

Myyjän velvollisuudet keskeytetään automaattisesti, jos tapahtumia, jotka eivät ole hänen hallinnassaan ja jotka estävät sopimuksen normaalia toteuttamista, kuten erityisesti: maanjäristykset, tulipalot, myrskyt, tulvat, kuljetusvälineiden sulku mistä tahansa syystä riippumatta, täysi tai osittainen lakko, sovellettavan lain tai säädöksen olennainen muutos, joka vaikuttaa tilauksen toimittamiseen tai tilauksen tuotteen (tuotteiden) pysäyttämiseen tai hävittämiseen osittain tai kokonaan johtuen seikoista, jotka eivät liity mistään myyjän virheeseen (jäljempänä " palvelun ylivoimainen este").

Osapuolet sopivat, että Myyjä ei missään tapauksessa ole vastuussa velvoitteidensa rikkomisesta, jotka johtuvat ylivoimaisesta esteestä, eikä tällaisesta tapauksesta makseta korvausta tai sakkoa.

Jos kyseessä on ylivoimainen este, joka ei vaikuta tilauksen eheyteen, toimitus siirretään siihen päivään saakka, jolloin ylivoimaisen esteen tapahtuma loppuu. Jos ylivoimainen este ylittää kahden (2) kuukauden ajan, kummallakin osapuolella on mahdollisuus irtisanoa sopimus kirjatulla kirjeellä vastaanottoilmoituksella.

13. TEKIJÄN OIKEUDET

Kaikki sisältö, johon teollis- ja tekijänoikeudet kuuluvat, ja erityisesti:

 • tavaramerkiksi suojatut erottavat merkit;
 • omintakiset muodot (kuten kuvat, videot, tekstit jne.) ovat tekijänoikeuksien suojaamia; samoin kuin
 • tietokannat, joiden perustaminen, todentaminen tai esittäminen osoittavat merkittävän taloudellisen, aineellisen tai inhimillisen sijoituksen;

ovat ja säilyvät Myyjän tai sen kumppaneiden yksinomaisuutena.

Näin ollen näiden tekijänoikeuksien luvaton käyttö kolmansien osapuolten toimesta on todennäköisesti väärennös ja aloittaa oikeudenkäynnit tältä osin.

14. HENKILÖTIEDOT

Myyjän Asiakkaasta osana Myyntiä keräämät henkilötiedot käsitellään automatisoidusti, jolloin Myyjä on ainoa, joka määrittelee keinot ja tarkoituksen ja on sellaisenaan vastuussa tätä 18. joulukuuta 2003 annetun Andorran lain 15/2003 3.4 artiklassa tarkoitettua kohtelua pidettiin henkilötietojen suojana (jäljempänä "LQPD").

Asiakasta pyydetään tutustumaan sivuston Yksityisyyden suojakäytäntöön ja Eväste-sivuun tietääkseen, missä olosuhteissa Myyjä käsittelee ja tallentaa henkilötietoja.

15. SOPIMUSASIAKIRJAT

Sopimus koostuu seuraavista sopimusasiakirjoista:

 1. nämä Yleiset myyntiehdot,
 2. Tilauslomake,
 3. Toimitusvahvistus,
 4. Myyntilasku.

Jos kahden asiakirjan määräykset ovat ristiriidassa tai eriävät, etusijalla on korkeamman tason asiakirjan ehto (esim: Myyntilasku syrjäyttää Luovutustodistuksen, Luovutustodistus syrjäyttää Tilauslomakkeen, Tilaustilauslomake syrjäyttää Yleiset myyntiehdot ).

Luovutustodistuksessa ei pidetä sopimuksellisena mitään mitään muuta merkintää kuin Asiakkaan, hänen hoitajansa tai hänen edustajansa allekirjoituksensa, paitsi jos Myyjä muuta hyväksyy.

Kaikki edellä mainitut sopimusasiakirjat edustavat kaikkia Osapuolten välisiä sitoumuksia. Nämä sopimusasiakirjat korvaavat ja peruuttavat kaikki aikaisemmat myyntiin liittyvät suulliset tai kirjalliset sitoumukset.

16. OTSIKOT

Yleisissä myyntiehdoissa käytettyjä otsikoita annetaan vain käytännöllisyyden vuoksi, ja niiden ei pitäisi vaikuttaa vaikuttaa Yleisten myyntiehtojen määräysten merkitykseen tai rakenteeseen.

Jos jonkin lausekkeen alussa olevan otsikon ja minkä tahansa lausekkeen välillä on tulkintavaikeuksia, otsikot julistetaan olemattomiksi.

17. VOIMASSAOLO

Jos yksi tai useampi Yleisten myyntiehtojen määräys on julistettava mitättömäksi, kirjoittamattomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi lailla, asetuksella tai sen seurauksena Toimivaltaisen tuomioistuimen lopullista päätöstä, tätä tai näitä ehtoja tai määräyksiä pidetään tai pitäisi pitää Yleisistä myyntiehdoista poistettavana. Muita Yleisten myyntiehtojen määräyksiä pidetään voimassa ja ne pysyvät voimassa, ellei jompikumpi osapuolista osoita, että peruutetut määräykset ovat välttämättömiä ja määrääviä tekijöitä, joita ilman se ei olisi tehnyt sopimusta.

18. TOLERANSSIT

Sitä, että jompikumpi osapuolista ei vedota toisen sopimuspuolen rikkomiseen sopimuksesta johtuvista velvoitteistaan, ei voida tulkita luopumisena kyseisen velvoitteen täyttämisestä. ilman reseptiä sopimuksesta johtuvia velvoitteita ei voida tulkita luopumiseksi kyseisen velvoitteen täyttämisestä vaatimuksen puuttuessa.

19. SOVELLETTAVA LAKI

Myyjän ja Euroopan unionin alueella asuvan asiakkaana olevan kuluttajan välisiin sopimussuhteisiin sovelletaan kuluttajalainsäädännön antaman suojan osalta lakia, joka on voimassa jäsenvaltiossa, jossa viimeksi mainittu asuu.

Koska tilaustiedot tietokoneella käsittelevä myyjän toimipiste sijaitsee Maltalla, henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Maltan lakia.

Kaikissa muissa asioissa, joita edellä mainitut kaksi sopimusehtoa eivät kata, sovelletaan Andorran lakia toissijaisesti.

20. SOVITTELU

Euroopan komissio on perustanut 21. toukokuuta 2013 annetun asetuksen (EU) N:o 524/2013 14 artiklan 1 kohdan perusteella perustanut kuluttajariitojen verkkovälitteisen riidanratkaisufoorumin (ODR), jota asiakkaat voivat hyödyntää mahdollisissa riitatilanteissa. Alusta löytyy seuraavasta osoitteesta: Verkkovälitteinen riidanratkaisufoorumi